Lærerstillinger i Os kommune

330% stilling som ped.leder/barnehagelærer i Os kommune

Ledige lærerstillinger i Os kommune

Vi søker etter lærere som har godkjent tilsettingskompetanse og som kan undervise i fag, fortrinnsvis på barnetrinnet.

Dalsbygda skole ligger i Dalsbygda og er bygget sammen med Dalsbygda samfunnshus. Skolen er en fådelt barneskole (1. til 7. trinn), som satser på uteskole og alternativ undervisning. Skolen har p.t. 35 elever. Slagordet til skolen er «Skolen i lokalsamfunnet».

Os skole ligger rett nordøst for Os sentrum. Skolen er den del av samme bygningsmasse som Os samfunnshus og Oshallen. Skolen er en 1 – 10 skole med ca. 140 elever. Skolens ungdomstrinn omfatter alle ungdomstrinnselever i kommunen. Det undervises aldersblandet på flere av skolens trinn. Skolen har fysisk aktivitet og kultur som satsingsområde.

Alle ansatte og elever ved begge skoler har tatt i bruk Chromebook og bruker full Google-plattform som verktøy fra og med høsten 2018.

Kommunikasjon mellom hjem og skole foregår hovedsakelig via elektronisk meldebok.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Vi søker etter lærere som har godkjent tilsettingskompetanse (faglig og pedagogisk utdannelse) og som kan undervise i fag, fortrinnsvis på barnetrinnet.

Fagønsker:
Engelsk, norsk og matematikk.

Krav til kompetanse

Vi søker først og fremst etter grunnskolelærere som tilfredsstiller tilsettingskrav og nye kompetansekrav i fag med blant annet minimum 30 studiepoeng i matematikk, norsk eller engelsk for å undervise i fagene på barneskolenivå.

Skolene i Os kommune. Film: Marketmap AS

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsevne, stå-på vilje og fleksibilitet er en forutsetning for tilsetting.
 • God evne til å bygge relasjoner/god relasjonskompetanse med fokus på elevers læring
 • Interesse, evne og vilje til å jobbe med aldersblandet undervisning.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode digitale ferdigheter

Velkommen til Os kommune!

Os kommune har godt oppvekstmiljø, gode skoler og et aktivt og rikt kulturliv. Med vår beliggenhet mellom de to regionsentrene Røros og Tynset har vi satset nettopp på å være en god bokommune. Vi har bevisst bygget ut et godt barnehagetilbud som følges opp med god satsing på skole. Røros Alpinsenter Hummelfjell AS er kommunens vintersportssted med familievennlig alpinanlegg som gir gode muligheter for aktivitet gjennom en lang vinter hvor snøen blir værende.

Her er det også muligheter for å oppfylle hyttedrømmen. Hummelfjell TOS Arena er et skiskytteranlegg i verdensklasse! Kommunen har ny flerbrukshall – Oshallen. I tillegg har vi nærhet til flyplass på Røros som ligger 15 minutter unna, og god tog- og bussforbindelse.

Se 10 gode grunner til å flytte til Os her! »

Lærerstillinger 1
Lærerstillinger 2
Lærerstillinger_i_Os

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende skoleutviklingsarbeid.
 • Videreutvikle digitale løsninger for elever, foreldre og ansatte.
 • Muligheter for faglig utvikling og egenutvikling
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, medlemskap i SPK
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Tiltredelse

Kontaktperson:

Martin Løvø

Virksomhetsleder Oppvekst

Tlf. arbeid: 48 25 14 02

martin.lovo@os.kommune.no

Søknadsfristen er 8. april 2020

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen «Søk på stilling» innen fristen.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju, hvis de ikke er scannet inn i CV.

Klikk her for å søke »

X