Voksenopplæring

Voksenopplæring

Os kommune kjøper all voksenopplæring av Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 18.08. 2023 - 07:49
[easy-social-share]

Voksenopplæring i Os kommune

Tjenesten omfatter voksenopplæring på grunnskolens område, spesialundervisning for voksne, norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige og introduksjonsordningen for innvandrere. For tiden kjøper Os kommune all voksenopplæring av Røros voksenopplæringssenter.

Norskopplæring for fremmedspråklige

Kunnskaper i norsk og innsikt i norske samfunnsforhold er en forutsetning for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. Gjennom introduksjonsloven har innvandrere fått rett og/eller plikt til å gjennomføre slik opplæring.

Kontakt NAV Røros-Os- Holtålen for mer informasjon

Besøksadresse
Kjerkgata 15, 7374 Røros

Åpningstid
Publikumsmottak åpent for drop-in mandager og fredager fra 12.00-14.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Introduksjonsordningen for innvandrere

Introduksjonsordningen er det viktigste virkemiddelet for kvalifisering av nyankomne flyktninger og deres familie.

Målet med deltakelse i introduksjonsprogram er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Kontakt NAV Røros- Os – Holtålen for mer informasjon!

Besøksadresse
Kjerkgata 15, 7374 Røros

Åpningstid
Publikumsmottak åpent for drop-in mandager og fredager fra 12-14 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Grunnskoleopplæring for voksne

Tjenesten består av opplæring i ett eller flere av grunnskolens fag. Retten til opplæring omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringa skal tilpasses behovet til den enkelte. (Opplæringslova §4A-1)

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Alle som er over opplæringspliktig alder og har behov for grunnskoleopplæring, og som ikke har rett til videregående opplæring, kan søke slik opplæring.

Kontakt oppvekstsjefen i Os kommune for mer informasjon!

Martin Løvø

oppvekstsjef

Telefon 48251402

Spesialundervisning for voksne

Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. (Opplæringslova §4A-2)

Kontakt oppvekstsjefen i Os kommune for mer informasjon!

Martin Løvø

oppvekstsjef
Telefon 48251402

briller_bok_telefon

KONTAKTINFORMASJON

Vi deler lokaler med Røros videregående skole.

Røros Voksenopplæringssenter
Sundveien 12
7374 Røros

X