Tjenester for funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede i Os er lokalisert på Rytrøa i Os sentrum.  Personalet jobber på mange arenaer, og yter tjeneste der tjenestemottager har behov for det.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:11
[easy-social-share]

ANSATTE PÅ RYTRØA

Det er mange yrkesgrupper som jobber på Rytrøa: Det er vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og andre med høgskole- og fagutdanning innen helse, sosial og pedagogikk som yter den daglige tjenesten. I tillegg har Rytrøa et tett samarbeid med lege, tannlege, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut.

Avlastning for barn på Rytrøa

Avlastning  er for familier med fysisk -og psykisk funksjonshemmede barn og unge.  Vi tilbyr avlastning på både dag, kveld og helg. Det kan være avlastning kun timer på ettermiddag eller over flere døgn i perioder. Avlastning for barn og unge er lokalisert på Rytrøa, samt på ei avdeling på Røros, Strømmehagaen, som er et samarbeid mellom Os og Røros kommune.   På avlastning er fokus på aktivitet tilpasset den enkelte, mestring og gode opplevelser.  Hver enkelt barn/ungdom får oppfølging ut fra behovet til hver enkelt har, i nært samarbeid med hjem og andre samarbeidsinstanser.

Tjenester for voksne funksjonshemmede i eget hjem

Tjenesten tildeles etter skjønsmessig vurdering og gies til personer med funksjonsnedsettelse som trenger bistand til dagliglivets gjøremål.

Kopparleden aktivitetssenter

Dagtilbud til voksne personer med funksjonsnedsettelse som er i yrkesaktiv alder. Dagtilbudet holder til i Os kommunes lokaler i Kopparleden 9872, og har åpent mandag, onsdag og fredag fra 10-14.00. Tlf 952 66 512

Roser i regnbuens farger
Roser i regnbuens farger Illustrasjonsfoto - Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

KONTAKTINFORMASJON

Konst. Helse og omsorgsleder
Maja Presthagen
Tlf 917 22 808

Vaktrom Rytrøa
Tlf 474 72 177 / 952 66 522

Avdelingsleder
Tonje Sjøvold
Tlf: 488 92 692

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

X