PPT

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er organisert som en del av Tynset kommune, men yter tjenester til 6 kommuner i regionen: Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Os og Rendalen. PP-tjenesten er en faginstans som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

SIST OPPDATERT: 15.03. 2017 - 08:55

PP-tjenesten – Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste er organisert som en del av Tynset kommune, men yter tjenester til 6 kommuner i regionen: Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Os og Rendalen. Dette er er en faginstans som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til ungdom og voksne.

Les mer på PPT sin hjemmeside

Ansatte i PPT Nord-Østerdaøen

KONTAKTINFORMASJON

Ekspedisjon, i Tynset rådhus
Tlf 62485049

Leder: Ragni Ester Hole

Tlf 62 48 50 53

X