Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Fra 01.01.2020 er helsetjeneste og omsorgstjeneste organisert som en virksomhet med felles helse og omsorgsleder. Helse og omsorgstjenesten skal samarbeide tverrfaglig godt, både internt og med andre virksomheter til det beste for kommunens innbyggere.

SIST OPPDATERT: 14.10. 2021 - 13:21

HER FINNER DU INFORMASJON OM KOMMUNENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.

Os kommune har flere tjenesteområder innen helse og omsorg. Flesteparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege, men det finnes også flere lavterskeltilbud.

Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig.

Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus.

Rapport fra undersøkelse

Undersøkelse om omsorgsboliger i fremtiden

Klikk på knappen under for å komme til rapporten etter undersøkelsen om fremtidige omsorgsboliger.

Bildet nederst viser kart over tomtealternativene det refereres til i undersøkelsen.

Stop Covid-19

KONTAKTINFORMASJON

HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

Legekontor tlf 62 47 03 55 (08 – 15)

Administrasjon sentralbord Verjåtunet tlf 62 47 04 31

  • Verjåstuggu 966 25 470
  • Litjstuggu 940 00 466
  • Nystuggu 966 25 156
  • Krokroa 966 26 255

VERJÅTUNET VAKTROM: 952 66 529

Helse og omsorgsleder Vigdis Øvergård
Tlf.950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

 

Kommuneoverlege Sofie Margrethe Holden Utne
Tlf. 62 47 03 55 (sentralbord legekontoret)
sofiemargrethe.holdenutne@os.kommune.no

Kommuneoverlege Malin Elisabeth Lindgren Floor

Tlf. 62 47 03 55 (sentralbord legekontoret)

malin.floor@os.kommune.no

Konst. nestleder i helse og omsorgstjenesten
Maja Presthagen
Tlf. 917 22 808
Maja.Presthagen@os.kommune.no

Konsulent
Kate Langøien
Tlf. 404 13 475
kate.langoien@os.kommune.no

Helsesekretær

Ingrid Lillebakken

Tlf. 966 34 466

ingrid.lillebakken@os.kommune.no

X