Tilskudd, kulturpriser og samarbeidsavtaler

Tilskudd, kulturpriser og samarbeidsavtaler

Her finner du informasjon om Spillemidler, kulturmidler, kulturpriser og samarbeidsavtaler.

SIST OPPDATERT: 15.03. 2023 - 08:05

Tilskudd, kulturpriser og samarbeidsavtaler

Spillemidler

Spillemiddelordningen omfatter idrettsanlegg, friluftsanlegg inkludert stier og løyper, nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Lokal søknadsfrist for nye og fornya søknader er 16. november. Anleggene må stå i kommunens plan for idrett og friluftsliv. Det er ikke lengre nødvendig med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Søknad leveres elektronisk.
I lenken nedenfor ligger søknads- og regnskapsskjema, opplysninger om hva det kan søkes om, hvem som kan søke, og mye annen nyttig informasjon.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Lenke til Departementets side om spillemidler med søknadsskjema

Kulturmidler

Stønad til kulturformål fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema, se til høyre på denne sida. Her ligger også retningslinjer for andre typer tilskudd og samarbeidsavtaler.

Kulturprisen

Kulturprisen og Ungdommens kulturpris deles ut annethvert år. Prisen er på kr 10.000,- med diplom og overrekkes i Vintervukku eller ved annet egna arrangement.

Innlandet fylkeskommunes tilskuddsordninger

Lenke til tilskuddsordningene i Innlandet fylkeskommune

 

Tilskuddsportalen

Os kommune abonnerer på Tilskuddsportalen. Det gir tilgang til lag og foreninger med adresse i Os kommune.

Lenke til Tilskuddsportalen

X