Formannskap

Formannskap

Formannskape velges for 4 år  blant kommunestyrets medlemmer. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det (Kommunelovens § 8).

SIST OPPDATERT: 30.01. 2017 - 21:48

Formannskapet 2015 -2019.

I Os kommune består formannskapet av 7 medlemmer.
Det er valgt etter forholdstallvalg og består av fire  medlemmer fra Senterpartiet, to medlemmer fra Arbeiderpartiet og et medlem fra Sosialistisk venstreparti.

Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov (Kommunelovens § 8, 3.ledd).

Formannskapet har også funksjon som både planutvalg og administrasjonsutvalg. I tillegg deltar to representanter for de ansatte i administrasjonsutvalget.

Senterpartiets og Kristelig folkepartis medlemmer og varamedlemmer

Runa Finborud, ordfører
Per Ousten, varaordfører
Bernt Olav Langbekkhei
Toini Berg Brynhildsvoll – møter som fast medlem for Birgit Wikan Berg

Vara:
Thomas Lervik Engåvoll
Jon Horten
Jorunn Alme
Helge Kokvoll

For mer informasjon om det enkelte medlem; se Kommunestyret

Arbeiderpartiets medlemmer og varamedlemmer

Arne Grue
Arne Horten – møter som fast medlem for Lill Anita Larsen

Vara:
Mona Østgårdstrøen
Bård Sundmoen Aas

For mer informasjon om det enkelte medlem; se Kommunestyret

 

Sosialistisk Venstrepartis medlem og varamedlemmer

Mari Bakosgjelten

Vara:
Jon Ola Kroken

For mer informasjon om det enkelte medlem, se Kommunestyret

Spørsmål til formannskapet

Spørsmål til formannskapet kan sendes elektronisk.
Klikk her for slik henvendelse

Politikk

Kontaktinformajson

Ordfører Runa Finborud
Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen
Mobil: 915 99 478
E-post: runa.finborud@os.kommune.no

Postadresse:
Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse:
Os kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen
Åpent mandag-fredag: kl. 08.00 – 15.00

Telefon: 62 47 03 00
mandag – fredag: kl. 09.00 – 15.00

E-postadresse: postmottak@os.kommune.no

 

 

X