Organisasjon / Administrasjon

Organisasjon / Administrasjon

Os kommunes organisasjon er en blanding av 2-nivå  og 3-nivå modell der alle virksomhetsledere og stabsledere har rådmannen som sin nærmeste leder. Vi har 6 virksomheter i kommuneorganisasjonen. Hele administrasjonen er samlet i kommunehuset.

SIST OPPDATERT: 09.02. 2024 - 14:21
[easy-social-share]

Kommunedirektør og stab

Kommunedirektøren har 5 stabsledere; personalsjef, leder for felles lønnsavdeling, leder for servicetorg og digitalisering, økonomisjef, leder for IKT og sikkerhet.

Kommunedirektør og stabsledere har alle sine kontorer i kommunehuset.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren i Os heter Marit Gilleberg.

KONTAKT

Marit Gilleberg

Tlf.95162946

Personalsjef

Personalsjef er Nina Dalløkken.

KONTAKT

Nina Kjellesvig Dalløkken

Tlf. 95061698

Leder IKT og sikkerhet

Leder for IKT og sikkerhet er Jukka Peramaa

KONTAKT
Jukka Peramaa

Tlf. 92856409

Leder felles lønnsavdeling

Leder for felles lønnsavdeling for Os, Røros og Holtålen kommuner er Britt Astrid Fjærli

KONTAKT
Britt Astrid Fjærli

Tlf. 99544264

Økonomisjef

Økonomisjef i Os kommune er Vidar Mortensen

KONTAKT

Vidar Mortensen

Tlf. 91707967

Prosjektstilling interkommunalt samarbeid ROH

Prosjektleder for interkommunalt samarbeid, Røros, Os og Holtålen kommuner:

 

Magnus Kristian Mo

Tlf. 97009807

Virksomheter i Os kommune

Os kommunes organisasjon består av 4 virksomheter. Virksomhetene er oppvekst, helse og omsorg, kommunalteknikk og kultur.

I tillegg er Os kommune vertskommune for felles landbruksavdeling og felles lønnskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen.

Kommunehuset inngang

Organisasjon

Os kommune er organisert i 2 nivåer. Alle virksomhetslederne og stabslederne har kommunedirektøren som sin nærmeste overordnede. Dette gjelder også lederne i de tjenestene som Os kommune er vertskommune for.

X