Valg

Valg

Stortingsvalg avholdes hvert 4. år. Det samme gjelder fylkestings- og kommunestyrevalg, samt sametingsvalg. Høsten 2021 er det stortingsvalg og sametingsvalg.

SIST OPPDATERT: 10.08. 2021 - 13:02

Stortingsvalget 2021

Valgloven
Valgforskriften

Valgdagen er fastsatt til mandag 13. september 2021.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du ta kontakt med oss hvis du ønsker å avgi stemme.
Tidlig forhåndsstemmegivning er et tilbud for å sikre at alle velgere som ønsker, skal få avgitt sin stemme.

Os kommune tilbyr tidligstemmegivning i kommunens åpningstid i perioden 1.7. – 9.8. i åpningstiden kl. 09.00 – 14.00. Ring tlf. 62470300 for nærmere avtale.

Står du i manntallet?

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet for Os kommune vil legges ut til gjennomsyn ved servicetorget, og du kan kontakt oss på tlf. 62 47 03 00 for å få svar på om du er manntallsført her.

Forhåndsstemmegivning

Tirsdag den 10. august 2021 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med fredag 10. september. Du kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune.
Os kommune tar i mot forhåndsstemmer ved servicetorget alle hverdager  kl.09.00 – 15.00  i perioden 10.august – 10.september  .
I tillegg utvides åpningstidene slik:
Lørdag 14.august kl. 11.00 – 13.00
Lørdag 4.september kl. 11.00 – 13.00
Torsdag 19.august kl. 09.00 – 17.00
Torsdag 26.august kl. 09.00 – 17.00
Torsdag 2.september kl. 09.00 – 17.00
Torsdag 9.september kl. 09.00 – 17.00

Stemme hjemme

Velgere som ikke kan avgi sin stemme ved ordinært forhåndsstemmemottak  på grunn av sykdom, uførhet eller er i karantene eller har isolasjonsplikt på grunn av Covid-19 kan søke om å få avgitt stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om ambulerende  er i år satt til fredag 9.september kl. 10.00. Stemmene kan mottas både lørdagen og søndagen før valgdagen.

For velgere som på grunn av isolasjonsplikt grunnet Covid-19 og derfor ikke kan avgi sin stemme i fastsatt stemmelokale på valgdagen kan søke om å få avgitt sin stemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10.00 på valgdagen.
Velgere i karantene skal på valgdagen få avgitt sin stemme på egnet sted eller der de oppholder seg (etter søknad).

Her kan du stemme

På valgdagen den 13.september har Os kommune nå ett stemmested: Oshallen.

Åpningstid i Oshallen  er kl. 10.00 – 18.00.

På valgdagen 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs. den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.
Ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

 

Godkjente valglister

Hedmark og Oppland er to ulike valgdistrikt ved årets stortingsvalg.
Godkjente valglister ved årets stortingsvalg Hedmark  (alfabetisk rekkefølge):
Alliansen Hedmark
Arbeiderpartiet Hedmark
Demokratene Hedmark
Folkeaksjonen nei til mer bompenger Hedmark
Fremskrittspartiet Hedmark
Helsepartiet Hedmark
Høyre Hedmark
Industri- og næringspartiet Hedmark
KrF Hedmark
Liberalistene Hedmark
Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Partiet De Kristne Hedmark
Partiet Sentrum Hedmark
Pensjonistpartiet Hedmark
Redd naturen Hedmark
Rødt Hedmark
Senterpartiet Hedmark
Sosialistisk Venstreparti Hedmark
Venstre Hedmark

Valgresultater – Os kommune:

Antall stemmeberettigede:  pr. mai 2021 –  1467 personer – dette tallet vil endres helt fram til valgdagen:

Valgresultatet vil bli lagt ut umiddelbart etter at det er klart iseptember 2021

Valg-logo 2017

Kontaktinformasjon

Valgstyret i Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Ø.
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Ordfører Runa Finborud
Mobil nr. 915 99 478
E-post: runa.finborud@os.kommune.no

 

X