Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Eldrerådet har vært ute på lyttetur

Eldrerådet_på_tur

Fra venstre Kari Merete Aamo fra demensteamet i kommunen, Jon Ola Kroken (fra eldrerådet) og Elin Grue fra demensteamet i kommunen. På Spar-butikken på Os hadde eldrerådet med to representanter fra demensteamet og de informerte om demens-sjukdommen og delte ut brosjyrer.

Eldrerådet i Os har vært rundt i grendene nå i førjulsstria. Formålet var å høre om hvordan eldre opplever kvardagen sin. Vi hadde base i butikkene i Tufsingdalen, Dalsbygda og på Os-torget.

Eldrerådet_på_tur

Fra venstre Turid Amundsen, Inge Kroken (fra eldrerådet), Liv Leistad, Bjørg Dagny Sæter (fra eldrerådet) og Olga Siksjø. Her fra butikken i Tufsingdalen

Den eldre generasjon er ikke de som står fremst i køa og klager, og vi fikk høre mye positivt om gode sosiale fellesskap, samhold og trivsel. De vi møtte på butikkene var naturligvis ikke noe representativt utvalg av pensjonister. Det finnes også en del som sitter ensomme og som trenger ei handsrekning eller to. Og tanken til eldrerådet er nettopp å bidra til at flest mulig eldre skal få en best mulig kvardag. Derfor prøvde vi altså å ta oss en tur ut for å lytte.

Det ble en rekke interessante diskusjoner om vanskelige økonomiske utfordringer for kommunen, bekymringer for at befolkningstalla er synkende og at det fødes få unger. Mange trakk linjene bakover og mente at situasjonen vår no i dag kanskje ikke har paralleller i hele etterkrigsperioden. Det er krevende tider i vente, men vi har vilje og pågangsmot til å møte utfordringene, var gjennomgangsmelodien blant de av den eldre generasjon vi møtte.

X