Verjåtunet sykehjem

Verjåtunet sykehjem

Verjåtunet sykehjem har 4 avdelinger og totalt 24 plasser. Tilbudet gis til innbyggere i Os som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Sykehjemmet er lokalisert i Os sentrum.

SIST OPPDATERT: 30.11. 2021 - 10:47

Verjåtunet sykehjem

Langtidsopphold

Personer som etter en samlet vurdering hvor behovet for medisinsk behandling og pleie tilsier heldøgns omsorg.

Kortidsopphold

Bruker som har behov for heldøgnsomsorg i en kortere periode. Det gies tilbud om opptrening/rehabilitering, vurdering/utredning eller avlastning for pårørende.

Avlastningsopphold

Tjenesten skal avlaste pårørende som har det daglige hovedansvar for hjelpetrengende eldre.

Verjåtunet Sykehjem - Os kommune

KONTAKTINFORMASJON

Avdelingsleder
Gunhild B. Narjord
Tlf 45874717

Virksomhetsleder
Vigdis Øvergård
Tlf 950 88 883

Sykehjemmet har fått nye telefonnummer på avdelingene. Det er nå ett nummer til hver avdeling.

  • Verjåstuggu 966 25 470
  • Litjstuggu 940 00 466
  • Nystuggu 966 25 156
  • Krokroa 966 26 255

VERJÅTUNET VAKTROM: 952 66 529

Rytrøa 2, 2550 Os i Ø.

Kjøkkenet Verjåtunet

Tlf 459 73 711

X