7,5 % stilling som aspirant i Brann – og Redningstjenesten

7,5 % stilling som aspirant i Brann - og Redningstjenesten

Det skal tilsettes aspirant til deltidsstyrken i Os Brann- og Redningstjeneste.  Som deltids brannkonstabel vil du inngå i innsatsstyrken i forbindelse med brann og ulykker.

I stillingen inngår ca. 8 årlige øvelser i tillegg til reelle oppdrag.

Opplæring vil bli gitt.

Os brannkorps
Os kommune
Os brannkorps 2 - landingsside

Kompetanse og egenskaper

  • Søkere bør ikke være over 35 år og må inneha førerkort minimum kl. B.
  • Søkere med førerkort klasse C og / eller kompetansebevis for utrykningskjøring vil bli foretrukket.
  • Søkere må ha tilfredsstillende helse som minst tilfredsstiller kravene til førerkort kl. D.

Annet

Som en del av ansettelsesprosessen kan det bli avholdt fysiske og psykiske tester. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting vil det bli tatt hensyn til forskriftenes krav til bosted og arbeidssted.

Kontakt

Nærmere opplysninger om tjenestevilkår, lønn mm fåes ved henvendelse til brannvesenet ved:

Frode Skogås, Brannsjef

Tlf: 72 41 95 08, mobil: 911 77 925, frode.skogas@roros.kommune.no

Henning Høistad

Mobil: 952 88 849, henning@hoistad.no

Os frivillige brannvesen. Film: Eirik Bækken, Vekst i Os AS

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen «Søk på stilling» innen fristen.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju, hvis de ikke er scannet inn i CV.

Klikk her for å søke »

X