Koronanyheter

Koronanyheter

Scroll deg nedover på denne siden for våre nyheter tilknyttet koronaviruset i Os kommune

SIST OPPDATERT: 29.09. 2021 - 12:10

Nyheter fra Os kommune

Her vil vi legge ut nyheter fra Os kommune i forbindelse koronasituasjonen. De nyeste nyhetene kommer øverst.

Januar 2021

30.01.2021 ENDRING I BESØKSRUTINENE

Rytrøa barneavlastning og Verjåtunet kan ta imot besøk etter avtale, inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang.

Vigdis Øvergård
Kons. virksomhetsleder helse og omsorg

23.01.2021 OPPFORDRING VEDRØRENDE COVID-19

Med bakgrunn i utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo og kommunene rundt, oppfordrer Os kommune alle som har vært i eller hatt besøk fra disse kommunene de sist 14. dagene om å teste seg. Videre er det viktig å begrense antall nærkontakter.

Kommunene dette gjelder er: Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler.

Har du vært i disse områdene OG har fått symptomer bes du ta kontakt med legevakten på tlf 116 117. Da vil du få time til testing i helgen.

Os kommune har inntil videre stengt Verjåtunet sykehjem og Rytrøa for besøkende fra disse kommunene.

Ingen andre lokale tiltak er innført som følge av skjerpelsene på Østlandet, men vi følger med på situasjonen.

Vi oppfordrer likevel til å begrense reiseaktiviteten i tiden fremover.

 

Hilsen
Kriseledelsen.

20.01.2021 FORANDREDE BESØKSRUTINER

Etter endringer i nasjonale retningslinjer kan beboere ved Verjåtunet og Rytrøa barneavlastning ta i mot besøk etter avtale, en besøkende pr. beboer pr. gang.

19.01.2021 STATUS: 0 SMITTE

På gårsdagens pressekonferanse videreførte regjeringen i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge,
men de gir noen lettelser for barn og unge.

Det betyr følgende for Os kommune:

Os Fritidsklubb
Åpner igjen fra torsdag 21. januar.

Skole og barnehage
Ungdomsskolen går over til smittevern etter gult nivå fra og med onsdag 20.01.1.21
Barnehagene og barneskolene fortsetter på gult nivå som de har vært på en god stund.

Kulturskolen
Kulturskolen åpner opp igjen for all aktivitet for barn og unge, med de smittevernreglene vi hadde før jul.
Dette gjelder også Os skolemusikk. Det frivillige musikklivet for voksne vil være fortsatt stengt.

Os kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. januar.

04.01.2021 Status: Ingen smitte i Os kommune

Os kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering for perioden frem til og med 18. januar:

 • Skole og barnehage
  Barnehagene og barneskolene er pr. tiden på gult nivå og opprettholder driften som før juleferien.
  Ungdomskolen er på rødt nivå, men pga. små gruppestørrelser og godt med tilgjengelig areal fortsetter Os kommune med ordinær undervisning på skolen. Smittevernveilederen for rødt nivå følges.
 • Skoleskyss
  Skoleskyssen ligger pr. tiden på gult nivå, pga. lavt smittetrykk og vil fortsette som før juleferien.
 • Kulturskolen
  All fysisk undervisning for elever fra ungdomstrinn, videregående skole og voksne innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Disse får tilbud om digital undervisning f.o.m. uke 2 – 2021, den enkelte lærer tar kontakt for å avtale tidspunkt)
  Undervisning for større grupper innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Dette gjelder dans, Fjelltrubadurer, 1. og 2. trinn kulturskole, barnehagene, Musikk ved livets begynnelse)
  Øvelser innen det frivillige musikkliv innstilles t.o.m. 18.1.2021
 • Verjåtunet sykehjem og Tjenesten for funksjonshemmede
  Er stengt for besøkende.
  Kan åpnes for besøkende etter avtale i spesielle tilfeller.
 • Os hallen
  Reglen er at det er lov med maks 10 personer på organiserte innendørs idrettsaktiviteter  og på uorganiserte maks 5 personer.
  Alle idrettsaktiviteter innendørs er anbefalt utsatt til etter 18. januar.
 • Biblioteket
  Biblioteket kan ikke ha klassebesøk og publikum samtidig. Det blir derfor noe endring i åpningstider fram til 18. januar:
  Mandag 12.00 – 15.30
  Tirsdag 15.00-18.30
  Onsdag 12.00-15.30
  Torsdag 15.00-18.30
  Fredag stengt
 • Fritidsklubb
  Stenges frem til 18. januar.
 • Frivilligsentralen
  Holder åpnet, men har ingen sammenkomster som Sittedans, barseltreff o.l. fram til 18. januar. Matutkjøring foregår som vanlig. Kommunehuset Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
 • Kommunehuset
  Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
Desember 2020

23.12.20 ANBEFALING OM TESTING FOR TILREISENDE OG STRENGERE SMITTEVERNTILTAK.

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia:

For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Nytt krav om testing for covid-19
Fra og med 22. desember innføres nye krav om testing for innreisende fra Storbritannia etter nasjonale retningslinjer:

 • Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.
 • Alle som ankommer etter 21. desember skal teste seg så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
 • Alle skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.
 • Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst Norge.
 • Kravet om testing gjelder ikke for barn under 12 år.

