Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Næringskaffe hos Norconsult

Solid bedrift i Os  presenterte seg på næringskaffen 1. mars. Norconsult har 31 årsverk og omsatte for 45 millioner i 2021. De har allsidige oppgaver og gjør alt fra merking i nasjonalparker til avanserte byggkonstruksjoner.  Norconsult  er et nasjonalt konsern med kontorer mange steder i Norge. Os kontoret ble beste bedrift i konsernet i 2019.

Daglig leder Kristin Bendixvold i  Rørosregionen Næringshage presenterte næringshagen.  Den har 8 årsverk og bred kompetanse innen  rådgiving for næringslivet. Næringshagen utfører førstelinjetjenesten  i Os kommune og følger opp etablerere  og eksisterende bedrifter.   Næringshagen er  en del av det offentlige virkemiddelapparatet  og gir blant annet rabattert konsulentbistand knyttet til forretningsdrift og –utvikling, tilgang på kompetansehevende arrangementer/aktiviteter til svært gunstige priser og er koblingsnav mot øvrige virkemidler, innovasjonsaktører og fagmiljø. Les mer her: ⇒Rørosregionen næringshage

Her er presentasjonen: ⇒Presentasjon Røroshagen Næringshage

Os kommune kjøper tjenester fra både Vekst i Os og Rørosregion Næringshage for å bistå næringslivet. I tillegg tilrettelegger  kommunen for næringslivet gjennom arbeidet med arealplanlegging,  infrastruktur, landbrukssaker, plan – og byggesaker mm.  Har du en næringsIDE – ring vår førstelinjetjeneste, Rørosregionen næringshage!

Bildet viser fra venstre ordfører Runa Finborud, Kristin Bendixvold fra næringshagen, Bjørn Fredheim i Norconsult og formannskapsmedlem Arne Horten

X