Lokale tiltak

Inneholder lokale tiltak som for tiden er gjeldende i Os kommune.

Lokale tiltak og bestemmelser

Her vil lokale tiltak og bestemmelser som er gjeldende i Os kommune i forbindelse koronasituasjonen, listes opp.

⇒ Det er de nasjonale retningslinjene som gjelder i Os kommune disse finner dere her.

Os kommune befinner seg på risikonivå 1.
⇒ Klikk her for å lese mer om risikoniovå!

11.03.21 Verjåtunet informerer

Nasjonale anbefalinger for besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinerte mot SARSCoV-2, og oppnådd optimal beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose.

Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid. Når en stor andel av sykehjemsbeboerne nå er vaksinerte, kan det lettes på noen av tiltakene. En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nærkontakt med noen av sine nærmeste.

⇒ Klikk her for oppdatert informasjon og råd om besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinerte!

Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, bestemmelser tilsier.

Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinerte, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.

Kontakt med vaksinerte besøkende kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.

Verjåtunet vil fortsatt ha stengte dører grunnet bygging. Besøkende trenger ikke å avtale tid for besøk, de ringer på  ytterdøren når de kommer.

Gjelder fra 11.02.2021 og inntil videre:

Tjenesten for funksjonshemmede.

Tar imot besøk etter avtale. Inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang. Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus, anbefales å vente med å besøke i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Februar 2021

Lokale tiltak og bestemmelser

⇒ Det er de nasjonale retningslinjene som gjelder i Os kommune disse finner dere her.

Os kommune befinner seg på risikonivå 1.
⇒ Klikk her for å lese mer om risikoniovå!

Gjelder i perioden 19.02- 07.03 (vinterferien):

Det anbefales det å bruke munnbind på offentlige steder, hvis det ikke er mulighet til å holde avstand.

Besøkende:
Til private adresser:
Vi anbefaler å ha få nærkontakter i perioden før ferien, samt å ta test enten før avreise eller ved ankomst.

Til hytter/hoteller:
Få nærkontakter perioden før ferien, holde avstand i fellesområder. Ta gjerne test før avreise.

Gjelder fra 11.02.2021 og inntil videre:

Verjåtunet sykehjem og tjenesten for funksjonshemmede.

Tar imot besøk etter avtale. Inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang. Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus, anbefales å vente med å besøke sykehjemmet i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Januar 2021

23.01.2021 OPPFORDRING VEDRØRENDE COVID-19

Med bakgrunn i utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo og kommunene rundt, oppfordrer Os kommune alle som har vært i eller hatt besøk fra disse kommunene de sist 14. dagene om å teste seg. Videre er det viktig å begrense antall nærkontakter.

Kommunene dette gjelder er: Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler.

Har du vært i disse områdene OG har fått symptomer bes du ta kontakt med legevakten på tlf 116 117. Da vil du få time til testing i helgen.

Os kommune har inntil videre stengt Verjåtunet sykehjem og Rytrøa for besøkende fra disse kommunene.

Ingen andre lokale tiltak er innført som følge av skjerpelsene på Østlandet, men vi følger med på situasjonen.

Vi oppfordrer likevel til å begrense reiseaktiviteten i tiden fremover.

 

Hilsen
Kriseledelsen.

20.01.2021 FORANDREDE BESØKSRUTINER

Etter endringer i nasjonale retningslinjer kan beboere ved Verjåtunet og Rytrøa barneavlastning ta i mot besøk etter avtale, en besøkende pr. beboer pr. gang.

19.01.2021 STATUS: 0 SMITTE

På gårsdagens pressekonferanse videreførte regjeringen i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge,
men de gir noen lettelser for barn og unge.

Det betyr følgende for Os kommune:

Os Fritidsklubb
Åpner igjen fra torsdag 21. januar.

Skole og barnehage
Ungdomsskolen går over til smittevern etter gult nivå fra og med onsdag 20.01.1.21
Barnehagene og barneskolene fortsetter på gult nivå som de har vært på en god stund.

Kulturskolen
Kulturskolen åpner opp igjen for all aktivitet for barn og unge, med de smittevernreglene vi hadde før jul.
Dette gjelder også Os skolemusikk. Det frivillige musikklivet for voksne vil være fortsatt stengt.

Os kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. januar.

