Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Saker for kommunestyre, sakspapirer, formannskap, komiteer og en del sentrale underutvalg legges fram her.

SIST OPPDATERT: 02.01. 2023 - 13:24

Saker i kommunen

Møteinnkalling og saksdokumenter legges ut ca. en uke før møtene avholdes. Protokoller legges ut så snart de er godkjent. Dersom en ikke får opp saker på en valgt dato kan det skyldes at saklista ikke er ferdig, at et planlagt møte er avlyst eller at det bare er et drøftingsmøte.

For møteinnkallinger og sakspapirer til kontrollutvalget: Kontrollutvalget i Os.   Mer informasjon om kontrollutvalg finner du på Konsek IKS no.

X