Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret velges for  en periode på 4 år. Dagens medlemmer ble valgt ved kommunestyrevalget i 2019. Det består av 15 representanter.

SIST OPPDATERT: 21.03. 2024 - 09:34
[easy-social-share]

Kommunestyret

Os kommune overfører kommunestyremøtene på Web-TV

Klikk her for å komme til Web-TV!

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer i perioden 2023-2027

Faste medlemmer

Senterpartiet:

Ivar Torvidsson Midtdal   99594179     (ordfører)  
Toini Berg Brynhildsvoll          926496200
Arnfinn Nergård                        90550581
Erik Lillebakken                        98109255
Rene Fromreide Lisund           92899722
Magnus Kvaal                             90915317
Kristian Horten                          97659619

Kristelig Folkeparti:

Thomas Lervik Engåvoll   97159751  (varaordfører)

Arbeiderpartiet:

Arne Horten                            90105593
Katrine Ness                            95271789
Torstein Mestvedthagen       54188804
Inger Merete Kvilvang           41603569
Ola Borgar Bakos                   47066598
Lill Anita Jensvold Larsen     97785632

Sosialistisk Venstreparti:

Alfhild Myre                40857024

Varamedlemmer:

Senterpartiet:

Sigrid Marken Nygård
Ole Thomas Trøan Hummelvoll
Svein Langøien
Jørgen Langbekkhei
Silje Morønning Bækken
Tor Ronny Haugsgjelten
Marit Vangskåsen
Mari Therese Hummelvoll Trøan
Azmera Tekle

Kristelig Folkeparti:

Astrid Nyvoll
Ragnhild Ryen
Astrid Myklebust Ryen
Gerd Lillian Rise

Arbeiderpartiet:

Bjørn Kjetil Westum
Kristoffer Holden Sæther
Ina Kavaliauskiene
Jan Arvid Aamo
Kristoffer Ness
Torill Jensvold
Nils Helge Myre

Sosialistisk Venstreparti:

Kolbjørn Vegar Os
Kåre Bakosgjelten
Kjellrun Mylius
Mari Bakosgjelten

 

Kommunehuset i Os
X