Fremtidas skole

Fremtidas skole

Framdriftsplan:

22. april: Kommunestyrevedtak- sak sendes på høring.
23. april – 1. juni: Høringsperiode
17. juni: Endelig vedtak i kommunestyret om framtidig skolestruktur.

Komité

Vedtak:
Med bakgrunn i elevtallsutviklingen i Os kommune nedsettes en komite bestående av politikerne Per Erik Husøy, Live Mestvedthagen Ryen, Thomas Engåvoll, Johan Mylius Kroken, Cathrine Ness og Jon Ola Kroken.

SIST OPPDATERT: 10.05. 2021 - 11:29

Fremtidas skolestruktur i Os kommune

Kommunedirektøren har ansvar for å utrede saken om skolene i Os kommune på et faglig og rettslig forsvarlig grunnlag der ulike alternativer konsekvensutredes. Dette for at komiteen og kommunestyret kan gjøre gode velinformerte valg på et bredest mulig beslutningsgrunnlag.  Politisk høringsforslag og kommunedirektørens utredningsgrunnlag legges fram for kommunestyret 22.april.

HØRINGSPERIODEN VIL VÆRE FRA  23. APRIL TIL 1.juni.

Hørings- dokument

Vedtatt av kommunestyret 22.april

Høring

Høring 23. april til 1. juni

Høringsbrev og spørreundersøkelse

De som ønsker å levere egen dokumentasjon i forbindelse med spørreundersøkelsen kan gjøre det som vedlegg til  e-post og sende det til postmottak@os.kommune.no

Bakgrunns- materiale

Rammevilkår og konsekvensutredning

Fremtidas skole i Os kommune

KONTAKTINFORMASJON

Martin Løvø
oppvekstsjef
Tlf 48251402

Besøksadresse: Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

ÅPENT DIGITALT MØTE

VEDR. FRAMTIDAS SKOLE I OS KOMMUNE

I forbindelse med høring knyttet til Framtidas skole i Os kommune arrangeres det et åpent digitalt møte onsdag 12. mai kl. 19:00 via Teams.

X