Kommunal bolig

Kommunal bolig

Kommunal bolig tildeles etter søknad og vedtatte kriterier. Vi har boliger som er tilrettelagt for bestemte grupper og kommunale gjennomgangsboliger.

SIST OPPDATERT: 13.10. 2021 - 12:35

Kommunale boliger

De kommunale utleieboligene administreres av servicetorget.
Alle tildelinger behandles  av boligutvalget i kommunen i henhold til vedtatte kriterier.
Boligutvalget består av representanter fra servicetorget, omsorg, NAV og teknisk.

Søknad om kommunal bolig gjøres elektronisk.
Søknadsskjema.

Tilrettelagte boliger

Nørnesjordet 18: 10 enheter tilrettelagt for eldre.  Boligene har et stort og trivelig fellesområde som inneholder kjøkken, stue og spisestue.  Boligene har et stort og trivelig fellesområde som inneholder kjøkken, stue og spisestue.Nørnesjordet 6-16: 6 enheter i forskjellige størrelser tilrettelagt for eldre og andre med spesielle hjelpebehov.
Nørnesjordet 6 – 16: 6 enheter i forskjellige størrelse.

Målgruppe er eldre med stort omsorgsbehov og behov for noe tilrettelagt bolig.Rytrøa 5-13: 4 enheter tilrettelagt for personer med spesielle hjelpebehov.
Rytrøa 6-8: 4 enheter tilrettelagt for personer med spesielle hjelpebehov.

Målgruppe er personer med omfattende omsorgsbehov. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparatet.

I henhold til vedtatt Boligsosial handlingsplan vurderer Omsorgstjenesten den enkelte søker og innstiller på tildeling av bolig

Kommunale gjennomgangsboliger

Fra vedtatt Boligsosial handlingsplan:
Målgruppe er midlertidig vanskeligstilte, eldre med behov for tilrettelagt bolig, kommunalt ansatte og tilflyttere.

Normer ved tildeling:
Enslige 1-2 rom
Enslige med et barn: 2 rom
Enslige og par med to og flere barn: 3-4 rom

Dersom det ikke er ledige boenheter i riktig størrelse, må det gjøres oppmerksom på at de må påregne å flytte til enhet med passende størrelse når slik blir ledig.

Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger til sitt boligbehov.

Mer informasjon om våre boliger

Alle kommunale boliger er utstyrt med bredbånd grunnpakke, og tilrettelagt for kabel-TV.
Leieprisene justeres  i henhold til  kommunal deflator den 1.1. hvert år.
Kommunale avgifter er inkludert i husleia.
Opplysninger om ledige kommunale boliger og leiepriser fåes ved henvendelse til servicetorget.

Bygge og bo i Os kommune

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Ø.
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Boligutvalget:
Liv Tollan Ryen
Tlf. 62 47 03 25
E-post: liv.t.ryen@os.kommune.no

X