Gebyrer og avgifter

Gebyrer_os_kommune

Kommunale gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt

Kommunale gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt vurderes og vedtas årlig enten politisk eller administrativt. Virkningstidspunkt for eventuelle endringer er normalt den 1. januar hvert år.

Oversikt 2020

Oversikt 2019

Oversikt 2018

I kommunestyremøtet den 23.11.2017 ble det vedtatt nye avgifts- og betalingssatser for 2018. Nedenfor finner du linker til de forskjellige områdene:

Hovedoversikt gebyrer

Kommunale eiendomsgebyrer og gebyrer for andre tekniske tjenester

Gebyrer plan- og byggesaksbehandling

Matrikkelgebyr

Gebyr konsesjons- og delingssaker

Os kommunes administrativt vedtatte avgifts- og betalingssatser for 2018:

Admin.vedtak avgifts- og betalingssatser for 2018

X