Blog

Landbruk, Nyheter

Landbrukskontoret har presentert for formannskapet status omkring landbruket i Os

Kyr på beite

I Os kommune er det nå 110 aktive jordbruksbedrifter, og trenden er færre og større bruk. Dette bidrar til betydelig matproduksjon og aktivt landskap, men også utfordringer for fagmiljøet.

Os har hatt en økning i antall kubikk avvirket skog de siste årene, noe som gir et økt behov for skogskjøtsel i årene som kommer. Det er gode tilskuddsordninger som er med på å stimulere til ungskogpleie, planting og andre kvalitetsfremmende tiltak.

Presentasjon av landbruket i Os med status for skogbruket i 2023

Status  jordbruk 2023

 

X