Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Saker for kommunestyre, sakspapirer, formannskap, komiteer og en del sentrale underutvalg legges fram her.

SIST OPPDATERT: 08.11. 2019 - 12:55

Saker i kommunen

Møteinnkalling og saksdokumenter legges ut ca. en uke før møtene avholdes. Protokoller legges ut så snart de er godkjent. Dersom en ikke får opp saker på en valgt dato kan det skyldes at saklista ikke er ferdig, at et planlagt møte er avlyst eller at det bare er et drøftingsmøte.

For møteinnkallinger og sakspapirer til kontrollutvalget: «Kontrollutvalget i Os». Mer informasjon om «Kontrollutvalg Fjell IKS»

Klikk her for å komme til eldrerådets møteprotokoll fra 2. september, 2019og her for uttalelsen om omstillingsarbeidet i kommunen .

Klikk her for å komme til eldrerådets møteprotokoll fra 4. november, 2019.

Årsrapport 2019 for eldrerådet finner du ved å følge denne linken. 

Omstillingsprosjektetmøteinnkallinger og framdriftsplan

X