Arbeid, aktivitet og familie

Arbeid, aktivitet og familie

Her finner du ledige stillinger i kommunen. Du finner også oversikt over kommunens hjelpetilbud når det gjelder psykisk helse, rusbruk eller familiære utfordringer.

SIST OPPDATERT: 10.01. 2018 - 12:21

Arbeid, aktivitet og familie

Her får du informasjon om ledige stillinger i kommunen, og annen nyttig informasjon vedrørende Arbeid, aktivitet og familie i Os.

Dersom du kommer i en vanskelig økonomisk situasjon, eller du eller noen du kjenner opplever utfordringer knyttet til psykisk helse eller rusbruk, får du oversikt over kommunens hjelpetilbud her.

Du finner også informasjon om hvor du kan søke hjelp rundt familiære utfordringer, samt om kommunens tilbud knyttet til integrering og opplæring.

Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

NAV
Tlf: 55 55 33 33

Leder
Guri Nordsveen

Veileder
Morten Sandtrøen

Veileder
Ida Ousten Johnsen

Veileder
Marit Bakken Nygård

Veilder
Tove Nyjordet Bækken

Ruskonsulent
Tone Holte tlf. 456 33 158

Flyktningekonsulent
Trine Boquist tlf.

 

Psykiatritjenesten

Psyk. sykepleier
Rita Strand

Sykepleier
Mari Bakosgjelten

 

Familievernkontor

Familievernkontoret på Tynset
tlf. 466 17 150

X