Koronaviruset

Informasjon om koronaviruset i Os kommune

» Os kommune vil oppdatere jevnlig om situasjonen her på våre nettsider, på vår Facebook-side og ved behov via SMS på Varsling 24. Scroll deg nedover på denne siden for våre nyheter tilknyttet koronaviruset. Du finner også status og informasjon fra de ulike tjenestene i kommunen.

23.01.2021 Oppfordring vedrørende Covid-19

Med bakgrunn i utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo og kommunene rundt, oppfordrer Os kommune alle som har vært i eller hatt besøk fra disse kommunene de sist 14. dagene om å teste seg. Videre er det viktig å begrense antall nærkontakter.

Kommunene dette gjelder er: Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler.

Har du vært i disse områdene OG har fått symptomer bes du ta kontakt med legevakten på tlf 116 117. Da vil du få time til testing i helgen.

Os kommune har inntil videre stengt Verjåtunet sykehjem og Rytrøa for besøkende fra disse kommunene.

Ingen andre lokale tiltak er innført som følge av skjerpelsene på Østlandet, men vi følger med på situasjonen.

Vi oppfordrer likevel til å begrense reiseaktiviteten i tiden fremover.

 

Hilsen
Kriseledelsen.

20.01.2021 Forandrede besøksrutiner

Etter endringer i nasjonale retningslinjer kan beboere ved Verjåtunet og Rytrøa barneavlastning ta i mot besøk etter avtale, en besøkende pr. beboer pr. gang.

19.01.2021 Status: 0 smitte

På gårsdagens pressekonferanse videreførte regjeringen i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge,
men de gir noen lettelser for barn og unge.

Det betyr følgende for Os kommune:

Os Fritidsklubb
Åpner igjen fra torsdag 21. januar.

Skole og barnehage
Ungdomsskolen går over til smittevern etter gult nivå fra og med onsdag 20.01.1.21
Barnehagene og barneskolene fortsetter på gult nivå som de har vært på en god stund.

Kulturskolen
Kulturskolen åpner opp igjen for all aktivitet for barn og unge, med de smittevernreglene vi hadde før jul.
Dette gjelder også Os skolemusikk. Det frivillige musikklivet for voksne vil være fortsatt stengt.

Os kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. januar.

Tiltakene finner dere her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/

 

05.01.2021 Første vaksinasjonen i dag

Den første vaksinen settes i dag i Os kommune. Ordfører Runa Finborud og kommuneoverlege Sofie Margrethe Holden Utne samtaler om vaksinasjonsprogrammet i Os kommune.

Det presiseres følgende: Det er kommunen du er folkeregistrert i som er ansvarlig for vaksinasjon av sine innbyggere, selv om du har fastlege i annen kommune.

04.01.2021 Status: Ingen smitte i Os kommune

Os kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering for perioden frem til og med 18. januar:

 • Skole og barnehage
  Barnehagene og barneskolene er pr. tiden på gult nivå og opprettholder driften som før juleferien.
  Ungdomskolen er på rødt nivå, men pga. små gruppestørrelser og godt med tilgjengelig areal fortsetter Os kommune med ordinær undervisning på skolen. Smittevernveilederen for rødt nivå følges.
 • Skoleskyss
  Skoleskyssen ligger pr. tiden på gult nivå, pga. lavt smittetrykk og vil fortsette som før juleferien.
 • Kulturskolen
  All fysisk undervisning for elever fra ungdomstrinn, videregående skole og voksne innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Disse får tilbud om digital undervisning f.o.m. uke 2 – 2021, den enkelte lærer tar kontakt for å avtale tidspunkt)
  Undervisning for større grupper innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Dette gjelder dans, Fjelltrubadurer, 1. og 2. trinn kulturskole, barnehagene, Musikk ved livets begynnelse)
  Øvelser innen det frivillige musikkliv innstilles t.o.m. 18.1.2021
 • Verjåtunet sykehjem og Tjenesten for funksjonshemmede
  Er stengt for besøkende.
  Kan åpnes for besøkende etter avtale i spesielle tilfeller.
 • Os hallen
  Reglen er at det er lov med maks 10 personer på organiserte innendørs idrettsaktiviteter  og på uorganiserte maks 5 personer.
  Alle idrettsaktiviteter innendørs er anbefalt utsatt til etter 18. januar.
 • Biblioteket
  Biblioteket kan ikke ha klassebesøk og publikum samtidig. Det blir derfor noe endring i åpningstider fram til 18. januar:
  Mandag 12.00 – 15.30
  Tirsdag 15.00-18.30
  Onsdag 12.00-15.30
  Torsdag 15.00-18.30
  Fredag stengt
 • Fritidsklubb
  Stenges frem til 18. januar.
 • Frivilligsentralen
  Holder åpnet, men har ingen sammenkomster som Sittedans, barseltreff o.l. fram til 18. januar. Matutkjøring foregår som vanlig. Kommunehuset Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
 • Kommunehuset
  Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.

