Blog

Riksantikvaren har også i år bevilga penger til verneverdig bebyggelse i Narjordet. Huseiere i Narjordet kan søke Os kommune om støtte til vedlikehold og restaurering av bygninger fra denne potten. Huseiere med strakstiltak for å redde bygninger, konkrete tiltak der antikvariske løsninger fordyrer prosessen, og andre prosjekter kan søke.
Tilstandsvurderinger anbefales. Dette er gode grunnlag for senere søknader og restaureringer, og noen ordninger stiller krav om tilstandsvurderinger. Det kan søkes støtte til dette.

Søknadsfrist er 24. april 2020. Søknadsskjema finner du her.
Kontaktperson er Anne Kristin Rødal

Vi har også fått melding fra Kulturminnefondet. De mottar og behandler søknader, og har god kapasitet selv om kontoret er stengt. Her er lenke til Kulturminnefondet.

X