Verjåtunet sykehjem

Verjåtunet sykehjem

Verjåtunet sykehjem har 4 avdelinger og totalt 24 plasser. Tilbudet gis til innbyggere i Os som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Sykehjemmet er lokalisert i Os sentrum.

SIST OPPDATERT: 14.05. 2019 - 13:08

Verjåtunet sykehjem

Langtidsopphold

Personer som etter en samlet vurdering hvor behovet for medisinsk behandling og pleie tilsier heldøgns omsorg.

Kortidsopphold

Bruker som har behov for heldøgnsomsorg i en kortere periode. Det gies tilbud om opptrening/rehabilitering, vurdering/utredning eller avlastning for pårørende.

Avlastningsopphold

Tjenesten skal avlaste pårørende som har det daglige hovedansvar for hjelpetrengende eldre.

Verjåtunet Sykehjem - Os kommune

KONTAKTINFORMASJON

Virksomhetsleder
Vigdis Øvergård
Tlf 950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

Avdelinger Verjåtunet
Tlf 489 51 466

Rytrøa 2, 2550 Os i Ø.

Kjøkkenet Verjåtunet

Tlf 459 73 711

X