Kulturskole

Kulturskole

Kulturskolen i Os kommune er underlagt oppvekstsektoren. Kulturskolen leverer tjenester til skolene og barnehagene i kommunen, og til det frivillige musikkliv.

SIST OPPDATERT: 02.06. 2023 - 13:57
[easy-social-share]

Velkommen til kulturskolen – kommunens ressurssenter innen kultur!

“Opplæringen må gi rom for elevenes skapende trang, og samtidig vekke deres glede ved andres ytelser. Gjennom bilde og form, tone og ord, må de stimuleres til å utfolde fantasi og oppleve kunst.”
(Kunnskapsløftet 2006)

⇓ Klikk på bildet under for å se presentasjon for neste kulturskoleår! ⇓

 


Under finner du en oversikt over kursene våre.

Musikk for de yngste

(Gruppeundervisning)

Glade gitarister

Glade gitarister

 

Trinn 1 og 2
Sang, musikk, rytme, drama, tegning, dans, bli kjent med ulike instrumenter.

Instrumentalopplæring

Vi kan tilby opplæring på følgende instrumenter:

Piano, keyboard, fløyte, klarinett, saksofon, kornett/trompet, horn, tuba, trombone, slagverk/trommer, gitar, fele, ukulele, trekkspill og el-bass.

Undervisningen skjer individuelt, og i grupper. Dette fordi vi vektlegger samspill med andre mer og mer i kulturskolen.

Vokal/ sangopplæring

Elevene lærer grunnleggende sang, – individuelt eller i små grupper.

Flotte unge vokalister

Flotte vokalister

Sceneteknikk
Sceneteknikk

Sceneteknikk

Kurset holdes på Os skole i perioder av skoleåret. (5.-10.trinn)

Elevene lærer det mest grunnleggende innen lyd- og lysteknikk, samt enkel scenografi.

I planen inngår lydmiksing, mikrofonbruk, lyssetting, digital programmering, bruk/vedlikehold og sikkerhet.

Elevene vil ha sentrale roller ved ulike prosjekter, og vil også i perioder kunne jobbe sammen med elever fra Rockeverkstedet.

Tegning, form og farge

Kurset holdes etter skoletid i perioder av året.

 Er du over 9 år og kunne tenke deg å holde på dette sammen med likesinnede?

Tilbudet blir gitt på tekstilsalen ved Os Skole.

Dans
Unge dansere

Dansere

Kurset holdes etter skoletid i perioder av året. (4.-10. trinn)

Elevene lærer ulike danser etter et moderne uttrykk. Undervisningen foregår i mellomstore grupper i Apollon ved Os Skole.

Elevene vil bli delt inn i grupper, 4.-7. trinn og 8.-10.trinn.

Korpsinstrumenter
Korpsinstrumenter

Korps

Elevene får både individuell og gruppeundervisning. Gruppeøvelsene rullerer i de forskjellige instrumentgruppene.

Skolekorpset øver hver tirsdag kl. 1800-2000 i Apollon. 

Noter og undervisningsmateriell

Alle elever kjøper ei notebok/sangbok i samarbeid med læreren. Kulturskolen bestiller notene, og det vil bli sendt regning.

Reglement

  1. Oppsigelse/endring av elevplass skal gjøres innen 10. juni og 1. desember for påfølgende semester. Sendes skriftlig/mailes til kulturskolen. Ved oppsigelse midt i semesteret, må elevplassen likevel betales.
  2. Ved lengre tids sykdom (mer enn 4 uker), og ved fraflytting, kan skolepengene reduseres. Ta kontakt med kulturskolen dersom du mener du har krav på slik reduksjon.
  3. Ved gjentatte fravær uten gyldig grunn, eller ved manglende innbetaling av skolepenger, blir eleven utelukket fra undervisningen.
  4. Det blir ikke satt inn vikar ved første fravær i hvert semester. Utover det vil eleven få redusert noe av skolepengene som sendes på neste faktura.
Kulturmidler 2017 tilskudd Os kommune

KONTAKTINFORMASJON

Rektor Jo Ryen

Tlf. 47383111
E-post: jo.ryen@os.kommune.no

Søk om plass i kulturskolen

Søknadsfristen er 10. juni, men interesserte oppfordres til å søke når som helst i året. (Disse vil bli tatt inn dersom det er ledig plass på instrumentet.)

Endring eller oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen 10. juni.

Dersom du allerede har plass, trenger du ikke søke på nytt for kommende skoleår. Du trenger heller ikke søke på nytt dersom du står på venteliste.

X