Dalsbygda barnehage

dalsbygda_barnehage

Dalsbygda barnehage

Vi er en 1-avdelings barnehage som ligger i flotte naturomgivelser i nærheten av skole og samfunnshus. Vi har 14 plasser med barn i alderen 1-5 år. Vi legger vekt på å være mye ute og på turer til alle årstider. Vi benytter oss av områder i og utenfor barnehagen. Vi synes det er viktig å være en barnehage i lokalmiljøet.

I Dalsbygda har vi “lek” som satsningsområde dette barnehageåret. Gjennom lek tilegner barn seg kunnskap om verden, de undersøker, eksperimenterer og oppdager sammenhenger. I leken kan barn ytre seg, bearbeide erfaringer og inntrykk og skape mening. Leken krever også de egenskapene næringslivet i økende grad etterspør, som nysgjerrighet kreativitet og evne til problemløsning. At leken ikke har en riktig og gal tilnærming gjør at deltakerene kan prøve og feile.

Satsingen er en del av ordningen «Kultur for læring» der målet med prosjektet er at alle barn og unge skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Det er viktig med et godt grunnlag i barnehagealder. Hvordan barn klarer seg i barnehage/skole har stor betydning for deres fremtid.

Årsplan Dalsbygda barnehage

Søk plass i Dalsbygda barnehage

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglig og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller

Å skape noe sammen:

  • Kunnskap er ikke noe som er, kunnskap er noe som blir gjennom en dialog mellom likeverdige deltakere. I en dialog er det like viktig å lytte som å snakke.
  • Diskusjon og refleksjon – kollektiv enighet – ny praksis.
  • Implementering: forberede og forankre – gjennomføre – vedlikeholde og videreutvikle.
    Dette gjøres nå gjennom prosjektet KFL.

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Den skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barna skal bli sett, hørt, trives og ha venner. De skal være inkluderende og ha respekt for hverandre. Dette igjen skal gjøre ungene til å bli trygge, selvstendige og sosial mennesker.

dalsbygda_barnehage

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalgruppa skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Gjennom blant annet KFL får ansatte løft gjennom diskusjoner og tiltak som blir satt og dette igjen gir økt bevissthet rundt arbeidet.

dalsbygda_barnehage_os_kommune

Kontakt og åpningstider

Birte Djernæs
Ass. styrer i Dalsbygda barnehage
birte.djernaes@os.kommune.no
Tlf. 906 37 640 eller 488 93 260

Pedagogisk leder:
Therese Wessel
488 93 260

Barnehagelærer:
Berit Westvold Hansen
488 93 260

Besøksadresse
Langegga 40
Dalsbygda

Tidlig ordning.

Barnehagen åpner 07.00. Ved behov åpner vi 06.45 etter avtale. Behovet må meldes barnehagen dagen før det er aktuelt.

Barnehagen stenger 16.30.

Planleggingsdager våren 2022

28. januar, 18. mars og 16. mai 2022.

X