Kultur- og idrettsarenaer

Kultur- og idrettsarenaer

Her finner du informasjon og oversikt over kultur- og idrettsarenaer i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 24.04. 2024 - 13:54
[easy-social-share]

Kultur- og idrettsarenaer i Os kommune

TOS arena

Ved foten av Hummelfjell ligger et av verdens beste helårsanlegg for ski- og skiskyting – med gode snøforhold, tøff løypeprofil og moderne stadion.
For mer informasjon om TOS arena se her.

⇒ Link til TOS Arenas nettsider

Hagenjordet

Hagenjordet med utescena er et flott uteområdet som brukes til utekonserter og andre arrangementer. Det er både lekeapparater, bålplass, bord og benker her. For informasjon og utleie ta kontakt med Servicetorget, Os kommunehus, telefon 62 47 03 00.

Husa på Hagenjordet:
Østerdalsstuggu kommer fra Smågårdene i Tynset og garden Tanglien. Vi har ikke nøyaktig dato over hvor gammelt huset er, men sannsynlig er det fra midten af forrige århundre.

Finnegarden: I Rørosboka står det følgende om garden: “Utenom de omstridde Galåplassene lå der lenger nede ved Glåma en eldre gård, som først på 1700-tallet eides av proviantskriver, senere bergskriver Jens Finne og senere har gått under navnet Finne-Galåa. Opprinnelig hadde nok eiendommen vært seter under et bruk i Os. Den var odelseiendom lenge før Galåplassene og skyldte 1/2 skinn. Rådmann Jens Bing i Trondheim utsetdte skjøte på Galaaen, datert Os 27.2.1686 til John Poulsen, som antakelig hadde vært arbeider eller kanskje oppsynsmann ved smeltehytta i Galåen.”

Opprinnelig var huset en etasje. Påbyggingen skjedde en gang rundt midten av 1800-tallet. Ved gjenoppbygging av huset er det benyttet mest mulig av de opprinnelige materialene. Noe av tømmeret kan være svært gammelt.
I dag brukes huset til kafe og byttesentral.

Aktive opplevelser for barn

Os har i dag i underkant av 2000 innbyggere, med mål om å stimulere til økt befolkningsvekst gjennom lokal utvikling.  For å gjøre kommunen enda mer attraktiv – særlig for barnefamilier – jobber vi hele tiden med å bygge videre på våre mange kvaliteter.

Blant våre viktigste oppgaver er å skape aktive opplevelser for barn.  Fysisk aktivitet, bruk av naturen og nærheten mellom generasjoner gir barn og unge en unik oppvekst i trygge lokalmiljø.

Kommunene har i dag et godt samarbeid med frivillige organisasjoner så vel som det private næringslivet om ulike aktiviteter og opplevelser.  Kombinert med gode offentlige tjenester, skal vi sammen gjøre Os til et enda bedre sted å bo og volse opp!

Kulturliv og idrettsmiljø

Os har et rikt kulturliv og variert idrettsmiljø.  Foruten et mangfold av frivillige lag og foreninger, har vi moderne anlegg tilpasset et bredt spekter av aktiviteter.  Kombinert med lett tilgang til vakre friluftsområder og andre tilbud, har vi noe for alle – hele året.

Utleie

Selvbetjening for lokaler til utleie

Her kan du bestille lokaler og tid til dine arrangementer, både faste og enkeltstående.

Klikk på knappen under for å komme til utleieobjektene!

X