Dalsbygda skole

Dalsbygda skole er en fådelt barneskole i Os kommune, lengst nord i Hedmark. Dette skoleåret har vi 32 elever, 14 på barnetrinnet og 18 på mellomtrinnet. Vi er så heldige å bo i ei bygd med flott natur helt innpå skoleveggene. Den bruker vi aktivt, og derfor liker vi å kalle oss en ”naturskole”. Vi samarbeider tett med lokalsamfunnet, og får mye igjen for det. De siste årene har vi fått ny kunstgressbane, BMX-bane, skoleverksted og nytt hoppanlegg takket være dugnadsinnsats fra bygda.

Hverdagen ved Dalsbygda skole

For å imøtekomme kravet om individuell tilpassing i undervisningen, vil Dalsbygda skole tenke alternativt. Det er viktig å gi elever en praktisk tilnærming til ny læring. Uteområdet Mobakken og «GUTTS-verkstedet» brukes mye i den sammenheng. I 7. klasse er elevene med på reinsdyrjakt. I den sammenheng lærer de mye om forvaltning og planlegging/forberedelser til tur i fjellet og selve jakta. De behandler viltet fra dyret er felt til det serveres som middag til foreldre, lærere og spesielt inviterte senere på høsten.

Vi starter hvert skoleår med å være mye ute og på tur. På den måten får elevene mye sosialt sammen, og det får vi igjen for gjennom hele skoleåret. Vi jobber også med relasjonsbygging gjennom fadderordning, «Trivselsprogrammet», kulturtimer, bygdekvinnelunsj og miljøkiosk. Vi har et aktivt elevråd som gjennomfører ulike arrangement hver måned.

«Skolen i lokalsamfunnet»

Gjennom vårt slagord «Skolen i lokalsamfunnet» får elevene være med på mange spennende prosjekter, og de kjenner og samarbeider med nær sagt alle i bygda, fra besteforeldre til ordfører. Det gir dem kunnskap om hvordan bygda fungerer, og innsatsen de bidrar med for bygdas beste gir dem et godt grunnlag for å se sin rolle i et større samfunn og klare seg godt senere i livet. «Det kreves ei hel bygd for å oppdra et barn.»

Bli bedre kjent med skolene i Os

Kultur for læring

Dalsbygda skole er med på «Kultur for læring», og gjennom kartlegginger og det pedagogiske arbeidet rundt dem, kan vi holde fokus på de områder som er viktig både faglig og sosialt. Dette året jobber hele det pedagogiske personalet med kompetansepakken «Motivasjon og tro på seg selv», og målet er at arbeidet skal føre til endring i måten vi praktiserer i klasserommet.

«Kultur for læring» gir oss muligheten og verktøyet til å drive et profesjonelt læringsfellesskap. Vi studerer aktuell litteratur, driver kollegaveiledning, foretar skolebesøk og har samarbeid med hele Fjellregionen.

Skolefakta og aktiviteter

Vi har dette skoleåret 16 ansatte ved skolen, med musikkskolelærere og 1 bibilotekar. Bibliotekaren er her en dag i uka.

Leksehjelp

  • Skolen gir tilbud om leksehjelp til elever i 3. til 7. klasse.
  • De elevene som ikke kjører buss, får leksehjelp på torsdager fra kl 08.00 til 08.40.
  • De elevene som kjører buss, får leksehjelp onsdager fra kl 12.45 til 13.25.
  • De elevene som får innvilget vinterskyss, vil i den perioden få leksehjelp på onsdager

Fysak

Det er 1. og 2.klasse som får tilbud om fysak. De får 2 timer med fysisk aktivitet pr uke. Dette er i stedet for leksehjelp.

Trivselsleder

Trivselsprogrammet er et av satsingsområdene våre. Vi håper dette vil være med på å skape gode friminutt her på skolen. Vår trivselsleder dette skoleåret er Kjetil Andreassen.
Informasjonsark til foreldre finner du her: Informasjon til foreldre TL

Os kommune er en MOT-kommune. MOT er et program som kjøres i ungdomsskolen for å gjøre ungdommen robuste og trygge på seg selv. En del av programmet går ut på at ungdommene skal ta vare på hverandre. I tillegg til opplegg på ungdomstrinnet avlegger Unge MOTivatører fra 9. trinn i løpet av våren to besøk i 7. trinn. MOT-coach i Os kommune er Hanne Øverby Ryen. Mer informasjon om MOT finner du her: http://www.mot.no

Den kulturelle skolesekken

Os kommunes midler fra den kulturelle skolesekken brukes til:

  • Mulighet til selv å delta i aktivitet og opplæring innenfor forskjellige kulturområder.
  • Møte profesjonelle kunstnere/ kulturarbeidere.
  • Ulike arenaer og kulturelle møtesteder for unge utøvere.
  • Møter med kulturarven.
  • Interkommunalt/ tverrfaglig samarbeid

I løpet av skoleåret besøker Turneorganisasjonen skolen ca 10-12 ganger. Variasjonsbredden i innholdet er stor, med konserter, teater og workshops av forskjellige slag.

En detaljert oversikt over tilbudet for inneværende skoleår finner du her:

Program turneorganisasjon:

Kontaktinformasjon

Telefon:
966 26 130

Adresse:
Langegga 11
2550 Os i Østerdalen

X