Opplæring og integrering

Opplæring og integrering

Her finner du informasjon om opplæring og integrering i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:37
[easy-social-share]

Opplæring og integrering i Os

Bosetting av flyktninger

Dette omfatter:

  • Ansvar for introduksjonsprogrammet
  • Norskopplæring
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Spesialundervisning for voksne
  • Realkompetansevurdering , grunnskole
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne

» Røros voksenopplæringssenter

Voksenopplæringssenteret gir opplæring i norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige, både bosatte flyktninger/introduksjonsdeltakere, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere.

  • Røros voksenopplæring tilbyr 600 timer undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet gjelder for bosatte flyktninger og folk som har fått familiegjenforening med nordiske statsborgere. Tilbudet kan utvides utover 600 timer.
  • Arbeidsinnvandrere kan etter avtale og betaling, benytte seg av tilbudet.
  • Røros voksenopplæring tilbyr også grunnskoleopplæring til flyktninger som en kvalifisering til videregående skole.
  • Hvert semester gis det mulighet for privatister og innvandrere til å avlegge norskprøve A1-A2-B1-B2 og «Statsborgerskapsprøven». Påmelding skjer via Kompetanse Norge (tidligere VOX) sin nettportal.
Opplæring og integrering Os kommune

Kontaktinformasjon

Flyktningekonsulent
Trine Boquist

tlf. 459 75 985

Veileder
Morten Sandtrøen

tlf. 55 55 33 33

X