⇒ De nasjonale føringene finner dere her ved å klikke her!

23.12.20 Anbefaling om testing for tilreisende og strengere smitteverntiltak.

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia:

For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Nytt krav om testing for covid-19
Fra og med 22. desember innføres nye krav om testing for innreisende fra Storbritannia etter nasjonale retningslinjer:

 • Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.
 • Alle som ankommer etter 21. desember skal teste seg så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
 • Alle skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.
 • Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst Norge.
 • Kravet om testing gjelder ikke for barn under 12 år.

I tillegg oppfordres alle tilreisende i Os kommune fra områder med høyt smittetrykk om å teste seg i jula og så snart som mulig etter ankomst.

Testing foregår på Røros Legesenter. 

⇒Se når du kan teste deg og hvordan du bestiller time.

 

22.12.20 Informasjon om Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Det nye korona-viruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Regjeringen har gitt følgende prioritering pr. 22/12-20:

⇒ Klikk her for å komme til prioriteringsoversikt på Folkehelseinstituttets nettside!

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Det er frivillig å ta vaksinen. Vi ber deg derfor ta standpunkt til om du vil ta denne eller ikke, slik at du er klar når vi kontakter deg.

Det er kort holdbarhet på vaksinene, derfor er det viktig at du kan møte opp til avtalt tid. Organiser evt. behov for skyss i god tid.

Når du får første dose med vaksine, vil du få beskjed om ny time, for å få dose 2.

Grupper som anbefales vaksinasjon
Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Det vil bli gitt informasjon til innbyggerne hvor det også fremkommer hvor og når den enkelte skal møte.

 

Status 22.12.20

Ingen smitte i Os kommune.

Helse- og omsorgstjenesten i Os opprettholder smitteverntiltak. I den anledning oppfordrer vi pårørende og besøkende om å unngå besøk til sine hvis:

Du har forkjølelse, feber og/eller luftveisproblemer.
Du har vært ute og reist i utlandet, eller deler av Norge med mange smittetilfeller
Du har møtt noen med smitte eller risiko for smitte

⇒ Klikk her for å lese hele dokumentet om koronasituasjonen!

Status 09.12.20 – Frivillig smittesporing

Ingen smittede i Os kommune.

Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. God registrering av hvem som har vært hvor og til hvilken tid er derfor avgjørende for å kunne varsle alle berørte raskest mulig. Slik reduserer vi sannsynligheten med å måtte iverksette smittereduserende tiltak som griper unødig sterkt inn i samfunnet.

Hjelp oss å forenkle smittesporing ved ev. tilfeller av Covid-19 i Os kommune. Registrer navn, telefonnummer, hvor mange dere er, og hvor du har hatt nærkontakt med andre. Tidsrom registreres automatisk, men ved etterregistrering må du oppgi tidspunkt. Opplysningene vil kun bli benyttet av kommunens smittesporingsteam dersom det blir påvist smitte i Os kommune. Alle registreringer vil bli slettet etter 14 dager.

Vi har laget en plakat som kan henges opp ved utgang eller annet egnet sted for scanning av QR-kode til smarttelefon eller nettbrett. QR-koden bringer deg til et enkelt skjema som du kan fylle ut og sende inn.

Takk for at du deltar i dugnaden!

⇒ Klikk her for å lese mer og for å komme til QR-koden!

Status 07.12.20

Ingen smittede i Os kommune.

VIKTIG INFORMASJON – TESTING COVID-19

Fra 07. desember inngår Os legekontor et samarbeid med Røros legekontor om testing for Covid-19. Testing vil foregå ved Røros legesenter, som gjennomfører daglig testing etter kl 13. Innbyggerne i Os må bestille seg time elektronisk via “Helseboka”, “Helseboka” kan også lastes ned som applikasjon på telefon.


Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk timebestilling!

Hvis elektronisk timebestilling er utfordrende, ring OS LEGEKONTOR.

Testene sendes St.Olavs for analyse, svar til innbyggerne kommer som personlig melding via helsenorge.no. Svar kommer også til kommuneoverlege smittevern i Os, Sofie Holden Utne.

Ved spørsmål: Ring Os legekontor, ikke Røros legekontor.

⇒ Link til timebestilling på Røros testsenter (Helseboka)

Status 14.10.20

Det ingen nye smittetilfeller i Os kommune.

En person folkeregistrert i Os kommune, men med bosted annen plass i landet,
ble bekreftet smittet av Covid -19 den 13.10.20.

VG´s koronakart viser i dag at Os kommune er oppført med 2 nye smittetilfeller registrert den 13.10.20.

Kommunelegen har  vært i kontakt med FHI som bekrefter at det ene smittetilfellet
er en feilregistrering. Vedkommende skulle vært registrert på Bjørnafjorden (tidligere Os i Hordaland).

Dette vil bli rettet opp i.

 

STATUS 02.10.20

Ingen i Os kommune er smittet!

