Blog

Nyheter

Renovering av Verjåtunet sykehjem

Renoveringen ved Verjåtunet sykehjem er nå godt i gang og vil vare frem til mars 2021.

I den forbindelse vil inngangen for pårørende og besøkende om ikke lenge bli flyttet. Inngangen blir liggende i andre enden av bygget, ved personalets parkeringsplass.
Denne inngangen vil etter hvert bli benyttet både av pårørende, besøkende og ansatte. Det vil bli skiltet fra eksisterende inngang/innkjørsel. Parkering vil da bli foran eller bak kommunehuset.

Sykehjemmet vi fortsatt ha låste dører og inn/ut registrering av alle besøkende.

En del av administrasjonen i helse- og omsorgstjenesten vil i renoveringsperioden få andre kontorplasser.  Kate Langøien, Mari Øyan og Vigdis Øvergård vil bli å finne på kommunehuset. Avdelingslederne vil sitte i brakkeriggen som står rett ved den andre inngangen til sykehjemmet.

Renoveringen skal som sagt være ferdig i mars 2021. Skulle kontoravdelingen bli ferdig før flytter administrasjonen naturligvis tidligere tilbake, og varsel kommer på Os kommune sin hjemmeside.

Vi håper på forståelse for at denne perioden blir noe kronglete for både pårørende og besøkende, samtidig vil vi få et nyrenovert og flott sykehjem etter byggeperioden.

X