Sundmoen bofellesskap

Sundmoen bofellesskap

Sundmoen bofelleskap er en bolig i Os for enslige mindreårige flyktninger. Boligen har 5 plasser og her bor ungdom mellom 15 og 20 år med ulike nasjonaliteter.

SIST OPPDATERT: 23.11. 2017 - 14:20

Sundmoen bofelleskap

Bofellesskapets oppgave er å gi omsorg og støtte, være rollemodell, gi opplæring i praktiske ferdigheter som er nødvendige for å mestre daglige gjøremål, skape faste rammer og struktur i hverdagen, leksehjelp og fokus på skolegang, nettverksbygging og grensesetting.

Målene er å bidra til at ungdommen blir godt trent i å mestre sin hverdagssituasjon og at de blir selvstendige.

Bofellesskap

Sundmoen bofellesskap er et hjem for de enslige mindreårige flyktningene som bosettes i Os. Ungdommene i bofellesskapet lever som en familie, men tett oppfølging av ansatte.

Noen av ungdommene bor i egen bolig med oppfølging fra bofellesskapet

SAMMEN- SOS Barnebyer

SAMMEN

Nå kan endelig ungdommer i Os og nabokommunene bli med å gjøre en forskjell!!!
Sundmoen  bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger har nå signert en avtale med SOS-barnebyer. Vi er så heldig at vi skal får delta i prosjektet SAMMEN.

SAMMEN prosjektet er for enslige mindreårige flyktninger som kommer til bygda vår, de skal sammen med andre ungdommer drive et prosjekt. Under prosjektet vil dere ha en voksen veileder sammen med dere.
Det hele starter med en Kick off der vi skal gjøre noe moro som ei gruppe. Så er det beregnet ca. 9 kvelder der dere sammen skal bestemme hva dere skal gjøre i prosjektet. Disse kveldene skal til slutt stå igjen med et slutt produkt som f.eks. det å arrangere fifa turnering, arrangere en restaurant/matkveld, strikke en ullgenser, kurs i elvekajak, skaffe seg brattkort i klatreveggen ol. Her er det bare kreativiteten som setter begrensninger.
Den siste kvelden vil det arrangeres en avslutningsfest der alle får en attest underskrevet av SOS-barnebyer og representant fra Os kommune.
Denne attest er veldig fin å ha med seg videre når dere skal søke på jobber, ikke alle ungdommer som kan skryte av en attest som sier at akkurat du har bidra til å gjøre en forskjell for de ungdommene som har flyktet alene til Norge.
Attesten sier også noe om at SOS-barnebyer og norske kommuner tilrettelegger prosjektet, men det er engasjerte ungdommer som er avgjørende for at enslig mindreårige flyktninger får nettverk og venner i Norge. Slik kommer de raskest og på den mest naturlige måten inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted.

HELT KONKRET SÅ ER POENGET I PROSJEKTET DET Å GJØRE NOE SAMMEN!!!!

Er du mellom 16-18 år, er engasjert, eventyrlysten, lyst å lære noe nytt, bidra til at flyktninger som har flyttet til bygda vår lærer noe nytt og få nye bekjente.

Nyskjerrig?! Da må du kaste deg rundt å ta kontakt med Os kommuen sine veiledere på mail:
Anne Berit Rønningen: anne.berit.ronningen@roros.net
Beate Ramlo: beate.ramlo@gmail.com

Skriv gjerne noen ord om deg selv, har du noen tanker om hva du og andre ungdommer kan lære og oppleve så skriv gjerne noe om dette også.

Klikk her for brosjyre om SAMMEN !

Barn, unge og utdanning

KONTAKTINFORMASJON

Virkomshetsleder
Vigdis Øvergård
Tlf: 950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

Sundmoen Bofellesskap
Tlf: 488 93 739

Avdelingeleder
Ingrid Schjølberg Busch
Tlf: 488 84 221
ingrid.schjolberg.busch@os.kommune.no

X