Blog

Ramlos utfører graving i forbindelse med Os vannanlegg tirsdag 16. oktober, og en tid framover. Dette medfører omkjøring for enkelte berørte i Midteggveien.

Graving skjer i Midteggveien og dette medfører at beboere som kjører Osheimveien og Midteggveien får omkjøring via Hårråveien. Tidsomfang er noe usikkert.

 

X