Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Saker for kommunestyre, sakspapirer, formannskap, komiteer og en del sentrale underutvalg legges fram her.

SIST OPPDATERT: 08.03. 2024 - 14:15

Møtekalender  til og med januar 2024

Her finner du historiske saksdokumenter for møter fram til 1- februar 2024.  Her finner du ny møtekalender

For møteinnkallinger og sakspapirer til kontrollutvalget: Kontrollutvalget i Os.   Mer informasjon om kontrollutvalg finner du på Konsek IKS no.

X