Blog

Det åpnes nå for forebyggende vaksinering mot apekopper for flere personer (prioriteringsgruppe 3). Denne gruppen tilbys vaksine i kommunen.

Følgende får nå tilbud om vaksine:

  • Menn som har sex med menn og transpersoner med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)
  •  Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte gjennom sitt arbeid, som for eksempel personell på teststasjoner eller som jobber direkte med pasienter med apekopper (mpox) innlagt på sykehus 
  •  Laboratoriepersonell som arbeider med levende apekoppevirus (nøytralisasjonstest, cellekultur etc)

Prioriteringsgruppe 2: Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydiaproktitt siste 24 måneder.

Dokumentasjon på positiv test for syfilis, gonoré eller klamydia kan for eksempel være i journal, personens egen oversikt over prøveresultater i MSIS-registeret på Helsenorge (merk at prøvesvar først vises 30 dager etter prøvedato i denne tjenesten) eller medbrakt skriftlig dokumentasjon. Pasienten kan kontakte aktuelt laboratorium og få oversendt informasjon om prøvesvar.

Bakgrunn

Apekopper smitter mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet som startet i 2022. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn (MSM) som er rammet.

Det er begrenset tilgang på vaksine internasjonalt og vaksine tilbys iht. vurdert risiko for smitte. Vaksinasjon av prioriteringsgruppe 1 ble iverksatt i oktober 2022, og har foregått i regi av spesialisthelsetjenesten. FHI har nå mottatt flere vaksinedoser (ca. 2500 hetteglass), og kan derfor gå videre med å tilby vaksine til prioriteringsgruppe 2.

Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med legekontoret.

Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettside/apekoppvaksine

 

 

 

 

X