04.01.2021 STATUS: INGEN SMITTE I OS KOMMUNE

Os kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering for perioden frem til og med 18. januar:

 • Skole og barnehage
  Barnehagene og barneskolene er pr. tiden på gult nivå og opprettholder driften som før juleferien.
  Ungdomskolen er på rødt nivå, men pga. små gruppestørrelser og godt med tilgjengelig areal fortsetter Os kommune med ordinær undervisning på skolen. Smittevernveilederen for rødt nivå følges.
 • Skoleskyss
  Skoleskyssen ligger pr. tiden på gult nivå, pga. lavt smittetrykk og vil fortsette som før juleferien.
 • Kulturskolen
  All fysisk undervisning for elever fra ungdomstrinn, videregående skole og voksne innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Disse får tilbud om digital undervisning f.o.m. uke 2 – 2021, den enkelte lærer tar kontakt for å avtale tidspunkt)
  Undervisning for større grupper innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Dette gjelder dans, Fjelltrubadurer, 1. og 2. trinn kulturskole, barnehagene, Musikk ved livets begynnelse)
  Øvelser innen det frivillige musikkliv innstilles t.o.m. 18.1.2021
 • Verjåtunet sykehjem og Tjenesten for funksjonshemmede
  Er stengt for besøkende.
  Kan åpnes for besøkende etter avtale i spesielle tilfeller.
 • Os hallen
  Reglen er at det er lov med maks 10 personer på organiserte innendørs idrettsaktiviteter  og på uorganiserte maks 5 personer.
  Alle idrettsaktiviteter innendørs er anbefalt utsatt til etter 18. januar.
 • Biblioteket
  Biblioteket kan ikke ha klassebesøk og publikum samtidig. Det blir derfor noe endring i åpningstider fram til 18. januar:
  Mandag 12.00 – 15.30
  Tirsdag 15.00-18.30
  Onsdag 12.00-15.30
  Torsdag 15.00-18.30
  Fredag stengt
 • Fritidsklubb
  Stenges frem til 18. januar.
 • Frivilligsentralen
  Holder åpnet, men har ingen sammenkomster som Sittedans, barseltreff o.l. fram til 18. januar. Matutkjøring foregår som vanlig. Kommunehuset Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
 • Kommunehuset
  Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
Desember 2020

STATUS 09.12.20 – FRIVILLIG SMITTESPORING

Ingen smittede i Os kommune.

Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. God registrering av hvem som har vært hvor og til hvilken tid er derfor avgjørende for å kunne varsle alle berørte raskest mulig. Slik reduserer vi sannsynligheten med å måtte iverksette smittereduserende tiltak som griper unødig sterkt inn i samfunnet.

Hjelp oss å forenkle smittesporing ved ev. tilfeller av Covid-19 i Os kommune. Registrer navn, telefonnummer, hvor mange dere er, og hvor du har hatt nærkontakt med andre. Tidsrom registreres automatisk, men ved etterregistrering må du oppgi tidspunkt. Opplysningene vil kun bli benyttet av kommunens smittesporingsteam dersom det blir påvist smitte i Os kommune. Alle registreringer vil bli slettet etter 14 dager.

Vi har laget en plakat som kan henges opp ved utgang eller annet egnet sted for scanning av QR-kode til smarttelefon eller nettbrett. QR-koden bringer deg til et enkelt skjema som du kan fylle ut og sende inn.

Takk for at du deltar i dugnaden!

⇒ KLIKK HER FOR Å LESE MER OG FOR Å KOMME TIL QR-KODEN!

23.12.20 ANBEFALING OM TESTING FOR TILREISENDE OG STRENGERE SMITTEVERNTILTAK.

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia:

For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Nytt krav om testing for covid-19
Fra og med 22. desember innføres nye krav om testing for innreisende fra Storbritannia etter nasjonale retningslinjer:

 • Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.
 • Alle som ankommer etter 21. desember skal teste seg så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
 • Alle skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.
 • Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst Norge.
 • Kravet om testing gjelder ikke for barn under 12 år.

I tillegg oppfordres alle tilreisende i Os kommune fra områder med høyt smittetrykk om å teste seg i jula og så snart som mulig etter ankomst.

Testing foregår på Røros Legesenter. 

⇒SE NÅR DU KAN TESTE DEG OG HVORDAN DU BESTILLER TIME.

Koronaviruset

Koronatelefon:
966 26 662, mandag – fredag 11.00- 12.00

Servicetorget:
62470300, mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00

X