Kultur, idrett og frivilligsentral

Kultur, idrett og fritid

Her finner du informasjon om kultur, idrett og fritid i Os kommune. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med kulturkontoret.

SIST OPPDATERT: 24.04. 2024 - 14:05

Kultur, idrett og fritid

Kulturlivet i Os er allsidig og aktivt. Her er mange muligheter både som deltager og pulikum innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og andre kulturaktiviteter, og vår tjeneste skal være med å legge til rette for kulturaktiviteter for alle grupper barn, unge og voksne.

Vintervukku arrangeres hvert år i begynnelsen av mars.Her er det arrangementer i alle deler av kommunen der lag, foreninger og privatpersoner er engasjert.

Virksomhet Kultur består av:

Nørdalen natur- og kultursti

Natur- og kulturstien er 10 km lang og inneholder 31 poster. Stien følger gamle idylliske ferdselsveger i området og kan deles opp i flere rundturer. Tydelige spor etter tjurrubrenning, jernblester, seter- og slåttebruk. Rekonstruert kølbrenneranlegg med koie og en del av ei mile som ligger på sin opprinnelige plass. Store deler av traséen kan ferdes med sykkel, rullestol, barnevogn osv.

Informasjonsbrosjyre finnes på norsk, tysk og engelsk. Du kan finne dem enten ved infotavla ved starten av stien eller ved henvendelse til kommunens servicekontor.

Stien ble ferdig rehabilitert og oppgradert i 2019, og er en opplevelse for store og små. Det er også lekeapparater og fine rasteplasser undervegs.

Avkjøring fra RV28 øst for Os sentrum. Guiding i Nørdalen Natur- og kultursti: Nærmere opplysninger kan fåes hos Nils Helge Myre, tlf. 95931759.

Lenke til nettsiden for Nørdalen natur- og kultursti
Lenke til turområder, løyper og buer.

Pilgrimsleden

Pilgrimsleden / Østerdalsleden går fra Trysil / Rena til Trondheim.
I vår region går leden forbi Tylldalen med sine pilegrimstradisjoner, via Tynset, Vingelen og Dalsbygda, før den etter hvert går inn i Trøndelag langs foten av Forollhogna. Strekningen gjennom Nasjonalparken går i fjellterreng med spor av tidlige tiders ferdselsveier (men vær oppmerksom på at snøen kan ligge til langt uti juni). Lenke til Pilgrimsleden

Seterveien – sykkelrute fra Alvdal til Røros

Sykkelruta fra Røros til Alvdal er 165 km lang, og byr på mange fine opplevelser og overnattingsmuligheter underveis. Ruta kan deles opp i korte eller lange dagsetapper. Lenke til Seterveien / Fjellregionen arrangement.

Kulturminner

Kulturminnefondet gir støtte til istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
Kulturminnefondet har kontor i Bergmannsgata 17 på Røros.
Kulturminnefondets hjemmeside.

prisvinner ungdommens kulturpris

Kontaktinformasjon

Kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal
Tlf 97653219
E-post: Anne.kristin.rodal@os.kommune.no

OS KOMMUNE
Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

Telefon: 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Besøksadresse:
Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

Telefon: 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

X