SFO – Dalsbygda skole

SFO - Dalsbygda skole

Det tilbys skolefritidsordning (SFO) ved begge skolene i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 25.10. 2022 - 10:26

Skolefritidsordningen i Dalsbygda

Ordningen gjelder for elever fra 1. til 4. trinn.

SFO er et tilbud om lek og aktiviteter før og etter skoletid. Det finnes ingen sentrale forskrifter om hvordan den skal være, men organiseres etter lokale forhold, blant annet lengden på skoledagen og behovet hos søkerne.

Tilbudet ved Dalsbygda skole gis på mandager, tirsdager, onsdager og fredager.

Hjemmel SFO

Opplæringslova § 13-7. Skolefritidsordninga, punkt 1 og 2

“Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”

Det er vedtatt felles vedtekter for skolefritidsrdingen i Os kommune.

Felles vedtekter

Vedtektene ble første gang vedtatt av Os formannskap i møte 18.09.1997 og revidert som følge av lov/forskrifter om skolefritidsordningen (nytt punkt 2 og 3) 26.01.1998. Vedtektene ble sist endret i Os formannskap den 14.11.2002, gjeldende fra 1. januar 2003.

Betalingssatsene for skolefritidsordningen vedtas av kommunestyret i den årlige behandlingen av gebyr og avgifter, i november.

SFO Dalsbygda skole

KONTAKTINFORMASJON

Åpningstider:
7.15 – 8.45 og 14.30 – 16.30 alle dager.

Leder for SFO Dalsbygda skole: 
Kari Kvernbekkeng

Telefon i åpningstidene:
Tlf 952 66 527

SØK PLASS I SFO MED ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å bruke våre elektroniske søknadsskjema som du finner nedenfor. Når du har akseptert personvernverklæringen er det bare å klikke på Til skjemaet. Du vil bli veiledet under utfyllingen.

Takk for samarbeidet!

X