Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. I Os kommune er helsetjeneste og omsorgstjeneste organisert som to virksomheter, men samarbeider nært med hverandre og andre virksomheter til det beste for kommunens innbyggere.

SIST OPPDATERT: 04.03. 2019 - 13:19

HER FINNER DU INFORMASJON OM KOMMUNENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.

Os kommune har flere tjenesteområder innen helse og omsorg. Flesteparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege, men det finnes også flere lavterskeltilbud.

Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig.

Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus.

Helse og omsorg

KONTAKTINFORMASJON

HELSETJENESTEN
Sentralbord: tlf. 62 47 03 55
Virksomhetsleder Helge Lund
Tlf. 62 47 03 55 (sentralbord legekontoret)
helge.lund@os.kommune.no

OMSORGSTJENESTEN
Sentralbord: tlf. 624 70 430

Virksomhetsleder Vigdis Øvergård
Tlf.950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

Fung. Nestleder Omsorgstjenesten
Tove Nyjordet Bækken (Til 31.8.2019)
Tlf. 488 92 692
Tove.Nyjordet.Bekken@os.kommune.no

Fung. Avdelingsleder TFF
Maja Presthagen (Til 31.8.2019)
Tlf. 917 22 808
Maja.Presthagen@os.kommune.no

Konsulent
Kate Langøien
Tlf. 404 13 475
kate.langoien@os.kommune.no

X