En student folkeregistrert i Os kommune, men med bosted annen plass i landet, er bekreftet smittet av Covid -19. Studenten sitter pr. tiden i isolasjon der vedkommende bor.

Høstferien står nå for tur for mange av oss. Vi ønsker både innbyggere, hyttefolk og tilreisende noen fine høstdager.

Os kommune oppfordrer alle til å følge smittevernreglene og teste deg hvis du skulle få symptomer.

Har du spørsmål ang. Covid-19 er koronatelefonen i Os kommune bemannet fra mandag – fredag 11.00- 12.00.

 

Status 28.09.20:

Testsvar for alle nærkontakter i Os kommune er nå bekreftet negative. Det vil si at pr. dags dato er det ingen smitte i Os kommune.

Koronatelefonen blir bemannet mandag – fredag i tidsrommet 11.00 – 12.00.

 

Status 27.09.20 kl. 17:45

I forbindelse med nytt smittetilfelle på Røros er det en ny nærkontakt registrert i Os kommune.

Vedkommende er testet og vi avventer svar.

Har du spørsmål angående avstand, karantene og isolering anbefaler vi deg å gå inn på
FHI sine sider.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

⇒ Klikk her for faktaplakat!

 

Status 27. 09.20

En kulturskoleansatt i Os kommune, bosatt på Røros, har testet positivt for Covid-19. Smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er varslet og testet. 10 personer i Os kommune er definert som nærkontakter. Alle testsvar er negative.

Vi minner også om at alle nærkontakter, på tross av negative prøvesvar, har 10 dager karantene.

Koronatelefonen i Os kommune er åpen i dag søndag 27. 9.20 fra kl 12.00 til 14.00. Har du spørsmål ring 966 26 662

13.08. Oppdatering etter sommerferien.

Det er 0 smittede i Os kommune etter sommerferien.

8.8. Forbud mot servering av alkohol etter kl. 24.00

Regjeringen innfører nasjonalt forbud mot servering av alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder fra kl. 24.00 natt til søndag 09.08. Dette for å forhindre smitteoppblomstring.

VIKTIG BUDSKAP TIL TURISTER OG ANDRE REISENDE ANGÅENDE COVID-19 OG SMITTEVERN

Informasjon fra kommuneoverlege Sofie H. Utne:

Testing
Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legekontoret i åpningstida på telefon 62470355 eller legevakt på 116 117 for testing.

Hvis du har bekreftet smitte med covid-19
• Dersom du får bekreftet smitte med covid-19 skal du i isolasjon og blir fulgt opp av lokal helsetjeneste.
• Du isoleres i hjemmet, i helseinstitusjon eller et annet sted kommunen bestemmer.
• Ta kontakt med lege dersom sykdommen forverres.

Generelle smitteverntiltak
• Hold avstand, minst 1 meter
• Vask hender ofte og grundig
• Hold deg isolert hvis du er syk

Karanteneplikt
• Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen du kommer til Norge.
• Det gjelder disse landene/områdene: http://www.fhi.no/smittevernreise
• Når du skal i karantene er det lov å reise rett til oppholdssted med planlagt transportmiddel. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme.
• Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted de 10 første dagene du oppholder deg i Norge.

Se mer informasjon: http://www.helsenorge.no/koronavirus

 

Status fra Os kommune tirsdag 16. juni.

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Vi har nå stoppet opp med ukentlige møter i kriseledelsen.
Kriseledelsen vil tre sammen igjen om situasjonen lokalt eller nasjonalt krever det.

Smittestatus i kommunen vil bli oppdatert ved forandring.

 

Åpningstider på biblioteket 22. juni til 16. august:

Mandag, onsdag og torsdag 12.00 – 15.30

Tirsdag                                      12.00 – 18.30

 

Siste nytt fra Os kommune onsdag 10. juni.

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Fysioterapien har åpnet igjen.

 

3. juni. 

Ingen smittede i Os kommune

Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

 

Barnehagene med normale åpningstider.

Barnehagene går over til normale åpningstider fra i morgen 4. juni, fra kl. 07.00 til kl. 16.30

 

«Smitte-App», påminnelse

Vi vil minne publikum på å laste ned Appen «Smittestopp» og aktivere den.

 

Onsdag 27. mai. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Verjåtunet sykehjem kan besøkes etter avtale
Besøk må avtales på forhånd, og dette foregår utenfor institusjon. Besøkende må ringe avdelingen for å avtale tid. I første omgang er det nå kun de nærmeste pårørende som får lov til å komme. Vi har kun mulighet til å ta imot ett besøk samtidig. 1-2 besøkende. Foreløpig er besøkstiden på hverdager fra 12-14, og den gjennomføres i Verjåhagen eller ute ved godt vær. Smittevern regler gjelder også her, det må holdes avstand, og ingen fysisk kontakt. En pleier vil være med under besøket.

Biblioteket er åpent igjen
Vi er glade for å informere om at biblioteket gjenåpnet tirsdag 26. mai kl 12! Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl 12-17.