I tillegg oppfordres alle tilreisende i Os kommune fra områder med høyt smittetrykk om å teste seg i jula og så snart som mulig etter ankomst.

Testing foregår på Røros Legesenter. 

⇒SE NÅR DU KAN TESTE DEG OG HVORDAN DU BESTILLER TIME.

 

22.12.20 INFORMASJON OM KORONAVAKSINASJON

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Det nye korona-viruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Regjeringen har gitt følgende prioritering pr. 22/12-20:

⇒ KLIKK HER FOR Å KOMME TIL PRIORITERINGSOVERSIKT PÅ FOLKEHELSEINSTITUTTETS NETTSIDE!

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Det er frivillig å ta vaksinen. Vi ber deg derfor ta standpunkt til om du vil ta denne eller ikke, slik at du er klar når vi kontakter deg.

Det er kort holdbarhet på vaksinene, derfor er det viktig at du kan møte opp til avtalt tid. Organiser evt. behov for skyss i god tid.

Når du får første dose med vaksine, vil du få beskjed om ny time, for å få dose 2.

Grupper som anbefales vaksinasjon
Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Det vil bli gitt informasjon til innbyggerne hvor det også fremkommer hvor og når den enkelte skal møte.

STATUS 22.12.20

Ingen smitte i Os kommune.

Helse- og omsorgstjenesten i Os opprettholder smitteverntiltak. I den anledning oppfordrer vi pårørende og besøkende om å unngå besøk til sine hvis:

Du har forkjølelse, feber og/eller luftveisproblemer.
Du har vært ute og reist i utlandet, eller deler av Norge med mange smittetilfeller
Du har møtt noen med smitte eller risiko for smitte

⇒ KLIKK HER FOR Å LESE HELE DOKUMENTET OM KORONASITUASJONEN!

STATUS 09.12.20 – FRIVILLIG SMITTESPORING

Ingen smittede i Os kommune.

Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. God registrering av hvem som har vært hvor og til hvilken tid er derfor avgjørende for å kunne varsle alle berørte raskest mulig. Slik reduserer vi sannsynligheten med å måtte iverksette smittereduserende tiltak som griper unødig sterkt inn i samfunnet.

Hjelp oss å forenkle smittesporing ved ev. tilfeller av Covid-19 i Os kommune. Registrer navn, telefonnummer, hvor mange dere er, og hvor du har hatt nærkontakt med andre. Tidsrom registreres automatisk, men ved etterregistrering må du oppgi tidspunkt. Opplysningene vil kun bli benyttet av kommunens smittesporingsteam dersom det blir påvist smitte i Os kommune. Alle registreringer vil bli slettet etter 14 dager.

Vi har laget en plakat som kan henges opp ved utgang eller annet egnet sted for scanning av QR-kode til smarttelefon eller nettbrett. QR-koden bringer deg til et enkelt skjema som du kan fylle ut og sende inn.

Takk for at du deltar i dugnaden!

⇒ KLIKK HER FOR Å LESE MER OG FOR Å KOMME TIL QR-KODEN!

STATUS 07.12.20

Ingen smittede i Os kommune.

VIKTIG INFORMASJON – TESTING COVID-19

Fra 07. desember inngår Os legekontor et samarbeid med Røros legekontor om testing for Covid-19. Testing vil foregå ved Røros legesenter, som gjennomfører daglig testing etter kl 13. Innbyggerne i Os må bestille seg time elektronisk via “Helseboka”, “Helseboka” kan også lastes ned som applikasjon på telefon.


Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk timebestilling!

Hvis elektronisk timebestilling er utfordrende, ring OS LEGEKONTOR.

Testene sendes St.Olavs for analyse, svar til innbyggerne kommer som personlig melding via helsenorge.no. Svar kommer også til kommuneoverlege smittevern i Os, Sofie Holden Utne.

Ved spørsmål: Ring Os legekontor, ikke Røros legekontor.

⇒ LINK TIL TIMEBESTILLING PÅ RØROS TESTSENTER (HELSEBOKA)

Oktober 2020

STATUS 14.10.20

Det ingen nye smittetilfeller i Os kommune.

En person folkeregistrert i Os kommune, men med bosted annen plass i landet,
ble bekreftet smittet av Covid -19 den 13.10.20.

VG´s koronakart viser i dag at Os kommune er oppført med 2 nye smittetilfeller registrert den 13.10.20.

