Dalsbygda barnehage

dalsbygda_barnehage

Dalsbygda barnehage

Vi er en 1-avdelings barnehage som ligger i flotte naturomgivelser i nærheten av skole og samfunnshus. Vi har 14 plasser med barn i alderen 1-5 år. Vi legger vekt på å være mye ute og på turer til alle årstider. Vi benytter oss av områder i og utenfor barnehagen. Vi synes det er viktig å være en barnehage i lokalmiljøet.

Innholdet i Dalsbygda barnehage skal bygge på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning er viktig. Vi er opptatt av leken og lekens egenverdi. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Årsplan Dalsbygda barnehage

Søk plass i Dalsbygda barnehage

Barna skal utvikle seg gjennom å få varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Vi skal se hvert enkelt barn og legge til rette for læring ut fra deres ståsted. Vi skal bygge på barnas interesser og gi dem varierte erfaringer og opplevelser. Sosial kompetanse er vårt satsingsområde. Vi skal hjelpe barna til å kunne handle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi voksne skal være gode rollemodeller og jobbe med fokus på positiv oppmerksomhet, oppmuntring og ros, grensesetting og lek. Vi bruker «Du og jeg og vi to». Et rammeprogram for sosial kompetanse utarbeidet av Kari Lamer til dette arbeidet.

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Den skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barna skal bli sett, hørt, trives og ha venner. De skal være inkluderende og ha respekt for hverandre. Dette igjen skal gjøre ungene til å bli trygge, selvstendige og sosial mennesker.

dalsbygda_barnehage

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalgruppa skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Gjennom blant annet KFL får ansatte løft gjennom diskusjoner og tiltak som blir satt og dette igjen gir økt bevissthet rundt arbeidet.

dalsbygda_barnehage_os_kommune

Kontakt og åpningstider

Birte Djernæs
Ass. styrer i Dalsbygda barnehage
birte.djernaes@os.kommune.no
Tlf. 906 37 640 eller 488 93 260

Pedagogisk leder:
therese.wessel@os.kommune.no
48893260

Besøksadresse
Langegga 40
Dalsbygda

Tidlig ordning.

Barnehagen åpner 07.00. Ved behov åpner vi 06.45 etter avtale. Behovet må meldes barnehagen dagen før det er aktuelt.

Barnehagen stenger 16.30.

X