» Les mer om retningslinjer på biblioteket her

 

Onsdag 20. mai. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Verjåtunet sykehjem åpner for besøk etter avtale utenfor institusjon
Besøk må avtales på forhånd. Besøkende må ringe avdelingen for å avtale tid. I første omgang er det nå kun de nærmeste pårørende som får lov til å komme. Vi har kun mulighet til å ta imot ett besøk samtidig. 1-2 besøkende. Foreløpig er besøkstiden på hverdager fra 12-14, og den gjennomføres i Verjåhagen eller ute ved godt vær. Smittevern regler gjelder også her, det må holdes avstand, og ingen fysisk kontakt. En pleier vil være med under besøket.

 

Onsdag 13. mai.

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Barnehagene utvider åpningstidene fra mandag 18. mai
Fra mandag 18 mai utvider barnehagene i Os åpningstidene fra 07.30 til 16.00.

Fra 18 mai åpnes dørene på kommunehuset igjen for besøkende fra kl 8 – 15
Møter med saksbehandlere må avtales i forkant fordi mange også i tiden fremover vil sitte på hjemmekontor. Du kan ringe Servicetorget på tlf. 62 47 03 00.

 

Onsdag 6. mai. Dette er de siste aktuelle sakene. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Testkapasiteten for covid-19 økes
Testkapasiteten av koronavirus er nå økt, og alle med luftveisinfeksjon testes. Målet nasjonalt er at hver kommune skal kunne teste så mange som 5 % av innbyggerne i løpet av en uke i tilfelle et utbrudd av koronavirus skulle komme. Det er som før viktig at testingen er en del av en medisinsk vurdering.

» Les mer om når du bør teste deg her

Vi åpner kulturskolen gradvis fra og med mandag 11. mai
Vi åpner kulturskolen i nært samarbeid med kommuneoverlegen. Åpningen skjer trygt og godt innenfor rammen av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Elever og foreldre/foresatte får direkte beskjed fra kulturskolen for praktisk informasjon om oppstarten, og om hvem som starter opp når.

 

Torsdag 30. april. Ingen smittede i Os kommune. 

Smitte av koronaviruset i Os kommune
En innbygger i Os som var smittet av covid-19 er nå friskmeldt, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Samme åpningstider i barnehagene i mai
Barnehagene i Os vil ha samme åpningstider 8-16 i hele mai måned. Kontakt din barnehage for mer informasjon om åpningstider. Dersom det blir endringer rundt åpningstidene vil vi informere om dette.

Smittevernveileder for kulturskolen 1. mai
Oppvekst melder at de jobber med smittevernkrav i en ny veileder. – Vi venter på veileder for smittevern og ser nå på hva som skal til for en gjenåpning, sier oppvekstsjef Martin Løvø. Innen 1. mai håper Norsk kulturskoleråd å ha klar en smittevernveileder for kulturskolen.

 

Mandag 27. april. I dag åpnet skolene igjen for 1-4 trinn. 

Smitte av koronaviruset i Os kommune
Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i Os kommune.

Gratis tilbud til bedrifter og virksomheter i Os kommune
Et eget hjelpeteam gir gratis bistand til bedrifter i regionen med å løse akutte utfordringer og planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre. Bedrifter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien, kan ta kontakt med den operative lederen, Mali Hagen Røe, på mali.hagen.roe@klosser.no

» Les mer om tilbudet her

Kommunehuset holder fortsatt stengt
» Du kan ringe Servicetorget på tlf: 62 47 03 00

Koronatelefon er etablert i Os
Du kan ringe koronatelefon i Os kommune mellom 09-11 alle hverdager.

» Tlf: 966 26 662

24. april
1-4 trinn i skolene og SFO gjenåpner mandag 27. april

» Les alt om gjenåpningen her!

Koronaråd fra kommuneoverlege og ordfører

Her får vi en sommerhilsen med smittevernråd fra kommuneoverlege og ordfører

SIST OPPDATERT: 23.4. 2020 - 12:00

1-4 trinn i skolene og SFO åpner igjen mandag 27. april

Oppvekstsjef Martin Løvø tok en liveprat med rektorene i skolene i Os om gjenåpning for 1-4 trinn og SFO på mandag. Sverre Hovind ved Os skole og Geir Moseng ved Dalsbygda skole delte sine tanker om gjenåpningen og ga oss mye nyttig informasjon.

SIST OPPDATERT: 23.4. 2020 - 12:00

Barnehagene i Os åpner igjen mandag 20. april

Kommunelege Sofie Holden Utne, oppvekstsjef Martin Løvø og styrer for barnehagene i Os, Lene Westvold Eggen, om åpning av barnehagene i Os mandag 20. april. Hør mer om tiltak og forhåndsregler i forbindelse med koronaviruset.

