Dalsbygda skole

Dalsbygda skole

Dalsbygda skole ligger i Dalsbygda og er bygget sammen med Dalsbygda samfunnshus. Skolen er en fådelt barneskole (1. til 7. trinn) med 37 elever.

SIST OPPDATERT: 13.05. 2020 - 13:37

“Skolen i lokalsamfunnet”

 

Slagordet vårt er ”Skolen i lokalsamfunnet”. Vi bruker nærmiljøet, næringslivet og innbyggerne våre i så mange sammenhenger som mulig. Og vi gir tilbake!

Det området vi liker å skryte litt av oss selv på, og som kanskje særpreger skolen vår mest, er “lek og læring i naturen”. Skolens nærområde og naturen rundt oss innbyr til dette, og det gir oss mye.

Samarbeidet er solid befestet i skolens virksomhetsplan.

Ansatte

Vi har dette skoleåret 16 ansatte ved skolen, med musikkskolelærere og 1 bibilotekar. Bibliotekaren er her en dag i uka.

Oversikt over ansatte finner du her: Ansatte ved Dalsbygda skole skoleåret 2019 – 2020

Leksehjelp

Skolen gir tilbud om leksehjelp til elever i 3. til 7. klasse.

De elevene som ikke kjører buss, får leksehjelp på torsdager fra kl 08.00 til 08.40.

De elevene som kjører buss, får leksehjelp onsdager fra kl 12.45 til 13.25.

De elevene som får innvilget vinterskyss, vil i den perioden få leksehjelp på onsdager

Fysak/Trivselsleder
 • Fysak
  Det er 1. og 2.klasse som får tilbud om fysak. De får 2 timer med fysisk aktivitet pr uke. Dette er i stedet for leksehjelp.
 • Trivselsleder
  Trivselsprogrammet er et av satsingsområdene våre. Vi håper dette vil være med på å skape gode friminutt her på skolen. Vår trivselsleder dette skoleåret er Kjetil Andreassen.
  Informasjonsark til foreldre finner du her: Informasjon til foreldre TL
MOT

Os kommune er en MOT-kommune. MOT er et program som kjøres i ungdomsskolen for å gjøre ungdommen robuste og trygge på seg selv. En del av programmet går ut på at ungdommene skal ta vare på hverandre. I tillegg til opplegg på ungdomstrinnet avlegger Unge MOTivatører fra 9. trinn i løpet av våren to besøk i 7. trinn. MOT-coach i Os kommune er Hanne Øverby Ryen. Mer informasjon om MOT finner du her: http://www.mot.no

Den kulturelle skolesekken

Os kommunes midler fra den kulturelle skolesekken brukes til:

 • Mulighet til selv å delta i aktivitet og opplæring innenfor forskjellige kulturområder.
 • møte profesjonelle kunstnere/ kulturarbeidere.
 • Ulike arenaer og kulturelle møtesteder for unge utøvere.
 • Møter med kulturarven.
 • Interkommunalt/ tverrfaglig samarbeid
Turneorganisasjonen

I løpet av skoleåret besøker Turneorganisasjonen skolen ca 10-12 ganger. Variasjonsbredden i innholdet er stor, med konserter, teater og workshops av forskjellige slag.

En detaljert oversikt over tilbudet for inneværende skoleår finner du her:

Program turneorganisasjon:

ScoolLink/meldeboka

SchoolLink eller meldeboka er en webbasert tjeneste og skal erstatte tradisjonell kommunikasjon slik som ranselpost, meldebok, e-post, fraværslapper og SMS. Beskjeder til lærerne skal heretter sendes via Meldeboka. Skolen vil blant annet bruke meldeboka til å sende ut ukeplaner og andre infoskriv. Vi vil gjerne understreke at Meldeboka skal erstatte skriftlige beskjeder, og at vi fortsatt vil at dere ringer og/eller kommer innom for å prate med oss når det passer.

Tilbakeblikk

Det har vært omgangskole i Dalsbygda fra omkring 1750. Det første faste skolebygget ble innviet i 1854. Den første tida var det en kombinasjon mellom undervisning i det faste skolebygget og omgangskole i noen grender. 7. november 1956 ble nyskolen tatt i bruk og ungene gikk i tog fra gammelskolen.

7. november 2016 gikk ungene på nytt i tog for å markere 60 årsjubileet.

Elever fra Dalsbygda skole i 17.mai tog

Kontaktinformasjon

Telefon:
966 26 130

Adresse:
Langegga 11
2550 Os i Østerdalen

Hjemmeside:
http://dalsbygda.net/

X