Furuholtet barnehage

Furuholtet barnehage

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september eller oktober det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

SIST OPPDATERT: 10.11. 2017 - 14:10

Furuholtet barnehage

Nye Os barnehage åpnet i august 2017. Gå til siden for Os barnehage.

Barn på tur - ved gammelt tre

KONTAKTINFORMASJON

Virksomhetsleder for barnehagene i Os
Lene Westvold Eggen
Tlf. 62 47 02 04

X