Planer

Planer

Her har du tilgang til overordnede planer og styringsdokumenter som til enhver tid gjelder i Os. Du vil også finne linker til informasjonssider om planer som er under revisjon samt nye planer som er under arbeid.

SIST OPPDATERT: 26.10. 2023 - 14:05
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin,mail”]

KOMMUNALE PLANER I OS

Kommunal planstrategi
Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden

Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommunedelplaner
En kommunedelplan er – som en kommuneplan – en overordnet plan, men på et mer detaljert nivå. Den kan være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema.

Temaplaner
Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.

En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk.

Budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten

Årsmelding, årsberetning – årsregnskap
Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsmelding.

I tillegg til en beskrivelse av måloppnåelse inneholder årsmeldingen et årsregnskapet og årsberetningen. Rapporten er en melding til politikerne om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått.

Regionale planer
Planer som ivaretar regionale løsninger

Pågående prosjekter
Her finner du informasjon om prosjekter som er igangsatt og som ikke er avsluttet.

Os kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse
Servicetorget på Kommunehuset
E-post: postmottak@os.kommune.no
Tlf: 62 47 03 00

Kontaktpersoner
Inge Ryen – Virksomhetsleder

Planoversikt

Oversikt over alle viktige planer

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

X