SIST OPPDATERT: 16.4. 2020 - 12:00

Rørosregionen Næringshage med status for bedrifter i Os

Morten Sandbakken fra Rørosregionen Næringshage. Han har snakket med bedrifter i Os, på vegne av Os kommune, vedrørende situasjonen rundt koronavirusutbruddet. Dette er hans oppsummering for hver bransje.

SIST OPPDATERT: 2.4. 2020 - 15:30

NAV-leder Hanna Tollan om ofte stilte spørsmål til NAV

NAV var med oss live i dag! NAV-leder Hanna Tollan deltok fra NAV Røros, Os og Holtålen. Hun snakket om de tingene flest spør NAV om vedrørende dagpenger og permittering med mer. Om du lurer på hva du bør gjøre nå, får du forhåpentligvis mange gode svar her.

SIST OPPDATERT: 1.4. 2020 - 20:30

Beredskapskoordinator Inge Ryen om beredskapen i Os

Inge Ryen er med oss på dagens livesending. Inge er virksomhetsleder for kommunalteknikk og landbruk, i tillegg til å være beredskapskoordinator. Her forteller han om beredskapsarbeidet i Os kommune, og gir praktisk info fra landbruk og kommunalteknikk.

SIST OPPDATERT: 31.3. 2020 - 14:30

Os Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap

I dag tok vi en prat med Jan Arvid Aamo som er nestleder i Røde Kors i Os kommune. De er også i beredskap i disse dager, og har et hjelpekorps tilgjengelig. Røde Kors kan bidra på flere områder i forbindelse med koronaviruset, og det forteller Jan Arvid mer om her. Det blir en litt annen påske enn vanlig i år, men korpset er likevel i beredskap også da.

SIST OPPDATERT: 30.3. 2020 - 12:00

- Ta kontakt med oss om du kjenner på bekymring

Vi vet at mange har ekstra bekymringer og belastninger nå, med usikkerhet knyttet til egen helse, permitteringer, økonomi og mindre sosial omgang. Dere skal vite det at det er lav terskel for å ta kontakt med psykisk helse- og rustjenesten vår! Rita Strand og Lill Anita Jensvold Larsen var med oss live.

SIST OPPDATERT: 27.3. 2020 - 12:00

Tarkus og Bonden fra barnehagene i Os live

Lene Westvold Eggen, Sara Engåvoll og Berit Westvold Hansen fra barnehagene i Os er med oss i dag. Bonden og Tarkus er også med, så alle barn, litt uti sendinga får vi høre mer fra de. Barnehagene har hatt morgenstund på Facebook også sammen med Mamma Mø og Kråka. Styrer Lene forteller også hvordan hverdagen er i barnehagene nå.

SIST OPPDATERT: 27.3. 2020 - 14:00

Rådmannen om koronaregler og status i Os kommune

I dag fikk vi med oss rådmann Arne Svendsen i vår livesending! Er du usikker på karantenereglene i Os kommune får du svaret her. Arne snakket også om hvordan krisestaben og ansatte i kommunen jobber med utfordringene rundt koronaviruset.

SIST OPPDATERT: 26.3. 2020 - 10:30

Kommunale prosjekter holder tidsfristene og siste nytt fra vaktmesterne

Arne Strypet og Sverre Krogh fra kommunaltekniske tjenester stilte på dagens livesending. Vaktmestertjenesten har innført enkelte restriksjoner og kommuniserer mest via telefon. Vann og avløp går sin gang, med backupløsning ved eventuell sykdom. Kommunale prosjekter går også som planlagt. Så langt følges tidsplanene som normalt innen kommunale prosjekter. Dette gjelder blant annet bredbånd-utbygging i kommuen, og rehabilitering av sykehjem.

SIST OPPDATERT: 25.3. 2020 - 12:30

Digital kulturskole og mange gode kulturelle tips

Virksomhetsleder for kultur, Anne Kristin Rødal, og rektor for kulturskolen, Jo Ryen, var med oss live i dag! Anne Kristin deler flere tips om hva du kan gjøre selv om biblioteket er stengt, og mange kulturelle tilbud bortfaller i disse dager. Jo forteller hvordan kulturskolen drives digitalt, og roser Os kommunes innføring av Chromebook. Han deler også praktisk info om kulturskolen i denne perioden. Tidligere i dag lagde Jo også litt god stemning på mellomtrinnet! Hva han gjorde kan du høre her.

SIST OPPDATERT: 24.3. 2020 - 13:00

Fysioterapeutene i Os holder vidoekonsultasjoner med pasientene

Fysiterapeutene i Os, Oliver Langen og Mette Langslet, ble med oss i dag. (med god avstand rundt bordet) De kjører nå videokonsultasjoner med sine pasienter, og ønsker å være tilstede selv om lokalene holder stengt for øyeblikket. Helse- og omsorgsminister Bent Høie kunngjorde nylig at det i rekordfart var utarbeidet og godkjent at fysioterapeuter kan ta i bruk behandlingstakster ved bruk av video. Dette er vi er veldig glade for at er på plass. Hvis det er spørsmål så ta kontakt med oss på telefon eller p-post, oppfordrer Oliver og Mette.

