Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Trenden med høyere ledighet enn i fjor fortsetter

Ved utgangen av juni var det registrert 3 566 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,1 prosent. – Dette betyr at ledigheten i Innlandet var betydelig høyere nå enn i tilsvarende måned i fjor, sier direktør Bjørn Lien.

I Os kommune var det registrert 13 helt ledige arbeidssøkere, noe som tilsvarer 1,2 prosent av arbeidsstyrken. På samme tidspunkt i fjor var det 14 helt ledige.

Lavest ledighet i Nord-Østerdal og i Lillehammerregionen

Nord-Østerdal og Lillehammerregionen hadde den laveste ledigheten i fylket, begge med en ledighet på 1,1 prosent. Lillehammerregionen var imidlertid den eneste regionen i Innlandet der ledigheten var lavere enn i samme måned i fjor. – Ledigheten var  høyest i Sør-Østerdal med 2,3 prosent. I denne regionen er det særlig ledigheten i Trysil, der vinterturisme utgjør en svært viktig del av næringslivet i kommunene, som er en av årsakene til den høye ledigheten i regionen, påpeker Lien.

Høyest ledighet innen butikk- og salgsarbeid

Også denne måneden var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 470 helt ledig arbeidssøkere. Ledigheten innen denne yrkesgruppen hadde økt sammenlignet med i fjor. Nest høyest ledighet var det innen serviceyrker og annet arbeid der 425 personer var helt ledige. – Tilgangen på helt ledige arbeidssøkere var imidlertid klart størst blant dem som ikke har noen eller ikke har oppgitt noen yrkesbakgrunn. Innen denne gruppen finner vi sannsynligvis mange unge som er ferdige med skoleåret, og som registrerer seg som ledige hos NAV, sier Lien.

Lavere stillingstilgang om sommeren

I Innlandet var det i juni måned en tilgang på 1 518 ledige stillinger. Dette var 9 prosent færre stillinger enn i juni i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg. Mer enn 3 av 10 nye stillinger var innen denne yrkesgruppen. – Mens tilgangen på ledige stillinger har  ligget på langt over 2 000 i årets fire første måneder, er tilgangen nå altså betraktelig lavere. Det er imidlertid normalt at stillingstilgangen avtar når sommeren nærmer seg, avslutter Lien.

X