Gebyrer, betalingssatser og avgifter

Gebyrer, betalingssatser og avgifter

Kommunale gebyrer, betalingssatser og avgifter

Kommunale gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt vurderes og vedtas årlig enten politisk eller administrativt. Virkningstidspunkt for eventuelle endringer er normalt den 1. januar hvert år.

Os kommunes grafiske profil med symboler for kontakt

KONTAKTINFORMASJON

Økonomiavdelingen

Økonomisjef
Vidar Mortensen
Tlf. 917 07 967

Besøksadresse:
Os kommunehus
Rytrøa 14

X