SIST OPPDATERT: 23.3. 2020 - 13:00

Helse- og omsorgstjenesten med en status

Vi tok en prat med en av lederne i Helse- og omsorg, Maja Presthagen. Hun ga en status på deres tjenester, og hvordan disse driftes nå i sammenheng med koronaviruset. Hun oppfordrer pårørende til å ringe og være kreative i kommunikasjonen med beboerne. Dette skal vi bistå med, sier Presthagen, som også roser omstillingsdyktige ansatte.

SIST OPPDATERT: 20.3. 2020 - 15:00

Helsestasjonen i Os gir råd og info i forbindelse med koronaviruset

I dag tok vi turen innom helsestasjonen vår, og Runa fikk en god prat med Inga Iversen Aasen og Sigrun Aa Engzelius om hva som gjelder hos de. De kom også med gode råd til barn og unge, og hvordan foreldre og foresatte kan snakke med barna om koronaviruset.

SIST OPPDATERT: 19.3. 2020 - 13:00

Kommunelegene om status i Os i forbindelse med koronaviruset

Runa har hatt en kort samtale med en av våre dyktige kommuneleger, Sofie Holden Utne, for å gi dere en kort status fra helse! Se filmen her!

SIST OPPDATERT: 18.3. 2020 - 11:00

Oppvekstsjefen og rektorene om situasjonen i skoler og barnehager

Ordfører Runa Finborud fikk i dag med seg oppvekstsjef Martin Løvø, rektor ved Os skole, Sverre Hovind, og rektor ved Dalsbygda skole, Geir Moseng, for en prat. Tema var situasjonen i skoler og barnehager i Os, i forbindelse med koronaviruset. Vi vil følge regjeringens føring om å ikke kreve foreldrebetaling for den perioden barnehage og SFO er stengt. Se filmen her!

SIST OPPDATERT: 17.3. 2020 - 15:00

Siste nyheter

Siste nytt fra Os kommune onsdag 6. mai

Siste nytt fra Os kommune onsdag 6. mai. Testkapasiteten i kommunene økes, kulturskolen gjenåpnes gradvis.

Siste nytt fra Os kommune torsdag 30. april

Barnehagene fortsetter med samme åpningstider i mai, og smittevernveileder for kulturskolen er på vei.

Siste nytt fra Os kommune fredag 24. april

Siste nytt fra Os kommune mandag 24. april. Info om skole, barnehager og fysioterapi. Biblioteket har Take-Away!

1-4 trinn i skolene og SFO gjenåpner mandag 27. april

Les alt om gjenåpning for 1-4 trinn ved Os og Dalsbygda skole og SFO. Her finner du nytting informasjon, tips råd og tidspunkter.

Siste nytt fra Os kommune mandag 20. april

Siste nytt fra Os kommune mandag 20. april. Tips og råd til bedrifter, info om 17. mai og annet nyttig stoff.

Siste nytt fra Os kommune fredag 17. april

Appen “Smittestopp” er lansert av Folkehelseinstituttet, og info om åpning av barnehagene i Os mandag 20. april.

De mest aktuelle punktene for Os kommune

Her har vi samlet de mest aktuelle punktene for Os kommune etter regjeringens pressekonferanse tidligere i dag. (7.4 2020)

Siste nytt fra Os kommune fredag 3. april

Info om åpningstider i påska og intervju med Helge Lund som gir som som kommunelege i Os kommune etter 30 år.

Siste nytt fra Os kommune torsdag 2. april

Rørosregionen Næringshage med status for bedriftene i Os. De har tatt kontakt med bedriftene på vegne av kommunen.

Egen side for status næring i Os etter koronaviruset

På denne siden vil vi samle det som omhandler næring og bedrifter i Os kommune. Her finner du også info fra Rørosregionen Næringshage.

Siste nytt fra Os kommune onsdag 1. april

Hanna Tollan fra Nav Røros, Os og Holtålen med live om det folk ofte spør NAV om. Lån analoge bøker på biblioteket i påska.

Siste nytt fra Os kommune tirsdag 31. mars

Beredskapskoordinator Inge Ryen om beredskap i Os. Informasjon om landbruk og kommunalteknikk, og kommunale prosjekter.

Siste nytt fra Os kommune mandag 30. mars

Os Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap og forteller litt om hvordan de jobber, og koronatelefon opprettet i Os kommune.

Kontakttelefon for barn og unge

Kommunepsykologen i Tynset kommune og PPT i Nord Østerdal har opprettet en støttetelefon med tilbud til ALLE barn og unge.

Siste nytt fra Os kommune fredag 27. mars

Lav terskel for å kontakte psykisk helse- og rustjeneste, og besøk fra barnehagene i Os med Tarkus og Bonden live.

- Ta kontakt med oss om du kjenner på bekymring

Vi vet at mange har ekstra bekymringer og belastninger nå, med usikkerhet knyttet til egen helse, permitteringer, økonomi med mer.

