Tilskudd, priser og stipender

Tilskudd, priser og stipender

Her finner du informasjon om Spillemidler, kulturmidler, Ungdommens utviklingsstipend og Kulturprisen.

SIST OPPDATERT: 02.10. 2020 - 12:49

Tilskudd, priser og stipender

Spillemidler

Spillemiddelordningen omfatter idrettsanlegg, friluftsanlegg inkludert stier og løyper, nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Lokal søknadsfrist for nye og fornya søknader er 16. november. Anleggene må stå i kommunens plan for idrett og friluftsliv. Det er ikke lengre nødvendig med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Søknad leveres elektronisk.
I lenken nedenfor ligger søknads- og regnskapsskjema, opplysninger om hva det kan søkes om, hvem som kan søke, og mye annen nyttig informasjon.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Lenke til Departementets side om spillemidler med søknadsskjema

Kulturmidler

Stønad til kulturformål fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema, se til høyre på denne sida. Her ligger også retningslinjer for andre typer tilskudd, stipend og sponsing. Søknadsfristen er i 2020 utsatt til 24. april.

Ungdommens utviklingsstipend utlyses hver høst.

Kulturprisen

Kulturprisen og Ungdommens kulturpris deles ut annethvert år. Prisen er på kr 10.000,- med diplom og overrekkes i Vintervukku eller ved annet egna arrangement.

Utviklingsstipend til unge utøvere

Stipendet kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger  i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. I 2019 er søknadsfristen 1. oktober. En utøver kan tildeles stipendet kun én gang.

Kandidatene skal vurderes innenfor hele kulturbegrepet; sang, musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett. Stipendet skal brukes til videreutvikling innenfor søkers område. Dette kan være kurs, seminarer, samlinger på minst region/krets-nivå, reisestipend og lignende. Det gis ikke stipend til personlig utstyr, studier, skolepenger eller deltagelse i konkurranser.

Formannskapet avgjør på grunnlag av søknadene om stipendet skal deles ut, og vurderer stipendets størrelse i forhold til de totale kostnadene søker beregner. Stipend bevilges fra Formannskapets midler.

Det søkes på eget skjema, der søker oppgir hva stipendet skal brukes til, hva søker ønsker å oppnå og budsjett. Søker oppgir referanse.

Det avgis enkel rapport med regnskap senest 3 mnd etter at tiltaket er gjennomført.

Hedmark fylkeskommunes tilskuddsordninger

Hedmark fylke har mange tilskuddsordninger innen kultur, idrett og friluftsliv.
Her er lenke til deres oversikt.

X