Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Helse- og omsorgstjenesten er organisert som en virksomhet med felles helse og omsorgsleder. Helse og omsorgstjenesten skal samarbeide tverrfaglig godt, både internt og med andre virksomheter til det beste for kommunens innbyggere.

SIST OPPDATERT: 08.06. 2023 - 07:55

HER FINNER DU INFORMASJON OM KOMMUNENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.

Os kommune har flere tjenesteområder innen helse og omsorg. Flesteparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege, men det finnes også flere lavterskeltilbud.

Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig.

Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus.

Rapport fra undersøkelse

Undersøkelse om omsorgsboliger i fremtiden

Klikk på knappen under for å komme til rapporten etter undersøkelsen om fremtidige omsorgsboliger.

Bildet nederst viser kart over tomtealternativene det refereres til i undersøkelsen.

HelsaMi tekstboks med bilde av profilside på Telefon App

Utfordringer knyttet til søknad? Servicetorget hjelper deg eller henviser deg videre.

⇒ Les mer om HelsaMi og Helseplattformen her!

KONTAKTINFORMASJON

HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

Legekontor telefontid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-15.00  (stengt mellom 12 og 13).   Torsdag: 09.00-15.00  (stengt mellom 12 og 13)

Adm. sentralbord Verjåtunet tlf 62 47 04 31 (08 – 15)

  • Verjåstuggu 966 25 470
  • Litjstuggu 940 00 466
  • Nystuggu 966 25 156
  • Krokroa 966 26 255

VERJÅTUNET VAKTROM: 952 66 529

Helse og omsorgsleder Vigdis Øvergård
Tlf.950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

 

Kommuneoverlege Sofie Margrethe Holden Utne (permisjon)
Tlf. 62 47 03 55 (sentralbord legekontoret)
sofiemargrethe.holdenutne@os.kommune.no

Kommuneoverlege Malin Elisabeth Lindgren Floor

Tlf. 62 47 03 55 (sentralbord legekontoret)

malin.floor@os.kommune.no

Konsulent
Kate Langøien
Tlf. 404 13 475
kate.langoien@os.kommune.no

Helsesekretær

Ingrid Lillebakken

Tlf. 966 34 466

ingrid.lillebakken@os.kommune.no

X