Framtidas skole

Fremtidas skole

Framdriftsplan:

18. august: FAU-møte i Dalsbygda, kl. 19.30-21.30
19. august: FAU-møte Os, kl. 19.30-21.30

Åpne høringsmøter (grendemøter) i regi av politisk ledelse kl. 19.30-21.30
24. august – Tufsingdalen samfunnshus
25. august – Os samfunnshus
26. august – Dalsbygda samfunnshus

31. august: Felles FAU-møte, kommunehuset, kl. 19.30-21.30
23. september: Høringsfrist runde 2
23. september: Kommunestyremøte
21. oktober: Kommunestyremøte

Komité

Vedtak:
Med bakgrunn i elevtallsutviklingen i Os kommune nedsettes en komite bestående av politikerne Per Erik Husøy, Live Mestvedthagen Ryen, Thomas Engåvoll, Johan Mylius Kroken, Cathrine Ness og Jon Ola Kroken.

SIST OPPDATERT: 25.05. 2022 - 14:22
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin,messenger”]

Fremtidas skolestruktur i Os kommune

Kommunedirektøren har ansvar for å utrede saken om fremtidas-skole struktur i Os kommune på et faglig og rettslig forsvarlig grunnlag der ulike alternativer konsekvensutredes. Dette for at komiteen og kommunestyret kan gjøre gode velinformerte valg på et bredest mulig beslutningsgrunnlag.

Melding om vedtak

Vedtak fra behandlingen i kommunestyret 21. oktober 2021

⇒ 44/21 VEDTAK – FRAMTIDAS SKOLE I OS – SKOLESTRUKTUR 

"Framtidas skole"

Saksframlegg til behandling i kommunestyret 21. oktober 2021

⇒ SAK 211041 OFFENTLIG SKOLE ELLER FRISKOLE I OS KOMMUNE

Samfunnsmessige konsekvenser

VURDERING AV SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER VED EN SKOLE I OS

Formannskapet drøftet indikatorer som kan brukes  i en vurdering av samfunnsmessige konsekvenser dersom det blir en skole i Os den 16.09.21.

Kommunedirektør ba om innspill fra partiene og andre innen 7.oktober til vurdering av samfunnsmessige konsekvenser. Det ble også mulighet for å komme med nye indikatorer som kan brukes. 

Saken om Framtidas skole skal behandles i kommunestyret 21. oktober

⇒ Regnestykke – forklaring fra Dalsbygda FAU og ansatte ved Dalsbygda skole

⇒ Innspill samfunnsmessige konsekvenser Os SV 2

⇒ Samfunnsmessige konsekvenser ved en skole i Os kommune – innspill fra Geir Moseng, ansatte og FAU ved Dalsbygda skole

⇒ Samfunnsmessige konsekvenser fra Os KrF

⇒ Samfunnsmessige konsekvenser formannskapet fra Os SV

⇒ Samfunnsmessige konsekvenser AP

⇒ Samfunnsmessige konsekvenser SP 1

⇒ Samfunnsmessige konsekvenser SP 2

GRENDEMØTER

INVITASJON TIL GRENDEMØTER OM FRAMTIDAS SKOLE I OS KOMMUNE

I tråd med punkt 4 i kommunestyrevedtak av 17.06.2021 i sak 32/21: Framtidas skole-høringsinnspill og forslag til framtidig struktur, inviterer politisk ledelse til grendemøter.

Ny høring!

Oppfølging av kommunestyrets vedtak den 17. juni 2021 – Framtidens skole.

Vi ber dere sende innspill dersom dere har andre kommentarer til dette enn ved første gangs høring som ble avsluttet 1. juni 2021.

Høringsfrist settes til 23. september 2021.

Foredrag av Håvard Moe

Dialogmøte - kommunestyret 6. september 2021

Kvalitets- sikring av økonomien

Kvalitetssikring av økonomien i utredningsunderlaget benyttet i utredningen “Framtidas skole i Os kommune”.

"Framtidas skole"

Saksframlegg til behandling i kommunestyret 17. juni 2021

Offentlige høringssvar fra enkeltpersoner som har valgt å sende inn svar via kommunens postmottak.

Hørings- dokument

Vedtatt av kommunestyret 22.april

⇒ Klikk her for høringstekst!

Bakgrunns- materiale

Rammevilkår og konsekvensutredning

X