Kommunelegen har  vært i kontakt med FHI som bekrefter at det ene smittetilfellet
er en feilregistrering. Vedkommende skulle vært registrert på Bjørnafjorden (tidligere Os i Hordaland).

Dette vil bli rettet opp i.

 

STATUS 02.10.20

Ingen i Os kommune er smittet!

En student folkeregistrert i Os kommune, men med bosted annen plass i landet, er bekreftet smittet av Covid -19. Studenten sitter pr. tiden i isolasjon der vedkommende bor.

Høstferien står nå for tur for mange av oss. Vi ønsker både innbyggere, hyttefolk og tilreisende noen fine høstdager.

Os kommune oppfordrer alle til å følge smittevernreglene og teste deg hvis du skulle få symptomer.

Har du spørsmål ang. Covid-19 er koronatelefonen i Os kommune bemannet fra mandag – fredag 11.00- 12.00.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

September 2020

STATUS 28.09.20:

Testsvar for alle nærkontakter i Os kommune er nå bekreftet negative. Det vil si at pr. dags dato er det ingen smitte i Os kommune.

Koronatelefonen blir bemannet mandag – fredag i tidsrommet 11.00 – 12.00.

 

STATUS 27.09.20 KL. 17:45

I forbindelse med nytt smittetilfelle på Røros er det en ny nærkontakt registrert i Os kommune.

Vedkommende er testet og vi avventer svar.

Har du spørsmål angående avstand, karantene og isolering anbefaler vi deg å gå inn på
FHI sine sider.

HTTPS://WWW.FHI.NO/NETTPUB/CORONAVIRUS/FAKTA/AVSTAND-KARANTENE-OG-ISOLERING/

⇒ KLIKK HER FOR FAKTAPLAKAT!

 

STATUS 27. 09.20

En kulturskoleansatt i Os kommune, bosatt på Røros, har testet positivt for Covid-19. Smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er varslet og testet. 10 personer i Os kommune er definert som nærkontakter. Alle testsvar er negative.

Vi minner også om at alle nærkontakter, på tross av negative prøvesvar, har 10 dager karantene.

Koronatelefonen i Os kommune er åpen i dag søndag 27. 9.20 fra kl 12.00 til 14.00. Har du spørsmål ring 966 26 662

August 2020

13.08. OPPDATERING ETTER SOMMERFERIEN.

Det er 0 smittede i Os kommune etter sommerferien.

8.8. FORBUD MOT SERVERING AV ALKOHOL ETTER KL. 24.00

Regjeringen innfører nasjonalt forbud mot servering av alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder fra kl. 24.00 natt til søndag 09.08. Dette for å forhindre smitteoppblomstring.

Juli 2020

VIKTIG BUDSKAP TIL TURISTER OG ANDRE REISENDE ANGÅENDE COVID-19 OG SMITTEVERN

Informasjon fra kommuneoverlege Sofie H. Utne:

Testing
Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legekontoret i åpningstida på telefon 62470355 eller legevakt på 116 117 for testing.

Hvis du har bekreftet smitte med covid-19
• Dersom du får bekreftet smitte med covid-19 skal du i isolasjon og blir fulgt opp av lokal helsetjeneste.
• Du isoleres i hjemmet, i helseinstitusjon eller et annet sted kommunen bestemmer.
• Ta kontakt med lege dersom sykdommen forverres.

Generelle smitteverntiltak
• Hold avstand, minst 1 meter
• Vask hender ofte og grundig
• Hold deg isolert hvis du er syk

Karanteneplikt
• Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen du kommer til Norge.
• Det gjelder disse landene/områdene: HTTP://WWW.FHI.NO/SMITTEVERNREISE
• Når du skal i karantene er det lov å reise rett til oppholdssted med planlagt transportmiddel. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme.
• Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted de 10 første dagene du oppholder deg i Norge.

Se mer informasjon: HTTP://WWW.HELSENORGE.NO/KORONAVIRUS

Juni 2020

Status fra Os kommune tirsdag 16. juni.

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Vi har nå stoppet opp med ukentlige møter i kriseledelsen.
Kriseledelsen vil tre sammen igjen om situasjonen lokalt eller nasjonalt krever det.

Smittestatus i kommunen vil bli oppdatert ved forandring.

 

Åpningstider på biblioteket 22. juni til 16. august:

Mandag, onsdag og torsdag 12.00 – 15.30

Tirsdag                                      12.00 – 18.30

 

Siste nytt fra Os kommune onsdag 10. juni.

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Fysioterapien har åpnet igjen.

 

3. juni. 

Ingen smittede i Os kommune

Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

 

Barnehagene med normale åpningstider.

Barnehagene går over til normale åpningstider fra i morgen 4. juni, fra kl. 07.00 til kl. 16.30

 

«Smitte-App», påminnelse

Vi vil minne publikum på å laste ned Appen «Smittestopp» og aktivere den.

