Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret velges for  en periode på 4 år. Dagens medlemmer ble valgt ved kommunestyrevalget i 2019. Det består av 15 representanter.

SIST OPPDATERT: 13.06. 2023 - 11:36

Kommunestyret

Os kommune overfører kommunestyremøtene på Web-TV

Klikk her for å komme til Web-TV!

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer i perioden 2019-2023

Her er kommunestyrerepresentantene som møter i inneværende valgperiode.

Runa Finborud (47) Os, ordfører. Uavhengig fra 2022. (valgt inn for SP)

Per Ousten (59) Dalsbygda. Varaordfører, Sp.

Thomas Lervik Engåvoll (54) Narbuvoll, KrF.

Live Mestvedthagen Ryen (42) Os, Uavhengig fra 2022. (valgt inn for SP)

Jon Ola Kroken (66), Os, SV.

Inger Merete Kvilvang (57) Tufsingdalen, Uavhengig fra 2022. (valgt inn for SP)

Torstein Mestvedthagen (57) Os, Uavhengig fra 2022. (valgt inn for SP)

Erik Lillebakken (19) Dalsbygda, Sp.

Anne-Mari Stenseth (50) Hummelvoll, Uavhengig fra 2022. (valgt inn for SP)

Per Erik Husøy (37) Dalsbygda, Sp.

Alfhild Myre (54) Os, SV.

Arne Horten (59) Os, Ap.

Johan Mylius Kroken (20) Dalsbygda/Oslo, AP

Johan Mylius Kroken har for tiden permisjon.  I hans permisjonstid møter Unni Berge Volden, Os  som fast møtende representant for AP.

Katrine Ness (24) Os, Ap.

Ragnhild Dåsnes (57) Os, Ap.

Kommunehuset i Os
X