Valg

Valg

Stortingsvalg avholdes hvert 4. år. Det samme gjelder fylkestings- og kommunestyrevalg, samt sametingsvalg. Høsten 2023 er det kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

SIST OPPDATERT: 30.03. 2023 - 12:42

Kommune- og fylkestingsvalget 2023

Valgdagen for kommune-og fylkestingsvalget er mandag 11. september.  Forhåndsstemming åpner 10. august.

Mer informasjon om valget finner du på valg.no

Listeforslag til offentlig ettersyn

Listeforslagene fra de enkelte partier legges ut til offentlig ettersyn her etter hvert som de kommer inn til kommunen:

Listeforslag Os Arbeiderparti

Listeforslag Os Kristelig Folkeparti

Listeforslag Os Senterparti

Listeforslag Os SV

Valgloven
Valgforskriften

Valgresultater – Os kommune:

Valgresultatet for stortingsvalget 2021 og tidligere kommune- og fylkestingsvalg i  Os kommune finnner du på valgresultat.no 

Valg-logo 2017

Kontaktinformasjon

Valgstyret i Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Ø.
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Ordfører Runa Finborud
Mobil nr. 915 99 478
E-post: runa.finborud@os.kommune.no

 

X