Mai 2020

Onsdag 27. mai. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Verjåtunet sykehjem kan besøkes etter avtale
Besøk må avtales på forhånd, og dette foregår utenfor institusjon. Besøkende må ringe avdelingen for å avtale tid. I første omgang er det nå kun de nærmeste pårørende som får lov til å komme. Vi har kun mulighet til å ta imot ett besøk samtidig. 1-2 besøkende. Foreløpig er besøkstiden på hverdager fra 12-14, og den gjennomføres i Verjåhagen eller ute ved godt vær. Smittevern regler gjelder også her, det må holdes avstand, og ingen fysisk kontakt. En pleier vil være med under besøket.

Biblioteket er åpent igjen
Vi er glade for å informere om at biblioteket gjenåpnet tirsdag 26. mai kl 12! Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl 12-17.

» LES MER OM RETNINGSLINJER PÅ BIBLIOTEKET HER

 

Onsdag 20. mai. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Verjåtunet sykehjem åpner for besøk etter avtale utenfor institusjon
Besøk må avtales på forhånd. Besøkende må ringe avdelingen for å avtale tid. I første omgang er det nå kun de nærmeste pårørende som får lov til å komme. Vi har kun mulighet til å ta imot ett besøk samtidig. 1-2 besøkende. Foreløpig er besøkstiden på hverdager fra 12-14, og den gjennomføres i Verjåhagen eller ute ved godt vær. Smittevern regler gjelder også her, det må holdes avstand, og ingen fysisk kontakt. En pleier vil være med under besøket.

 

Onsdag 13. mai.

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Barnehagene utvider åpningstidene fra mandag 18. mai
Fra mandag 18 mai utvider barnehagene i Os åpningstidene fra 07.30 til 16.00.

Fra 18 mai åpnes dørene på kommunehuset igjen for besøkende fra kl 8 – 15
Møter med saksbehandlere må avtales i forkant fordi mange også i tiden fremover vil sitte på hjemmekontor. Du kan ringe Servicetorget på tlf. 62 47 03 00.

 

Onsdag 6. mai. Dette er de siste aktuelle sakene. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Testkapasiteten for covid-19 økes
Testkapasiteten av koronavirus er nå økt, og alle med luftveisinfeksjon testes. Målet nasjonalt er at hver kommune skal kunne teste så mange som 5 % av innbyggerne i løpet av en uke i tilfelle et utbrudd av koronavirus skulle komme. Det er som før viktig at testingen er en del av en medisinsk vurdering.

» LES MER OM NÅR DU BØR TESTE DEG HER

Vi åpner kulturskolen gradvis fra og med mandag 11. mai
Vi åpner kulturskolen i nært samarbeid med kommuneoverlegen. Åpningen skjer trygt og godt innenfor rammen av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Elever og foreldre/foresatte får direkte beskjed fra kulturskolen for praktisk informasjon om oppstarten, og om hvem som starter opp når.

April 2020

Torsdag 30. april. Ingen smittede i Os kommune. 

Smitte av koronaviruset i Os kommune
En innbygger i Os som var smittet av covid-19 er nå friskmeldt, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Samme åpningstider i barnehagene i mai
Barnehagene i Os vil ha samme åpningstider 8-16 i hele mai måned. Kontakt din barnehage for mer informasjon om åpningstider. Dersom det blir endringer rundt åpningstidene vil vi informere om dette.

Smittevernveileder for kulturskolen 1. mai
Oppvekst melder at de jobber med smittevernkrav i en ny veileder. – Vi venter på veileder for smittevern og ser nå på hva som skal til for en gjenåpning, sier oppvekstsjef Martin Løvø. Innen 1. mai håper Norsk kulturskoleråd å ha klar en smittevernveileder for kulturskolen.

 

Mandag 27. april. I dag åpnet skolene igjen for 1-4 trinn. 

Smitte av koronaviruset i Os kommune
Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i Os kommune.

Gratis tilbud til bedrifter og virksomheter i Os kommune
Et eget hjelpeteam gir gratis bistand til bedrifter i regionen med å løse akutte utfordringer og planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre. Bedrifter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien, kan ta kontakt med den operative lederen, Mali Hagen Røe, på MALI.HAGEN.ROE@KLOSSER.NO

» LES MER OM TILBUDET HER

Kommunehuset holder fortsatt stengt
» Du kan ringe Servicetorget på tlf: 62 47 03 00

Koronatelefon er etablert i Os
Du kan ringe koronatelefon i Os kommune mellom 09-11 alle hverdager.

» Tlf: 966 26 662

24. april
1-4 trinn i skolene og SFO gjenåpner mandag 27. april

» LES ALT OM GJENÅPNINGEN HER!

X