Kommunal bolig

Kommunal bolig

Kommunal bolig tildeles etter søknad og vedtatte kriterier. Vi har boliger som er tilrettelagt for bestemte grupper og kommunale gjennomgangsboliger.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2024 - 10:58
[easy-social-share]

Kommunale boliger

De kommunale utleieboligene administreres av servicetorget.
Alle tildelinger behandles  av boligutvalget i kommunen i henhold til vedtatte kriterier.
Boligutvalget består av representanter fra servicetorget, omsorg, NAV og teknisk.

Søknad om kommunal bolig gjøres elektronisk.
Søknadsskjema.

Tilrettelagte boliger

Os kommune har flere tilrettelagte boliger for eldre og andre med omsorgsbehov.  Det er omsorgstjenesten som tildeler omsorgsbolig etter behovsvurdering.  For å søke omsorgsbolig, fyller du ut søknadsskjema for helse- og omsorgsstjenester på papir eller digitalt gjennom HelsaMi:

⇒Søknadsskjema på papir

⇒Digitalt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, HelsaMi

Kommunale gjennomgangsboliger

Målgruppe er midlertidig vanskeligstilte, eldre med behov for tilrettelagt bolig, kommunalt ansatte og tilflyttere.  Botid i kommunal bolig er normalt inntil tre år.   Særskilt gjennomgangsbolig leies ut for ett år, med mulighet til å søke om ett års forlengelse.

Normer ved tildeling:
Enslige 1-2 rom
Enslige med ett barn: 2 rom
Enslige og par med to og flere barn: 3-4 rom

Søkere kan få tildelt større bolig enn behovet tilsier, hvis det ikke er mindre boliger ledig, men må da regne med å bli flyttet til mindre bolig senere.

Søkere skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger til sitt boligbehov.

Boligstrategi for Os kommune

Mer informasjon om våre boliger

Alle kommunale boliger er utstyrt med bredbånd grunnpakke, og tilrettelagt for kabel-TV.
Leieprisene justeres  i henhold til  prisstigning den 1.1. hvert år.
Kommunale avgifter er inkludert i husleia.
Opplysninger om ledige kommunale boliger og leiepriser fåes ved henvendelse til servicetorget.

Bygge og bo i Os kommune

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Ø.
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Boligutvalget:
Ragnhild Dåsnes
Tlf. 95 05 92 72
E-post: ragnhild.dasnes@os.kommune.no

X