Dalsbygda barnehage

dalsbygda_barnehage

Dalsbygda barnehage

Vi er en 1-avdelings barnehage som ligger i flotte naturomgivelser i nærheten av skole og samfunnshus. Vi har 14 plasser med barn i alderen 1-5 år. Vi legger vekt på å være mye ute og på turer til alle årstider. Vi benytter oss av områder i og utenfor barnehagen. Vi synes det er viktig å være en barnehage i lokalmiljøet.

I Dalsbygda har vi “lek” som satsningsområde dette barnehageåret. Gjennom lek tilegner barn seg kunnskap om verden, de undersøker, eksperimenterer og oppdager sammenhenger. I leken kan barn ytre seg, bearbeide erfaringer og inntrykk og skape mening. Leken krever også de egenskapene næringslivet i økende grad etterspør, som nysgjerrighet kreativitet og evne til problemløsning. At leken ikke har en riktig og gal tilnærming gjør at deltakerene kan prøve og feile.

Årstema er som i hele Os kommunale barnehage “Hakkebakkeskogen”. Her skal vi jobbe med samhold, vennskap, sang, lek, kreativ utfoldelse og mye mer.

Årsplan Dalsbygda barnehage

Søk plass i Dalsbygda barnehage

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglig og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller

Å skape noe sammen:

  • Kunnskap er ikke noe som er, kunnskap er noe som blir gjennom en dialog mellom likeverdige deltakere. I en dialog er det like viktig å lytte som å snakke.
  • Diskusjon og refleksjon – kollektiv enighet – ny praksis.
  • Implementering: forberede og forankre – gjennomføre – vedlikeholde og videreutvikle.

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Den skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barna skal bli sett, hørt, trives og ha venner. De skal være inkluderende og ha respekt for hverandre. Dette igjen skal gjøre ungene til å bli trygge, selvstendige og sosial mennesker.

dalsbygda_barnehage

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalgruppa skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.

dalsbygda_barnehage_os_kommune

Kontakt og åpningstider

Birte Djernæs
Ass. styrer i Dalsbygda barnehage
birte.djernaes@os.kommune.no
Tlf. 906 37 640 eller 488 93 260

Pedagogisk leder:
Maria Elisabeth Dalbakk
488 93 260

Barnehagelærer:
Berit Westvold Hansen
488 93 260

Besøksadresse
Langegga 40
Dalsbygda

Tidlig ordning.

Barnehagen åpner 07.00. Ved behov åpner vi 06.45 etter avtale. Behovet må meldes barnehagen dagen før det er aktuelt.

Barnehagen stenger 16.30.

Planleggingsdager barnehageåret 22/23

15.08.22

25.11.22

03.02.23

13.03.23

02.05.23

X