Formannskap

Formannskap

Formannskape velges for 4 år  blant kommunestyrets medlemmer. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det (Kommunelovens § 8).

SIST OPPDATERT: 13.06. 2023 - 11:37

Formannskapet 2019 -2023.

I Os kommune består formannskapet av 5 medlemmer.
Det er valgt etter forholdstallvalg og består av tre medlemmer fra Senterpartiet, ett medlem fra Arbeiderpartiet og ett medlem fra Sosialistisk venstreparti.

Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov (Kommunelovens § 8, 3.ledd).

Formannskapet har også funksjon som  planutvalg og administrasjonsutvalg. I tillegg deltar to representanter for de ansatte i administrasjonsutvalget.

Senterpartiets og Kristelig folkepartis medlemmer og varamedlemmer

Runa Finborud, ordfører
Per Ousten, varaordfører
Inger Merete Kvilvang

Vara:
Thomas Lervik Engåvoll
Erik Lillebakken
Torstein Mestvedthagen
Anne Mari Stenseth
Per Erik Husøy

For mer informasjon om det enkelte medlem; se Kommunestyret

Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstrepartis medlemmer og varamedlemmer

Arne Horten
Jon Ola Kroken

Vara:
Katrine Ness
Ragnhild Dåsnes
Alfhild Myre
Johan Mylius Kroken

For mer informasjon om det enkelte medlem; se Kommunestyret

Spørsmål til formannskapet

Spørsmål til formannskapet kan sendes elektronisk.
Klikk her for slik henvendelse

3 budeier

Kontaktinformajson

Ordfører Runa Finborud
Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen
Mobil: 915 99 478
E-post: runa.finborud@os.kommune.no

Postadresse:
Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse:
Os kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen
Åpent mandag-fredag: kl. 08.00 – 15.00

Telefon: 62 47 03 00
mandag – fredag: kl. 09.00 – 15.00

E-postadresse: postmottak@os.kommune.no

 

 

X