Barn, unge og utdanning

Barn, unge og utdanning

Velkommen til startsiden for det som vedgår barn, unge og utdanning i Os kommune!

SIST OPPDATERT: 18.12. 2023 - 14:52

Barn, unge og utdanning

På denne siden finner du innlegg og nyheter fra alt som omhandler barn, unge og utdanning i Os kommune. I tillegg vil det her publiseres innhold som er generelt for kategorien

De siste fem nyhetene fra kategorien vil listes opp nedenfor med den nyeste øverst.

Godt kvalifisert personale som samarbeider

Følgende sitat er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

“En viktig ressurs i Os er at skolene har godt kvalifisert personale som samarbeider om å gi alle elever muligheten til å oppleve å bli sett og oppleve mestring. Dette gir gode resultater på prøver og ved eksamen og høy grad av søkning til og gjennomføring av videregående skole. Skolenes kvalitetssystem skal sikre at alle får oppfylt sine rettigheter og at det er høy kvalitet og god utvikling på alle områder.”

Samtidig som dette er en beskrivelse av dagens situasjon er det også et mål som gir oss retning i det daglige arbeidet.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan også ta kontakt hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

Du trenger ikke tillatelse fra foreldrene dine for å prate med helsesykepleier på skolen. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson.

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste er organisert som en del av Tynset kommune, men yter tjenester til 6 kommuner i regionen: Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Os og Rendalen. Dette er er en faginstans som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til ungdom og voksne.

Barnevernstjenesten

Os kommune kjøper barnvernstjenesten fra Røros kommune. Klikk på knappen under for å komme til barnevernets nettsider i Røros kommune!

Elever ved Os skole

Aktive opplevelser for barn og unge!

Aktive opplevelser for barn er visjonen som vi alle i dag jobber etter.

Alle grupper i samfunnet er like viktige, men veien for å oppnå målene våre skal være gjennom bruk av visjonen- aktive opplevelser for barn.

Hvorfor?
-Fordi barn og unge er fremtida vår!

-Fordi barnefamilier er en viktig målgruppe.

-Fordi Os har mye å tilby barn og unge av natur-, kultur og idrettsopplevelser.

Ny barnehage i Os kommune
X