Tilbud til barn og unge som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Siste nytt fra Os kommune torsdag 26. mars

Rådmann Arne Svendsen med god og tydelig redegjørelse for de nasjonale karantenebestemmelsene, som også gjelder i Os kommune.

Siste nytt fra Os kommune onsdag 25. mars

Kommunale prosjekter følger tross koronaviruset tidsfristene, og vaktmesterne med praktisk informasjon.

Information about the Corona virus in other languages

Public information from Os Municipality and the government regarding the corona virus situation. Read more here.

Siste nytt fra Os kommune tirsdag 24. mars

Siste nytt fra Os kommune tirsdag. Koronatiltakene fortsetter til 13. april, nytt fra kultur kulturskole, samt noen gode tips.

Psykisk helse og Rustjeneste kan nås på telefon

Vi ønsker å være til stede for innbyggerne i kommunen, men vi kan ikke ta imot for samtaler på kontoret eller ta hjemmebesøk inntil videre.

Siste nytt fra Os kommune mandag 23. mars

Siste nytt fra Os kommune mandag. Fysioterapeutene tilbyr videokonferanser med pasientene, og nye kjøreregler fra Fylkesmannen.

Slik kan du melde deg som frivillig i Os

Vi kartlegger fortsatt frivillige i Os, både med og uten helsefaglig bakgrunn. Her finner du mer informasjon og skjema for påmelding.

Siste nytt fra Os kommune fredag 20. mars

Siste nytt om hytteforbud, karantene og status fra Helse-og omsorg med mer. Her finner du også noen tips til aktiviteter for barna.

Øyvind er en av de som har meldt seg som frivillig i Os

Øyvind Berg er en av de frivillige som har meldt seg i Os. Han er legestudent og kan kontaktes om du trenger råd eller noen å snakke med.

Siste nytt fra Os kommune torsdag 19. mars

Helsestasjonen gir råd og tips. Og Verjåtunet sykehjem har fått nye telefonnummer for hver avdeling. Les siste nytt her.

Fysioterapeutene holder stengt på ubestemt tid

Fysioterapeutene Mette Langslet og Oliver Langen ønsker likevel å være tilstede for å hjelpe både nye og gamle pasienter.

Siste nytt fra Os kommune onsdag 18. mars

Få gode råd fra kommunelegene. Kulturskolen har jobbet iherdig med å lage gode digitale opplegg for elevene den siste tiden.

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Vi vil følge regjeringens føring om å ikke kreve foreldrebetaling for den perioden barnehage og SFO er stengt.

Siste nytt fra Os kommune tirsdag 17. mars

Les hvordan du kan melde deg som frivillig både med og uten helsefaglig bakgrunn, og se siste bestemmelser omkring barnehager og SFO.

Siste nytt fra Os kommune mandag 16. mars

Kommunehuset stenges for publikum, og NAV stenges for drop in. Les hvordan du kan komme i kontakt med oss her.

NAV stengt for drop in

Fra og med i dag 16. mars, stenger NAV Røros, Os og Holtålen for drop in. Slik får du kontakt med NAV.

Utkjøring av varer til innbyggere i karantene

Dagligvarebutikkene våre stiller opp! Les om utkjøring av matvarer fra Spar Os, Joker Dalsbygda og Mauritz Landhandel.

Vi kartlegger frivillige i Os

Har du enten formell eller uformell helsefaglig kompetanse? Ønsker du å bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg, slik at vi har oversikt dersom behovet melder seg i vår kommune.

Informasjon på flere språk

Her finner du brosjyre med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon oversatt til forskjellige språk, se alfabetisk liste nedenfor. Brosjyrene er nedlastbare som pdf.

Koronasjekk.no

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg og finn test. Koronasjekk.no skal til en hver tid være 100 % i samsvar med råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Skal årsmøtet avlyses?

Med mindre annet er bestemt i vedtektene, er det styrets ansvar å påse at årsmøter blir gjennomført. Det betyr at det også er styrets ansvar å utsette årsmøtet når situasjonen krever det.

Informasjon for barn

Pressekonferanse for barn

Erna Solberg svarte på barnas spørsmål om koronaviruset. Her kan du se hele pressekonferansen på NRK Super.

Spørsmål om koronaviruset

Denne filmen er laget for målgruppen barn og unge. Man kan velge undertekster på en rekke språk ved å klikke på det lille hjulet i bunnlinjen.

Kontakt-telefon for barn og unge i Innlandet

Alle barn i Innlandet som er bekymra eller har spørsmål som følge av korona-krisen, kan ringe til den felles kontakt-telefonen for barn og unge som nå er opprettet.

Om smitte og karantene

Her finner du råd for å unngå smitte, og hva du gjør om du blir smittet og må i karantene.

Råd til personer som er i hjemmekarantene:

⇒ Klikk her for råd til personer som er i hjemmekarantene!

 

Ved mistanke om sykdom:

Ring fastlegen din
Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117.

