Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finner du informasjon om kultur, idrett og fritid i Os kommune. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med kulturkontoret.

SIST OPPDATERT: 02.10. 2017 - 11:33

Kultur, idrett og fritid

Kulturlivet i Os er allsidig og aktivt. Her er mange muligheter både som deltager og pulikum innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og andre kulturaktiviteter, og vår tjeneste skal være med å legge til rette for kulturaktiviteter for alle grupper barn, unge og voksne.

Vintervukku arrangeres hvert år i begynnelsen av mars.Her er det arrangementer i alle deler av kommunen der lag, foreninger og privatpersoner er engasjert.

Virksomhet Kultur består av:

Kulturminner

Kulturminnefondet gir støtte til istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
Søknadsfrist er 1. november. Kulturminnefondet har kontor i Bergmannsgata 17 på Røros.
Kulturminnefondets hjemmeside.

Kultur, idrett og fritid

Kontaktinformasjon

Kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal
Tlf 97653219
E-post: Anne.kristin.rodal@os.kommune.no

OS KOMMUNE
Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

Telefon: 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Besøksadresse:
Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

Telefon: 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

X