Kulturkontoret

Kulturkontoret

Her finner du informasjon om kulturkontoret i Os kommune. Har du spørsmål som gjelder kultur, idrett og fritid, kan vi hjelpe deg. Kulturkontoret ligger på kommunehuset.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:20
[easy-social-share]

Kulturkontoret

Kulturkontoret har ansvar for ulike områder i det kommunale kulturarbeidet, og bidrar gjerne i prosjekter, aktiviteter og arrangement i kommunen.

Spillemidler

Informasjon om Spillemidler, søknadsskjema mm finner du på siden
Tilskudd, priser og samarbeidsavtaler

Tilskudd, priser og stipender

Informasjon om Kulturmidler, Kulturpris, Ungdommens utviklingsstipend, sponsing mm finner du på siden:

Tilskudd, priser og samarbeidsavtaler

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturfomidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid av høy kvalitet til eldre.

Kulturkontoret har det administrative ansvaret for DKSS i Os kommune, og har med seg ei arbeidsgruppe fra helse, omsorg, råd, utvalg og frivillighet til å planlegg og gjennomføre arrangementer.

Hembygda

Hembygda er Os kommunes eget julehefte, og kom ut for første gang i 1982. Heftet inneholder mye lokalhistorisk stoff, bilder og andre artikler. Alt arbeid med Hembygda er frivillig. Arbeidet starter i juni hvert år, og heftet kommer ut tidlig i desember. Det kan kjøpes på kommunehuset, i lokale butikker og bokhandlere.

Har du stoff til bladet, det kan være ideer, artikler, bilder, småstubber, historier, dikt osv – ta kontakt med oss!

I redaksjonen: Arne Ingar Bækken (redaktør), Arne Nyaas, Lars Erik Midtdal, Jon Holm Lillegjelten og Anne Kristin Rødal.

Kontakt

Kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal
Tlf 97653219
E-post: Anne.kristin.rodal@os.kommune.no

X