Tjenester for funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede i Os er lokalisert på Rytrøa i Os sentrum, på folkemunne kalles derfor tjenesten Rytrøa. Personalet jobber på mange arenaer, og yter tjeneste der tjenestemottager har behov for det.

SIST OPPDATERT: 14.01. 2020 - 11:48

ANSATTE PÅ RYTRØA

Det er mange yrkesgrupper som jobber på Rytrøa: Det er vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og andre med høgskole- og fagutdanning innen helse, sosial og pedagogikk som yter den daglige tjenesten. I tillegg har Rytrøa et tett samarbeid med lege, tannlege, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut.

Avlastning for barn på Rytrøa

Avlastning  for familier med fysisk -og psykisk funksjonshemmede barn og unge

Tjenester for voksne funksjonshemmede i eget hjem

Tjenesten tildeles etter skjønsmessig vurdering og gies til personer med funksjonsnedsettelse som trenger bistand til dagliglivets gjøremål.

Kopparleden aktivitetssenter

Dagtilbud til voksne personer med funksjonsnedsettelse som er i yrkesaktiv alder. Dagtilbudet holder til i Os kommunes lokaler i Kopparleden 9872, og har åpent mandag, onsdag og fredag fra 10-14.00. Tlf 952 66 512

Helse og omsorg

KONTAKTINFORMASJON

Konst. Helse og omsorgsleder
Vigdis Øvergård
Tlf 950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

Vaktrom Rytrøa
Tlf 474 72 177 / 952 66 522

Avdelingsleder
Tove Nyjordet Bækken
Tlf: 488 92 692
tove.nyjordet.bekken@os.kommune.no

X