Valg

Valg

Stortingsvalg avholdes hvert 4. år. Det samme gjelder fylkestings- og kommunestyrevalg, samt sametingsvalg. Høsten 2017 er det stortingsvalg.

SIST OPPDATERT: 02.08. 2019 - 08:36

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019

Valgloven
Valgforskriften

Valgdagen er fastsatt til mandag 9. september 2019.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du ta kontakt med oss hvis du ønsker å benytte stemme.
Tidlig forhåndsstemmegivning er et tilbud for å sikre at alle velgere som ønsker, skal få avgitt sin stemme.

Os kommune tilbyr tidligstemmegivning i kommunens åpningstid. I perioden 15.7 – 9.8. er åpningstiden kl. 10.00 – 14.00. Da er det bare å møte opp

Står du i manntallet?

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet for Os kommune ligger ut til gjennomsyn ved servicetorget, og du kan kontakt oss på tlf. 62 47 03 00 for å få svar på om du er manntallsført her.

Forhåndsstemmegivning

Mandag den 12. august 2019 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune.
Os kommune tar i mot forhåndsstemmer ved servicetorget alle hverdager  kl.09.00 – 15.00  i perioden 12.august – 6.september  .
I tillegg utvides åpningstidene slik:
Lørdag 17.august kl. 11.00 – 13.00
Lørdag 31.august kl. 11.00 -13.00
Torsdag 5.september kl. 09.00 – 18.00

Stemme hjemme

Fristen for å søke om ambulerende stemmemottak i Os kommune er tirsdag 3.september 2019 kl.15.00.
Gjennomføringen av ambulerende stemmemottak vil skje i løpet av onsdag 4.september 2019.

Her kan du stemme

På valgdagen den 9. september har  Os kommune flg. stemmesteder og åpningstider i de forskjellige kretsene
Krets nr. 1: Tufsingdalen –  Tufsingdal Samfunnshus  kl. 13.00 – 17.00
Krets nr. 2: Narjordet –  Solvang  kl. 13.00 – 17.00
Krets nr. 3: Os  – Os samfunnshus  kl. 10.00 – 18.00
Krets nr. 4: Dalsbygda  –  Dalsbygda Samfunnshus kl. 10.00 – 18.00

På valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs. den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019.
Du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. Ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Godkjente valglister

Godkjente valglister i Os kommune ved årets kommunestyrevalg (alfabetisk):
Arbeiderpartiet
Kristelig folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk venstreparti

Godkjente valglister i Innlandet kommune ved årets fylkestingsvalg (alfabetisk):
Arbeiderpartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Valgresultater – Os kommune (alfabetisk rekkefølge):

Antall stemmeberettigede:  1596

Her vil valgresultatene bli lagt ut etterhvert som de er klare

Valg-logo 2017

Kontaktinformasjon

Valgstyret i Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Ø.
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Ordfører Runa Finborud
Mobil nr. 915 99 478
E-post: runa.finborud@os.kommune.no

 

X