Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Helse- og omsorgstjenesten er organisert som en virksomhet med felles helse og omsorgsleder. Helse og omsorgstjenesten skal samarbeide tverrfaglig godt, både internt og med andre virksomheter til det beste for kommunens innbyggere.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2024 - 10:38

HER FINNER DU INFORMASJON OM KOMMUNENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.

Os kommune har flere tjenesteområder innen helse og omsorg. Flesteparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege, men det finnes også flere lavterskeltilbud.

Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig.

Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus.

Omsorgsboliger

Os kommune har flere tilrettelagte boliger for eldre og andre med omsorgsbehov.  Det er omsorgstjenesten som tildeler omsorgsboliger, etter søknad og behovsvurdering.  For å søke på omsorgsbolig bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester på papir eller gjennnom HelsaMi.

Undersøkelse om fremtidige omsorgsboliger

Os kommune har gjennomført kartlegging av behov for fremtidige omsorgsboliger.  Rapporten finner du ved å klikke på knappen under.

Bildet nederst viser kart over tomtealternativene det refereres til i undersøkelsen.

HelsaMi tekstboks med bilde av profilside på Telefon App

Utfordringer knyttet til søknad? Servicetorget hjelper deg eller henviser deg videre.

⇒ Les mer om HelsaMi og Helseplattformen her!

KONTAKTINFORMASJON

HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

Legekontor telefontid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-15.00  (stengt mellom 12 og 13).   Torsdag: 09.00-15.00  (stengt mellom 12 og 13)

Adm. sentralbord Verjåtunet

  • Ingrid Lillebakken 966 34 466
  • Verjåstuggu 966 25 470
  • Litjstuggu 940 00 466
  • Nystuggu 966 25 156
  • Krokroa 966 26 255

VERJÅTUNET VAKTROM: 952 66 529

Konstituert Helse og omsorgsleder Maja Presthagen
Tlf.917 22 808
maja.presthagen@os.kommune.no

 

 

Kommuneoverlege Sofie Margrethe Holden Utne (permisjon)
Tlf. 62 47 03 55 (sentralbord legekontoret)
sofiemargrethe.holdenutne@os.kommune.no

Kommuneoverlege Malin Elisabeth Lindgren Floor

Tlf. 62 47 03 55 (sentralbord legekontoret)

malin.floor@os.kommune.no

X