Barnevern

Barnevern

Barneverntjenesten i Røros, Os og Holtålen kommuner er en interkommunal barneverntjeneste. Røros kommune er vertskommune, og tjenesten er lokalisert der.

SIST OPPDATERT: 19.06. 2018 - 11:39
[easy-social-share]

Barnevernstjenesten i Røros, Os og Holtålen

Barneverntjenesten er organisert som en egen virksomhet direkte under rådmannen i Røros kommune.

Etter kontortid må politi eller legevakt kontaktes da kommunen ikke har noen barnevernvakt.

Barn, unge og utdanning

KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 2.etasje
7374 Røros

Postadresse:
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Telefonnummer ekspedisjon:
72 41 94 42
E-post adresse:
bv@roros.kommune.no.

Åpningstid: kl. 08.00 – 15.30

Virksomhetsleder: Nina Alice Hjelle

X