Kommuneoverlege i 100% stilling

Vi søker kommuneoverlege i 100% stilling

Os legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2 fastleger, samt LIS 1. Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes.

Legene har fast lønn. Kommunen vil legge forholdene til rette for utdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet.

Krav til kompetanse

  • Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra allmennpraksis i Norge, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner.
  • Det vil bli lagt vekt på egnethet.
  • Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norske lovverk.
    Autorisasjon som lege.
  • Førerkort klasse B. Bør disponere bil.

Vi tilbyr

  • Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • God oppfølging i starten.
  • Prøvetid på seks måneder.

Mer om stillingen

Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.9 -delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.

Den ledige hjemmel har ca 900 pasienter på listen.

Kommuneoverlegen rapporterer til rådmannen innen samfunnsmedisinske oppgaver.

10 gode grunner til å flytte til Os kommune!

Se minst 10 gode grunner til å bo i Os kommune her:

Les mer på denne siden »

Kontaktperson

Helge Lund
Virksomhetsleder Helse/Kommunelege
E-post: helge.lund@os.kommune.no
Telefon: 911 77 940

Søknadsfrist: 10. november 2019
Utlyst: 14. oktober 2019

Os kommune. Film: Eirik Bækken for Vekst i Os AS

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen «Søk på stilling» innen fristen.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju, hvis de ikke er scannet inn i CV.

Klikk her for å søke »

X