Kart

Detaljert kart

Detaljert kartløsning kan også lastes ned som app via App store for iOS eller hos GooglePlay for Android. Kartløsningen gir deg tilgang til daglig oppdaterte kart og registre som eiendomsgrenser med matrikkelinformasjon, grunnkart som f.eks. bygninger, adresser, markslag, arealplaner med bestemmelser, godkjente tiltak (bygg og veger), veginformasjon, flyfoto.

Kartløsning Os kommune

SIST OPPDATERT: 19.02. 2024 - 11:23
X