Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)  forvaltes av Innovasjon Norge. Ordningen gjelder for prosjekter tilknyttet en konsesjonspliktig landbrukseiendom med aktiv drift, eller foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

SIST OPPDATERT: 09.04. 2021 - 13:06
[easy-social-share]

Bygdeutviklingsmider

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) er økonomiske virkemidler i landbruket som avtales gjennom jordbruksavtalen. BU-midlene deles inn i bedriftsrettede BU-midler som forvaltes av Innovasjon Norge, samt utrednings- og tilretteleggingsmidler som forvaltes av Fylkesmannen.

BU-midler til tradisjonelt landbruk

Skal du investere i driftsbygningen på gården kan du søke om såkalte tradisjonelle BU-midler. Som det framgår av Innovasjon Norge sine hjemmesider må alle fylle ut en elektronisk søknad, som sendes direkte til den kommunen hvor du bor.
For kommuner i Hedmark er det to søknadsomganger med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Lokale prioriteringer for Hedmark finner du her.

For kommuner i Sør-Trøndelag er det ingen søknadsfrist, fortløpende behandling. Lokale prioriteringer for Sør-Trøndelag finner du her.

NB! Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfrist. Kommunens landbruksforvaltning skal som hovedregel uttale seg til prosjektet før søknaden sendes Innovasjon Norge, og vi ønsker å ha saken til forhåndsvurdering minimum 2 måneder før søknadsfrist.

Bygdenæringer (tilleggsnæringer)

Dersom du har planer om å starte opp med en bygdenæring, dvs. annen forretningsvirksomhet på eller i tilknytning til landbrukseiendommen din, har du også mulighet til å søke om økonomisk støtte til dette. Her er det ingen søknadsfrist og fortløpende behandling både i Hedmark og Sør-Trøndelag.

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

Fylkesmannen forvalter BU-midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Midlene skal nyttes til fellesprosjekter med utgangspunkt i landbrukets ressurser.
Retningslinjer for utrednings- og tilretteleggingsmidlene samt lenke til søknadsskjema finner du på fylkesmennenes sider om BU-midler.

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Søknads- og meldeplikt ved tiltak

Ved nybygg og tilbygg vil tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Tiltaket kan også kreve godkjenning og/eller være meldepliktig etter andre lover og forskrifter. Søker plikter å sette seg inn i, og følge de lover og forskrifter som gjelder tiltaket.

Informasjon om byggesøknad:
Os kommune, Røros kommune, Holtålen kommune.

Nytt/endret dyrehold skal meldes til Mattilsynet.

Ved nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomføres.
Forskrift om godkjenning av gjødsellager

Kontaktinformasjon

Berit Siksjø
Tlf: 62 47 03 20
E-post: berit.siksjø@os.kommune.no

X