Arbeid, aktivitet og familie

Arbeid, aktivitet og familie

Her finner du ledige stillinger i kommunen. Du finner også oversikt over kommunens hjelpetilbud når det gjelder psykisk helse, rusbruk eller familiære utfordringer.

SIST OPPDATERT: 04.05. 2021 - 10:25

Arbeid, aktivitet og familie

Gode arbeidsmuligheter, sysselsetting og et aktivt familieliv i trygge rammer er sentrale byggesteiner i samfunnet. Her finner du informasjon om en rekke kommunale tjenester innen disse områdene.

Dersom du kommer i en vanskelig økonomisk situasjon, eller du eller noen du kjenner opplever utfordringer knyttet til psykisk helse eller rusbruk, får du oversikt over kommunens hjelpetilbud her.

Du finner også informasjon om hvor du kan søke hjelp rundt familiære utfordringer, samt om kommunens tilbud knyttet til integrering og opplæring.

Publikumstjenester hos NAV

Møter
Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

Lån av PC
NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

Ledige stillinger

Ledige stillinger finner du her Arbeidsplassen.no

KONTAKTINFORMASJON

NAV Røros, Os og Holtålen

Virksomhetsleder

Leif Tore Smedås
E-post: leif.tore.smedas@nav.no

Åpningstider
Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Besøksadresse
Kjerkgata 15,
7374 Røros

Telefon:  55 55 33 33 eller nettsiden www.nav.no

Familievernkontor

Familievernkontoret på Tynset
tlf. 466 17 150

X