Arealplaner

Arealplaner

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:10
[easy-social-share]

Arealplaner i Os kommune

En arealplan sier noe om hvordan vi skal bruke arealene våre. Hvor vi skal bo, hvor vi skal ha skoler, barnehager, butikker eller veier. Den sier noe om kulturminner, sjeldne planter eller turområder og hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge.

Arealplanene gir oss grunnlag for å forvalte kommunens arealer både for dagens og fremtidens innbyggere. Arealplaner er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Se planer

Under denne overskriften er det samlet informasjon om hvilke planer det jobbes med for tiden, høringer og kunngjøringer av plandokumenter og hvordan finne frem til konkrete arealplaner. Gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner finner du her.

Utarbeide plan

Under denne overskriften er det informasjon for deg som skal lage plan eller for de som ønsker å medvirke i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Her ligger også forskjellig veiledningsmateriell.

Kontaktinformasjon

Kontakt
Ieva Norvaisaite-Hicks
Tlf. 969 40 335
E-post: ieva.hicks@os.kommune.no

Servicetorget Os kommune

Tlf.: 62 47 03 40
E-post: postmottak@os.kommune.no

X