Verjåtunet sykehjem

Verjåtunet sykehjem

Verjåtunet sykehjem har 4 avdelinger og totalt 28 plasser. Tilbudet gis til innbyggere i Os som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Sykehjemmet er lokalisert i Os sentrum.

SIST OPPDATERT: 11.04. 2024 - 15:16
[easy-social-share]

Verjåtunet sykehjem

Langtidsopphold

Personer som har behov for varig heldøgns omsorg etter en tverrfaglig vurdering av helsetilstand.

Kortidsopphold

Bruker som har behov for heldøgnsomsorg i en kortere periode.

Det gis tilbud om opptrening/rehabilitering, vurdering/utredning.

Avlastningsopphold

Tjenesten skal gis til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Verjåtunet Sykehjem - Os kommune

KONTAKTINFORMASJON

Konstituert avdelingsleder
Kari Merete Aamo
Tlf 45874717

Konstituert virksomhetsleder
Maja Presthagen
Tlf 917 22 808

Sykehjemmet har ett telefonnummer til hver avdeling.

  • Verjåstuggu 966 25 470
  • Litjstuggu     940 00 466
  • Nystuggu      966 25 156
  • Krokroa        966 26 255

VERJÅTUNET VAKTROM: 952 66 529

Rytrøa 2, 2550 Os i Ø.

Kjøkkenet Verjåtunet

Tlf 459 73 711

X