Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Geir Moseng blir ny rektor ved Os Skole

Geir Moseng

Sverre Hovind har takket ja til stilling utenfor kommunen, og har sagt opp sin stilling som rektor ved Os skole.  Ny rektor fra 1. august blir Geir Moseng (57), som i dag er rektor ved Dalsbygda skole.

Geir forteller at han er spent, og gleder seg til å være med på laget som skal utvikle Framtidas skole og skolebygg i Os.

– Skole er artigst når en kan drive med positivt utviklingsarbeid! Gjennom dette skoleåret har ansatte ved Dalsbygda og Os jobbet frem et veldig godt grunnlag for det videre arbeidet for fellesskolen i Os. Den nye visjonen vår, «En inkluderende og praktisk skole for aktive og livsglade barn», er et fantastisk mål å jobbe etter, sier Geir.

Flyttet til Dalsbygda for 24 år siden
Geir flyttet til Dalsbygda for 24 år siden. Han har i denne perioden hatt mange ulike roller og arbeidsoppgaver, som blant annet IKT-ansvarlig, rektors stedfortreder/nestleder, teamleder, kontaktlærer og verneombud. Han har vært rektor ved Dalsbygda skole fra høsten 2018.

“Praktisk tilnærming til ny kunnskap”

Den erfarne rektoren synes det er viktig at skolen samarbeider godt med aktører i samfunnet, at uteområdene tas mer i bruk i undervisningen og at praktisk undervisning tas i bruk.
– Mange av ungdommene fra Os velger en praktisk utdanning, og de nye læreplanene legger opp til mer bruk av denne metoden. Skolen får mye av samfunnet rundt seg og må gi tilbake, mener han. Vi skal ut i nærmiljøene i kommunen, skape nysgjerrighet og bygge teorien på dette.

Geir om Geir
+ Ryddig og strukturert (men avhengig av gule lapper).
+ Tør å tenke nytt og alternativt.
+ Glad i mekking, idrett og friluftsliv.

Utdanning og efaring
Lærerutdannet i Elverum, tilleggsutdanning innen IKT, etter- og videreutdanning i fådeltskolepedagogikk, og har i tillegg rektorskolen og en lederutdanning fra Forsvaret.

Geir har bred yrkeserfaring fra ulike felt. Han startet som avisbud som 12-åring, og har blant annet
8 år i kulturetaten i Bærum kommune. Etter endt lærerskole startet han gjerningen i Nord-Odal, før han flyttet og stiftet familie på hjemstedet Rykkinn (9 år). Etter 24 år i kommunen, blir han nå rektor ved Os skole fra 01.08.2023.

Kontaktinfo: geir.moseng@os.kommune.no
Telefon: 624 70202/mobil: 917 65 056.

 

X