100% fast stilling som virksomhetsleder Helse og omsorg

ledig_stilling_leder_helse_og_omsorg

100% fast stilling som virksomhetsleder Helse og omsorg

Os kommune har for tiden en fast nyopprettet stilling ledig som virksomhetsleder Helse og omsorg.

Om stillingen

Fra 1. januar 2020 slås virksomhet Omsorg og virksomhet Helse sammen til virksomhet Helse og omsorg. Virksomheten vil bli en av fem resultatenheter som rapporterer direkte til rådmannen, og stillingen vil inngå i rådmannens ledergruppe.

Virksomhet Helse og omsorg vil ha et bredt tjenestespekter og dermed ha en stor betydning for kommunens befolkning i alle aldre. Virksomheten vil bestå av sykehjem, hjemmetjeneste, tjenesten for funksjonshemmede, psykiatri, legekontor, helsestasjon, fysioterapi og kjøkkendrift.

Helse og omsorgsleder skal sørge for:

  • enhetlig ledelse av helse og omsorg gjennom tillit, åpenhet og lojalitet
  • helhetlig tenkning, videreutvikling av virksomheten og samhandling på tvers av kommunens virksomheter og i trepartssamarbeid
  • en juridisk og faglig oppdatert tjeneste, som gjennom god bruk av kompetanse og fleksibel ressursbruk, yter individrettet og brukertilpasset hjelp
  • forpliktelse til kommunen og virksomhetens mål, verdisett og vedtak som fattes, og informasjonsflyt om dette ut i organisasjonen
Os kommune - kjøkken
Os kommune Hedmark
Os_kommune_leder_helse_og_omsorg

Kvalifikasjoner

Vi søker en leder som har relevant helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning. Det er ønskelig at søkere i tillegg har utdanning /erfaring innen noen av disse emnene:

Ledelse, økonomi, juridisk kompetanse inne helse og omsorgsområdet, veiledning, klinisk videreutdanning og erfaring, miljøarbeid og kjennskap til velferdsteknologi.

Egenskaper

Den rette kandidaten må ha faglig tyngde og ha gode kommunikasjonsevner. Vi ønsker oss leveringsdyktige, handlekraftige søkere med innsikt i helse- og omsorgstjenesten og som evner å motivere sine omgivelser.

Os kommune er opptatt av å ta i bruk ny teknologi innen helse- og omsorgstjenester og fokus på dette vil bli viktig for fremtidens tjenesteleveranse til innbyggerne. Gode digitale ferdigheter er derfor ønskelig.

Vi tilbyr

Gode muligheter til å prege organisasjonens utvikling, kombinert med utfordrende arbeidsoppgaver og store faglige og personlige utviklingsmuligheter.

Vi har konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktpersoner

Arne Svendsen

Rådmann

tlf: 62 47 03 00, mobil: 952 66 502

E-post: arne.svendsen@os.kommune.no

Nina Kjellesvig Dalløkken

Personalsjef

tlf: 62 47 03 00, mobil: 950 61 698,

E-post: nina.dallokken@os.kommune.no

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 10. november 2019

Utlyst dato: 25. oktober 2019

Os kommune – sommertid. Film: Eirik Bækken, Vekst i Os.

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen «Søk på stilling» innen fristen.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju, hvis de ikke er scannet inn i CV.

Klikk her for å søke »

X