Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret velges for  en periode på 4 år. Dagens medlemmer ble valgt ved kommunestyrevalget i 2015. Det består av 17 representanter fordelt med 9 representanter fra Senterpartiet, 5 representanter fra Arbeiderpartiet, 2 representanter fra Sosialistisk Venstreparti og 1 representant fra Kristelig Folkeparti.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2017 - 13:13

Kommunestyret

Os kommune overfører kommunestyremøtene på Web-TV

Klikk her for å komme til Web-TV!

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer i perioden 2016-2020

Oversikten nedenfor viser kommunestyrerepresentantene som møter i inneværende valgperiode.

Birgit Wikan Berg (Senterpartiet), Lill Anita Larsen (Arbeiderpartiet) og Monica Gravdal (Sosialistisk venstreparti) har for tiden permisjon fra sine verv.

Runa Finborud - ordfører - Senterpartiet

Ordfører Runa Finborud, Os kommuneFødt: 1972.
E-postadresse: runa.finborud@os.kommune.no

Per Ousten - varaordfører - Senterpartiet

Varaordfører Per OustenFødt: 1960.
E-post: peousten@bbnett.no

Bernt Olav Langbekkhei - Senterpartiet

Født: 1970.
E-post: post@nyvollen.no

Jon Horten - Senterpartiet

Født: 1954.
E-post: jon.horten@roros.net

Jon Gunnar Rønningen - Senterpartiet

Jon Gunnar RønningenFødt: 1972.
E-post: jongr@roros.net

Toini Berg Brynhildsvoll - Senterpartiet

Toini Berg BrynhildsvollFødt: 1973.
E-post: toini.brynhildsvoll@os.kommune.no

Helge Kokvoll - Senterpartiet

Født: 1964.
E-post: helge.kokvoll@gmail.com

Jorunn Alme - Senterpartiet

Jorunn AlmeFødt: 1971.
E-post: jorunna9@googlemail.com

Egil Ryen - Senterpartiet

Egil RyenFødt: 1963.
E-post: e-ryen@online.no

Arne Grue - Arbeiderpartiet

Født: 1945.
E-post: arngrue@online.no

Arne Horten - Arbeiderpartiet

Født: 1960.
E-post: arne.horten@infonett.no

Mona Østgårdstrøen - Arbeiderpartiet

Mona ØstgårdstrøenFødt: 1979.
E-post: mona.ostgardstroen@online.no

Bård Sundmoen Aas - Arbeiderpartiet

Bård Sundmoen AasFødt: 1979.
E-post: bardaas@gmail.com

Jørn Gisle Dalbakk - Arbeiderpartiet

Jørn Gisle DalbakkFødt: 1965.
E-post: kriko30-06@hotmail.com

Mari Bakosgjelten - Sosialistisk Venstreparti

Mari BakosgjeltenFødt: 1980.
E-post: mari.bakosgjelten@os.kommune.no

Jon Ola Kroken - Sosialistisk Venstreparti

Jon Ola KrokenFødt: 1953.
E-post: o-kroken@online.no

Thomas Lervik Engåvoll - Kristelig Folkeparti

Født: 1964.
E-post: thomas@engaavoll.no

Kommunehuset i Os

Varamedlemmer

Liv Narjord - Senterpartiet

Født: 1970
E-post: livnarjord@live.no

Erling Nylend -Senterpartiet

Født: 1974.
E-post: enylend@gmail.no

Agnes Osflaten - Senterpartiet

Født: 1949
E-post: agnes-osflaten@hotmail.com

Karianne Kristiansen -Arbeiderpartiet
Gunnhild Mørch Simensen

Født: 1992
E-post: ghorten92@gmail.com

Bjørn Kjetil Westum

Født: 1971
E-post: westumb@gmail.com

Hege Marie Brynhildsvoll - Arbeiderpartiet

Født: 1968
E-post: hmb@rorosbanken.no

Mary Anne Bakos - Sosialistisk Venstreparti

Født: 1964
E-post: mary.anne.bakos@lhl-klinikkene.no

Ivar Egil Aas - Sosialistisk venstreparti

Født: 1966
E-post: ivar.egil.aas@smn.no

Astrid Nyvoll - Kristelig folkeparti

Født: 1963
E-post: astrid@rostecamping.no

X