Økonomisk bistand

Økonomisk bistand

Økonomisk bistand skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

SIST OPPDATERT: 19.02. 2018 - 15:50
[easy-social-share]

Økonomisk bistand

Kommunens sosialtjenestetilbud er organisert i NAV, og vi arbeider for at kommunens innbyggere skal sikres økonomisk og sosial trygghet. Tjenesten har som mål å forebygge sosiale problemer og hjelpe personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon.

Økonomisk råd og veiledning

§17 i Lov om sosiale tjenester sier følgende om opplysning, råd og veiledning:

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Økonomisk råd og veiledning

§17 i Lov om sosiale tjenester sier følgende om opplysning, råd og veiledning:

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Tjenester

Os kommune tilbyr følgende sosialtjenester:

  • Gjeldsrådgivning
  • Økonomisk råd og veiledning
  • Økonomisk stønad
  • Rusforebyggende arbeid
  • Kvalifiseringsprogram for flyktninger

For mer informasjon om NAV Os sine tjenester, klikk her.

Nyttige lenker

Gjeldstelefonen:  800GJELD
Gjeldsforespørsel:  inkasso.no

Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

Åpningstider: Tirsdager og torsdager 09.00 – 14.30.

NAV Os er tilgjengelig via NAV kundesenter på 55 55 33 33, eller via din side på nav.no.

Leder:
Guri Nordsveen

Veileder:
Ida Ousten Johnsen

Veileder:
Marit Bakken Nygård

Veileder:
Morten Sandtrøen

Veileder:
Tove Nyjordet Bækken

Ruskonsulent:
Tone Holte

Flyktningekonsulent:
Trine Boquist

X