Blog

Rørosmuseet arrangerer for 20. gang handverksdager på Røros i perioden 21. – 25. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker.

Årtes kurs er:

  1. Leire
  2. Tjære og tjærebreing
  3. Taktekking med emne frå skog og mark
  4. Finsmedens smiteknikker

Kurset har en pris på kr. 7500,- inkl. lunsj og middag alle dager (kun lunsj søndag).

Uthusprosjektet har blant annet som formål å bidra til å øke kompetansen om tradisjonelle håndverksteknikker for dermed å kunne ivareta kulturminnene innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Cirkumferensen på en god måte. I år ønsker vi derfor å lyse ut et stipend på kr. 6 000,- til håndverkere, håndverksbedrifter etc. som har sitt virkeområde innenfor verdensarvområdet, dvs. kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal, som melder seg på og gjennomfører et av kursene på årets handverksdager.

Det settes et tak på 20 stipend med prinsippet «førstemann til mølla». De som er interessert kan sende en kort søknad til Røros kommune v/ Uthusprosjektet innen 1. mai. Innvilget stipend vil bli utbetalt etter at kopi av kursbevis er innsendt. Hver enkelt vil være ansvarlig for å melde seg på kursdagene.

For mer informasjon om handverksdagene se nettsiden til Rørosmuseet: https://rorosmuseet.no/handverksdager-2019

Søknad sendes på e-post innen 1. mai til: postmottak@roros.kommune.no
Spørsmål kan rettes til byantikvar Magnus Borgos, tlf. 92426897

X