Valg

Valg

Stortingsvalg avholdes hvert 4. år. Det samme gjelder fylkestings- og kommunestyrevalg, samt sametingsvalg. Høsten 2021 er det stortingsvalg og sametingsvalg.

SIST OPPDATERT: 10.02. 2021 - 13:19

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2021

Valgloven
Valgforskriften

Valgdagen er fastsatt til mandag 9. september 2021.

Tidligstemmegivning

TEKSTEN ER IKKE OPPDATERT FOR VALGET I 2021.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du ta kontakt med oss hvis du ønsker å benytte stemme.
Tidlig forhåndsstemmegivning er et tilbud for å sikre at alle velgere som ønsker, skal få avgitt sin stemme.

Os kommune tilbyr tidligstemmegivning i kommunens åpningstid. I perioden 15.7 – 9.8. er åpningstiden kl. 10.00 – 14.00. Da er det bare å møte opp

Står du i manntallet?

TEKSTEN ER IKKE OPPDATERT FOR VALGET I 2021.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet for Os kommune ligger ut til gjennomsyn ved servicetorget, og du kan kontakt oss på tlf. 62 47 03 00 for å få svar på om du er manntallsført her.

Forhåndsstemmegivning

Denne informasjonen er ikke klar og vil bli oppdatert så snart den er klar.

[Mandag den 12. august 2019 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune.
Os kommune tar i mot forhåndsstemmer ved servicetorget alle hverdager  kl.09.00 – 15.00  i perioden 12.august – 6.september  .
I tillegg utvides åpningstidene slik:
Lørdag 17.august kl. 11.00 – 13.00
Lørdag 31.august kl. 11.00 -13.00
Torsdag 5.september kl. 09.00 – 18.00]

Stemme hjemme

Denne informasjonen er ikke gjeldende og vil bli oppdatert så snart den er klar.

[Fristen for å søke om ambulerende stemmemottak i Os kommune er tirsdag 3.september 2019 kl.15.00.
Gjennomføringen av ambulerende stemmemottak vil skje i løpet av onsdag 4.september 2019.]

Her kan du stemme

Informasjonen under er ikke fullstendig oppdatert enda.


[På valgdagen den 13. september har  Os kommune ett stemmested.
Stemmekrets: Os  – Os samfunnshus  kl. (åpningstid er ikke verifisert)
På valgdagen 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs. den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.
Ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.]

Godkjente valglister

Valglister  ved årets kommunestyrevalg (alfabetisk): kommer snart

Valgresultater – Os kommune (alfabetisk rekkefølge):

Antall stemmeberettigede:  kommer snart

Valg-logo 2017

Kontaktinformasjon

Valgstyret i Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Ø.
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Ordfører Runa Finborud
Mobil nr. 915 99 478
E-post: runa.finborud@os.kommune.no

 

X