For å ikke smitte andre er det viktig at du ringer først. Du skal ikke dra på legesenteret. Personer som skal testes for koronavirus vil få besøk av helsevakta.

Det anbefales at du kontakter lege dersom

 • Du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Du i de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med koronaviruset.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, kan du ringe informasjonstelefon for publikum på 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på 116 117.

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

Fakta om koronavirus: Smittemåte

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.

 

 

Hvordan smitter luftveisinfeksjoner?

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Denne formen for smitte kalles dråpesmitte. Dråpene vil, om de ikke treffer noen eller noe, oftest falle ned på bakken innen en meter fra den som hoster/nyser. Ved noen luftveisinfeksjoner har smittestoffet egenskaper som gjør at det inntar en så liten størrelse at det holder seg svevende i luften og fraktes over lenger avstander. Dette kalles luftsmitte, og gjør smittestoffet mer smittsomt.

Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk kontakt mellom den syke og andre personer, eller indirekte ved at smittestoffene overføres til inventar og utstyr, eksempelvis ved hosting og nysing, og at andre deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på hendene som føres til munn og slimhinner.

God hostehygiene – viktig for å forebygge dråpesmitte

Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre. Man bør også hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk. Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsen.

Vi hoster og nyser i tide og utide og ofte uanmeldt, oftest har man verken tørkepapir eller håndvask i nærheten. Ettersom man kan ha smittestoffer i luftveiene uten å være syk er det viktig å unngå å hoste på andre også når man føler seg frisk. Det er en god vane å ikke hoste ut i luften når noen står i nærheten. Dersom du er i nærheten av andre er det et godt alternativ å hoste eller nyse inn i albuekroken. Dersom du hoster direkte inn i hendene vil du lett kunne overføre smittestoffer til hendene og videre direkte til andre eller indirekte via gjenstander. Man bør derfor alltid utføre håndhygiene dersom man hoster eller nyser direkte inn i hendene.

God håndhygiene – viktig for å forebygge kontaktsmitte

Håndhygiene er et effektivt tiltak for å forebygge sykdom. Personer som er syke bør utføre håndhygiene når det er risiko for at de har fått smittestoff på hendene (eksempelvis etter å ha pusset nesen), før de berører gjenstander i omgivelsene. Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ som også kan gjennomføres ved sykesengen. Det er også viktig at familiemedlemmer og andre som er i kontakt med den syke er ekstra påpasselig med håndhygiene etter kontakt med den syke eller med gjenstander som kan inneholde smittestoffer (som snytepapir).

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt. Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Import av varer og mottak av pakker fra Kina

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge.

Pårørende og besøkende i helseinstitusjoner

Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Gravide

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som f.eks. influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19.

Koronavirus er en gruppe av virus som kan gi alt fra vanlig forkjølelse til alvorlige sykdommer som SARS og MERS. Av tidligere kjente koronavirus ligner SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19) mest på SARS-viruset som forårsaket et utbrudd i 2003. SARS ga imidlertid mer alvorlig sykdom enn covid-19. Under utbruddet av SARS i 2003 mistenkte man at noen gravide fikk alvorligere sykdom, og at infeksjon tidlig i graviditeten kunne gi spontanabort, men det ble ikke vist at infeksjon med SARS førte til fosterskader.

Om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før, under eller etter fødsel er usikkert. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. I en artikkel som oppsummerer funn hos ni kinesiske gravide som fikk påvist covid-19 og deres barn, ble det ikke påvist smitte til barnet. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk til disse kvinnene.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset er de samme som for andre infeksjonssykdommer, slik som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Gravide kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1.trimester som også har risikofaktorer, anbefales sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Barn

Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Ved tidligere utbrudd med andre koronavirus (MERS og SARS), har infeksjon også vært sjelden rapportert blant barn.

Snakk med barna

Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Risikogrupper

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

Eldre personer (>65 år)

Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Vi har per i dag ikke kjennskap til andre definerte risikogrupper, men dette kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19.

Folkehelseinstituttet har fått flere henvendelser med spørsmål om pasienter på immunsupprimerende behandling for kronisk sykdom, bør stoppe denne. Det er ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om at pasienter som står på immunsupprimerende behandling skal stoppe denne. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse. Det er heller ikke behov for å unngå å starte med immunsupprimerende medikamenter på grunn av risiko for covid-19. Det er viktig å huske at langt de fleste kun utvikler milde symptomer, også blant de med nedsatt immunforsvar eller som har en kronisk sykdom.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Personer som tilhører risikogruppene bør vurdere nødvendighet av utenlandsreiser da smittespredning kan øke i tiden som kommer. Dette gjelder også deltagelse på større arrangementer fordi det er arenaer med mange ukjente.

Om viruset og utbruddet

Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset som fått navnet SARS-CoV-2 er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19. De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert (ca 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en “alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse”. Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset.

For oppdatert informasjon om utbruddet i Europa og hele verden:

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet
og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

X