Viktige telefonnr. / Nødnr.

Viktige telefonnr. / Nødnr.

Denne siden gir en oversikt over nødnummer og andre viktige telefonnummer.

SIST OPPDATERT: 19.10. 2020 - 13:18
[easy-social-share]

Nødtelefoner

POLITI
112

AMBULANSE
113

BRANN
110

Viktige telefonnumre – Os kommune

Legekontoret
62 47 03 55
mandag-fredag

Os skole – sentralbord
62 47 04 00

Vakttelefon -vaktmester
952 66 525 (helg)

Hjemmetjenesten – kveld
48 16 18 80

Dalsbygda skole
62 47 02 00

Helsestasjon
62 47 03 57

Verjåtunet og Rytrøa
47 47 21 77

Os komm. barnehage
62 47 02 04

Biblioteket
62 47 04 20

Andre viktige telefonnumre

Legevakt
116 117

Brannvakta- Røros
72 41 22 44

Kirkekontoret
62 47 03 43

Veterinær
451 76 767 (dag)
62 49 43 20 (kveld/helg)

Kirkekontoret
62 47 03 43

Politi – Hedmark
02800

Skatt Øst
800 80000

Krisesenter -Lillehammer
41481220

Ved viltpåkjørsler
02800

Lensmannskontor – Tynset
62 48 37 00

Kemneren (Røros)
72 41 94 30

Mattilsynet
22 40 00 00

FIAS
62 49 48 00

X