Tilskudd, kulturpriser, frivilligprisen og samarbeidsavtaler

Tilskudd, kulturpriser og samarbeidsavtaler

Her finner du informasjon om spillemidler, kulturmidler, kulturpriser, frivilligprisen og samarbeidsavtaler.

SIST OPPDATERT: 24.04. 2024 - 14:34
[easy-social-share]

Tilskudd, kulturpriser, frivilligpris og samarbeidsavtaler

Spillemidler

Spillemiddelordningen omfatter idrettsanlegg, friluftsanlegg inkludert stier og løyper, nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Lokal søknadsfrist for nye og fornya søknader er 15. november. Anleggene må stå i kommunens plan for idrett og friluftsliv. Det er ikke lengre nødvendig med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, men behovsvurdering skal følge søknaden (nytt for 2024).

Søknad leveres elektronisk.
I lenken nedenfor ligger søknads- og regnskapsskjema, opplysninger om hva det kan søkes om, hvem som kan søke, og mye annen nyttig informasjon.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Lenke til Departementets side om spillemidler med søknadsskjema

Kulturmidler

Stønad til kulturformål fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema, se til høyre på denne sida. Søknadsfrist er 15. mai.

Arrangementer, prosjekter og utøvere innen idrett, kunst og kultur kan søke samarbeidsavtale med Os kommune. Søknadsfrist er én gang pr år – 15. mai.

Retningslinjer og søknadsskjema ligger i høre meny på denne sida.

Kulturprisen, Ungdommens kulturpris og Frivilligprisen

Kulturprisen og Ungdommens kulturpris deles ut annethvert år. Prisen er på kr 10.000,- med diplom og overrekkes i Vintervukku eller ved annet egna arrangement.

Os kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Os kommune.

Prisen er på kr 10 000,- med diplom og deles ut i Vintervukku.

Innlandet fylkeskommunes tilskuddsordninger

Lenke til tilskuddsordningene i Innlandet fylkeskommune

 

Tilskuddsportalen

Os kommune abonnerer på Tilskuddsportalen. Det gir tilgang til lag og foreninger med adresse i Os kommune.

Lenke til Tilskuddsportalen

X